Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal t/m 20 januari 2000

Datum nieuwsfeit: 15-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

agenda14.012 agenda tweede kamer t.m. 20 januari 2000
Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 17:28

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL
Vergaderjaar 1999-2000


Agenda 14 december 1999

Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de draadomroep
van de Tweede Kamer. Voorts worden
alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden
OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER


Woensdag 15 december Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
Donderdag 16 december Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:


26 899 1. Najaarsnota 1999
met maximum spreektijden voor:
PvdA en VVD 15 minuten
CDA 13 minuten
D66 en GroenLinks 10 minuten
SP 7 minuten
Overige 5 minuten


26 800-VIII, nr. 57 2. Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, houdende een reaktie op de moties, voorgesteld tijdens de begrotingsbehandeling (voortzetting)
3. Heropening van de beraadslaging in verband met de moties, voorgesteld tijdens het notaoverleg over het integratiebeleid Hierbij zijn tevens aan de orde:

26 800-VII, nr. 13 -de motie-Noorman-den Uyl over taallessen
26 800-VII, nr. 14 -de motie-Verburg over taalonderwijs aan oudkomers
26 800-VII, nr. 15 -de motie-Verburg c.s. over sectoradviseurs minderheden
26 800-VII, nr. 16 -de motie-Verburg c.s. over de inschakeling van ouderenadviseurs
4. De suppletoire begrotingen samenhangende met de Najaarsnota te weten:
26 907 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 908 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 909 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 910 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 911 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 912 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 913 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 914 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 915 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van de Nationale Schuld voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 916 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 917 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 918 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 919 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 920 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 921 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 922 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Hierbij is tevens aan de orde:

26 931, nr. 1 Najaarsbrief sociale zekerheid en arbeidsmarkt 1999
26 923 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Hierbij is tevens aan de orde:

26 936, nr. 1 Najaarsbrief Zorg 1999

26 924 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 925 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 926 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 927 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
26 928 Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Spaarfonds AOW structuurversterking voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
5. Brief inzake het TOPS-overleg
met maximum spreektijden van 4 minuten


26 269 6. Uitvoering aanbevelingen enquetecommissie opsporingsmethoden (voortzetting)
7. Verslag van een algemeen overleg inzake de melkquota met maximum spreektijden van 2 minuten

8. Verslag van een algemeen overleg over de electriciteitssector met maximum spreektijden van 2 minuten

9. Verslag van een algemeen overleg over de HSL-zuid met maximum spreektijden van 2 minuten

10. Verslag van een algemeen overleg over Koerdische asielzoekers met maximum spreektijden van 2 minuten


25 309 11. Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit) (Voortzetting)
12. Het debat inzake de Europese Top te Helsinki: Met maximum spreektijden voor:
PvdA, VVD en CDA 10 minuten
D66 en GroenLinks 7 minuten
Overige 5 minuten

Donderdag 16 december, aan het einde van de vergadering:
Stemmingen 1. Stemmingen over: (VAO frequentiebeleid)
24 095, nr. 28 -de motie-Van Zuijlen c.s. over uitgifte van frequenties voor DAB
24 095, nr. 29 -de motie-Van Zuijlen c.s. over intrekking van de Radio Omroep Zenderwet
24 095, nr. 30 -de motie-Van Zuijlen/Bakker over het geclausuleerd veilen van een pakket FM-frequenties als nieuwszender
24 095, nr. 32 -de motie-Van Bommel over het uitfaseren van middengolfzenders naar FM-frequenties
24 095, nr. 33 -de motie-Nicolai c.s. over het stellen van voorwaarden bij het toedelen van DVB-T-vergunningen
24 095, nr. 34 -de motie-Nicolai c.s. over de nieuwe verdeling van de FM-frequenties
240 95, nr. 35 -de motie-Nicolai over het opheffen van de dubbele bedekking van Radio 1
Stemmingen 2. Stemmingen in verband met

26 800-A Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2000
Stemmingen 3. Stemmingen in verband met

26 800-XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2000
Stemmingen 4. Stemmingen over de moties, voorgesteld bij het notaoverleg over het MIT, te weten
26 828, nr. 5 -de motie-Leers over het geluidsniveau van de goederenlijn 11
26 828, nr. 6 -de motie-Leers over de maximale belasting van het bestaande spoor Roosendaal-Antwerpen
26 828, nr. 7 -de motie-Leers over de snelle aanleg van de Hanzelijn
26 828, nr. 9 -de motie-Hindriks /Giskes over een reservelijst voor milieuvriendelijk vervoer
26 828, nr. 10 -de motie-Hindriks c.s. over decentralisatie van lokale en regionale infrastructuurprojecten
26 828, nr. 11 -de motie-Hindriks c.s. over het uitvoeringsprogramma sneltrams/light-rail
26 828, nr. 12 -de motie-Van der Steenhoven over het ontsnipperingsbeleid
26 828, nr. 13 -de motie-van der Steenhoven over de kosten van de aanleg van nieuwe infrastructuur
26 828, nr. 14 -de motie-van der Steenhoven c.s. over vervoer over water als alternatief voor goederenlijn 11
26 828, nr. 15 -de motie-Verbugt/Hindriks over bereiken van een breed draagvlak voor het beleid
26 828, nr. 16 -de motie-Verbugt c.s. over het tracé van de IJzeren Rijn door het Meinweggebied
26 828, nr. 17 -de motie-Verbugt c.s. over de goederenlijn 11 in relatie tot Betuwelijn en IJzeren Rijn
26 828, nr. 18 -de motie-Verbugt/Hindriks over de Hanzelijn
26 828, nr. 19 -de motie-Van Bommel over een andere netspanning en een nieuw beveiligingssysteem
26 828, nr. 20 -de motie-Giskes c.s. over de indeling van het volgende MIT in categorieën
26 828, nr. 21 -de motie-Giskes c.s. over extra investeringen ten behoeve van verkeer en vervoer
26 828, nr. 22 -de motie-Stellingwerf/Van der Steenhoven over het viersporig maken van het traject Utrecht-Arnhem
26 800-XII, nr. 29 -de motie-Ravestein over een betere bescherming van het Natte Hart
26 263, nr. 30 -de motie-Van den Berg inzake de N50
Stemmingen 5. Stemmingen in verband met

26 800-V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000
6. Stemmingen over: (VAO gewasbeschermingsmiddelen) Hierbij zijn tevens aan de orde:

26 800-XIV, nr. 42 Motie-Eisses-Timmerman c.s. over biologische middelen
26 800-XIV, nr. 43 Motie-Eisses-Timmerman c.s. over de buxusteelt
26 800-XIV, nr. 44 Motie-Geluk c.s. over stoffen die expireren
26 800-XIV, nr. 45 Motie-Geluk c.s. over de onmisbaarheidsregeling
26 800-XIV, nr. 46 Motie-M.B. Vos over alternatieven voor middelen die onder het kanalisatieregime vallen
26 800-XIV nr. 47 Motie-M.B. Vos over certificering bij het gebruik van middelen die onder het kanalisatieregime vallen
26 800-XIV, nr. 48 Motie-M.B. Vos over een milieuwinst van 90 tot 95%
26 800-XIV, nr. 49 Motie-Feenstra over de toelatingsperiode voor onmisbare middelen
26 800-XIV, nr. 50 Motie-Feenstra c.s. over voortgangsbewaking bij convenanten
Stemmingen 7. Stemmingen in verband met

26 800-X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2000
Stemming 8. Stemming over: (motie Visserij-deel begroting)
26 800-XIV, nr. 55 -de motie-Hermann/Augusteijn-Esser over vangst- en dodingsmethoden van vissen
Stemming 9. Stemming over: (motie begroting Justitie) De Voorzitter: de leden Dittrich en Halsema hebben hun motie op stuk nr. 39 nader gewijzigd. De nadervgewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij hierover nu kunnen stemmen
26 800-V, nr. (oorspr nr. 39) -de nader gewijzigde motie-Dittrich/Halsema over experimenten met het telen van nederwiet

Dinsdag 18 januari Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Woensdag 19 januari Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur
Donderdag 20 januari Van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden


26 439 3. Goedkeuring van de op de 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied (Trb. 1995, 287); van het op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal Lid-Staten van de Europese Unie van de op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied (Trb. 1995, 288); en van het op 29 november 1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol, opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied (Trb. 1997, 39)

26 016 4. Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

26 367 5. Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

26 343 6. Wijziging van de Tracéwet (eerste tranche)

26 468 (R 1637) 7. Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel totstandgekomen Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1995, 289); van het op 27 september 1996 te Dublin totstandgekomen Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1996, 330); van het op 29 november 1996 te Brussel totstandgekomen Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1997, 40); en van het op 17 december 1997 te Parijs totstandgekomen Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties (Trb. 1998, 54) (Goedkeuring van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude en corruptie)

26 519 8. Wijziging van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht

26 806 9. Nota Vertrouwen in verantwoordelijkheid M.b.t. de spreektijden zal de Voorzitter later een voorstel doen

26 114 10. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte (taakstraffen)

Wetgevings- en notaoverleg


Maandag 24 januari van 11.15 - 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het HOOP 2000
Maandag 7 februari van 12.30 tot 15.30 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetsvoorstel Economische Structuurversterking (26842)
Maandag 14 februari van 11.15 tot 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de nota uitbreiding tegemoetkoming studiekosten (meer voor meer) (26662)
Maandag 14 februari van 11.15 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over de Defensienota
Maandag 21 februari van 11.15 tot 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de nota toezicht op het onderwijs (varieteit en waarborg)
Recesperiodes -kerstreces: vrijdag 17 december 1999 t/m maandag 17 januari 2000
-krokusreces: vrijdag 25 februari t/m maandag 13 maart
-meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei

-zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000 Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na Pinksteren).

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...