Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag 102de conferentie Interparlementaire Unie

Datum nieuwsfeit: 15-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26951000.001 verslag 102de conferentie interparlementaire unie
Gemaakt: 15-12-1999 tijd: 16:52

STATEN-GENERAAL 1/2
Vergaderjaar 1999 - 2000 Nr. 122 26 951 Verslag van de 102de Conferentie van de Interparlementaire Unie. Nr. 1. Verslag vastgesteld
15 december 1999 De 102de Conferentie van de Interparlementaire Unie werd van 10-16 oktober 1999 gehouden te Berlijn. Aan de conferentie namen 131 nationale groepen deel. De Nederlandse delegatie, die onder leiding stond van het Tweede Kamerlid, M. Zijlstra, was voorts als volgt samengesteld : het lid Le Poole uit de Eerste Kamer, alsmede de leden Middel, Van Oven, Verbugt en O.P.G. Vos uit de Tweede Kamer. De conferentie werd geopend door de President van de Bondsrepubliek Duitsland de heer J. Rau. Tijdens het inaugurele gedeelte van de conferentie voerden eveneens het woord de heer W. Thierse, voorzitter van de Bondsdag, de heer V. Petrovsky, vice secretaris-generaal van de VN namens Kofi Annan en de waarnemend president van de Raad van de Unie mw. N. Heptulla. De agenda van de conferentie bevatte, zoals te doen gebruikelijk twee specifieke onderwerpen. Het eerste onderwerp betrof de bijdrage die parlementen zouden kunnen leveren om, bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Conventies van Genève, internationale humanitaire gedragscodes te doen respecteren en te bevorderen. Dit onderwerp werd voorbereid door de leden Le Poole en Van Oven. Namens de Nederlandse delegatie legden dezen leden een ontwerpresolutie voor aan de Commissie binnen wier bevoegdheid de behandeling van genoemd onderwerp viel. Deze commissie stelde na beraadslagingen over genoemd onderwerp en de ingediende ontwerpresoluties een redactiecomité in. Dit redactiecomité heeft tot taak op basis van de tot dan toe geleverde schriftelijke en mondelinge bijdragen een ontwerp van een resolutie aan de commissie voor te leggen. De betreffende tekst werd in de commissie met meerderheid van stemmen aanvaard. De tekst werd door de Conferentie zonder stemming aangenomen. Het tweede specifieke onderwerp betrof de noodzaak van een herziening van het huidige mondiale financiële en economische model. Dit onderwerp werd gevolgd door het lid Middel. Een conceptresolutie voorbereid door de commissie voor Economische en Sociale vraagstukken werd zonder stemming aanvaard. -2- De agenda van de conferentie laat steeds ruimte voor een debat over een ter conferentie te bepalen onderwerp. De nationale groepen kunnen tot uiterlijk een maand voor de aanvang van de conferentie voostellen tot bespreking indienen. Aan de conferentie werden 6 voorstellen voorgelegd. Drie daarvan werden om uiteenlopende redenen teruggetrokken. Van de overige drie behaalde het gecombineerde Duits/Mexicaanse voorstel de reglementaire vereiste 2/3 meerderheid en het hoogste aantal positieve stemmen. Het onderwerp betrof de bijdrage van parlementen aan het vreedzaam samenleven van etnische, culturele en religieuze minderheden, daarbij inbegrepen migranten populaties in één staat. Dit onderwerp werd van Nederlandse kant gevolgd door het lid Vos. Een resolutie over dit onderwerp voorbereid door de Juridische Commissie werd eveneens door de conferentie zonder stemming aangenomen. Het debat over de algemene, politieke, economische en sociale situatie werd gevolgd door de leden Zijlstra en Verbugt. Laatstgenoemde voerde in de plenaire zitting het woord namens de Nederlandse delegatie. Dit onderdeel van de conferentie wordt, zoals te doen gebruikelijk is, afgesloten zonder formele uitspraak. De Raad van de Unie, aan wiens beraadslagingen in eerste zitting deelnamen de leden Zijlstra en Verbugt en in tweede zitting de leden Verbugt en Vos, besloot het lidmaatschap van de groep van Niger te schorsen, omdat het parlement in dit land niet meer functioneert De Raad besloot voorts de groep van de Oekraïne tot de Unie toe te laten en die van Nigeria wederom toe te laten. Het totaal van de bij de Unie aangesloten groepen is met bovenstaande beslissingen gekomen op 139. De Raad nam kennis van het feit dat de voorbereidingen voor de te houden bijeenkomst van parlementsvoorzitters in New York 30 augustus - 1 september 2000 gestaag voortgang vinden. Een concept van een eindverklaring, dat door de geopolitieke groepen is besproken, richt zich in het bijzonder op een drietal doelstellingen te weten het herbevestigen van internationale samenwerking en het bepalen van prioriteiten voor actie door de internationale gemeenschap: het kenbaar maken van een afspraak om parlementaire steun te verlenen aan de Verenigde Naties; het versterken van de relatie van de IPU met de nationale parlementen en de Verenigde Naties. In zijn tweede zitting besprak de Raad een rapport van de commissie inzake de schending van mensenrechten van (oud) parlementariërs Het rapport bevatte 130 gevallen van schending in de 17 volgende landen : Argentinië, Bhutan, Burundi, Cambodja, Colombia, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Ecuador, Equatoriaal Guinea, Gambia, Honduras, Maleisië, Myanmar,, Nigeria, Moldavië, Turkije en Wit-Rusland. Alle resoluties terzake door de commissie voorgesteld, werden zonder stemming aanvaard. -3- De 12+ groep, aan wiens beraadslagingen deelnamen de leden Zijlstra en Verbugt, heeft naast de reguliere zaken veel aandacht besteed aan de staatsgreep in Pakistan en de mensenrechtensituatie in Wit-Rusland. Over beide zaken werd een resolutie aangenomen. De 12+ groep vierde tijden de 102de IPU-conferentie zijn 25-jarig bestaan. Er waren toespraken van de waarnemend voorzitter van de Raad van de Unie mw. Heptulla, de heer U. Holtz, één van de medeoprichters van de 12+, en de heer M. Martinez, voormalig voorzitter van de Raad van de Unie en gedurende een lange reeks van jaren de voorzitter van de 12+. Door het vertrek van de heer M. Martinez naar het Europees Parlement kwam de functie van President van de Unie vrij. De enige kandidaat voor deze post mw. Najma Heptulla werd bij acclamatie benoemd door de Raad van de Unie. Deze Raad besloot de volgende statutaire vergadering te houden in Amman, 30 april - 6 mei 2000.

de voorzitter van de Nederlandse IPU-groep,

Zijlstra.

de secretaris van de Nederlandse IPU-groep,

Bellekom.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie