Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nijmegen krijgt groen licht voor grotestedenbeleid

Datum nieuwsfeit: 15-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nijmegen

Nijmegen krijgt groen licht voor grotestedenbeleid

De gemeente Nijmegen heeft van het Rijk groen licht gekregen om tot en met 2004 aan de slag te gaan met de uitvoering van het Grotestedenbeleid. Daarvoor heeft Nijmegen samen met partners in de stad een meerjarig plan opgesteld. Met de uitvoering is een bedrag van
1,3 miljard gulden gemoeid.
Het gaat zowel om bijdragen van het Rijk en derden als eigen gemeentelijke middelen. Doel van het Grotestedenbeleid is om in een gezamenlijke aanpak met maatschappelijke organisaties en bewoners vooral in achterstandswijken de kansen beter te benutten en de problemen aan te pakken. Nijmegen was al volop bezig met de uitvoering van het Grotestedenbeleid. Het groene licht van het Rijk maakt het mogelijk dit werk in de wijken met de partners voort te zetten en te intensiveren.
De rijksbeoordeling van het Nijmeegse plan is positief over de samenhang tussen de verschillende onderdelen, de wijze waarop doelstellingen meetbaar zijn gemaakt en de mate waarin draagvlak is verworven voor het plan op lokaal en regionaal niveau. Voor de periode tot en met 2004 kan de stad rekenen op 478 miljoen gulden aan rijksmiddelen, afkomstig uit een groot aantal afzonderlijke regelingen die onder de noemer van het Grotestedenbeleid zijn gebracht. Voor het grootste gedeelte zijn dit bestaande middelen die nu meerjarig worden toegezegd en waarvan de bestedingsvrijheid verder wordt vergroot. Al eerder werd bekend dat Nijmegen over de periode tot en met 2006 32 miljoen gulden Europese middelen ontvangt die eveneens grotendeels bedoeld zijn voor de uitvoering van het plan.

De afspraken tussen de gemeente Nijmegen en het Rijk over de uitvoering van het Grotestedenbeleid worden vastgelegd in een convenant. Wethouder G.J.M. van Rumund zal 20 december a.s. met minister Van Boxtel van Grote Steden- en Integratiebeleid dit convenant ondertekenen.

Het Rijk heeft één voorwaarde gesteld en enkele aantekeningen gemaakt bij het Nijmeegse plan. Het betreft onder meer waar en hoe Nijmegen specifieke onderdelen van het uitvoeringsprogramma op het gebied van volkshuisvesting denkt te realiseren. De gemeente Nijmegen kan zonder probleem aan de gestelde voorwaarde en aantekeningen voldoen en zal het Rijk daarover nader informeren.

Het centrale uitgangspunt voor het Nijmeegse Grotestedenbeleid is participatie: deelname van de burgers aan de samenleving op allerlei terreinen en in allerlei verbanden. De zes speerpunten die daaruit voortkomen zijn:

* De jeugd krijgt de toekomst

* Vangnet (versterking voorzieningen voor kwetsbare groepen in de stad)

* Werk voor werklozen

* Samen wonen en werken in de wijk
* Verbetering van de woonomgeving
* Ruimte voor mobiliteit (verkeersveiligheid vergroten, onnodig autogebruik afremmen door stimulering fietsgebruik en openbaar vervoer).

Het college is blij dat een periode van intensieve onderhandelingen met het Rijk nu afgesloten kan worden en alle aandacht op de uitvoering kan worden gericht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie