Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Platform waarschuwt voor Millennium moeheid

Datum nieuwsfeit: 15-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Millennium Platform

Millenniummoe? Blijf bij de les!

Op 29 september gaf het Millennium Platform Transport (MPT) in een openbaar statement aan het vertrouwen te hebben dat het transport rond de millenniumovergang niet stil komt te staan. Kunnen we nu rustig gaan slapen? Nog niet, want in één adem werd er aan toegevoegd dat het in transportketens nog vaak aan afstemming ontbreekt. En was een keten niet zo sterk als zijn zwakste schakel? Oppassen blijft dus het devies!

Tussen juni en september 1999 heeft het MPT een tweede serie audits naar maatschappelijk vitale goederenketens laten uitvoeren. Specialisten van Cap Gemini, KPMG en Deloitte & Touche Bakkenist werden aan het werk gezet om te toetsen of bij het transport in vitale ketens, zoals bijvoorbeeld medicijnen, voedsel, containers, chemicaliën en droge bulk, voldoende voorzorgsmaatregelen waren getroffen. Deze zijn nu afgerond en de resultaten zijn opgetekend in een eindrapport van het MPT.

Millenniummoeheid
Arja Kapitein (Cap Gemini), is één van de auditors die zich in de ketenproblematiek heeft verdiept. "Bij het management van sommige bedrijven constateer je nu een zekere millenniummoeheid. De meeste bedrijven zijn al lang bezig en hebben het gevoel dat het probleem adequaat is aangepakt. Voor wat betreft de systemen is dat meestal ook zo maar juist waar het gaat om het primaire bedrijfsproces blijft waakzaamheid geboden."

Een kenmerk van transportbedrijven is dat zij een schakel vormen in een lange keten van producent naar consument. Logistiek is bovendien steeds meer een zaak van just-in-time planning, waarbij sprake is van een hoge graad van automatisering. Zo zijn complexe ketens ontstaan waarin maar weinig hoeft mis te gaan of het vervoer ligt stil. Niet alleen de eigen systemen zijn belangrijk, maar ook die van de partners in de keten. Bovendien zijn er risico's verbonden aan de uitval van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en telecommunicatie.

Vladimir Voûte (KPMG): "Vooral telecommunicatie (zoals telefoon, EDI en fax) ziet men als een risicofactor. De vrachtwagen start echt wel 's ochtends op 1 januari, maar wat doe je als je niet meer kunt communiceren met je afnemer?" Juist in ketens waar continuïteit cruciaal is, zoals bij medicijnen-, voedsel- of chemicaliënvervoer, kan het fout gaan omdat de transporteur niet meer weet hoeveel van wat hij waar moet leveren. Daarom is het van groot belang dat vooraf is afgesproken wat van hem verwacht wordt rond het millennium en hoe communicatie in geval van nood verloopt. Sommige vervoerders zullen dan ook , bij uitval van communicatie, een "creatieve" dienstregeling gaan rijden langs hun vaste klanten.

Afstemming is halszaak
Het maken van goede afspraken kan veel ellende voorkomen, stelt ook Kees Voorhoeve van Deloitte & Touche Bakkenist. "Als partijen elkaar weten te vinden rond de jaarwisseling, kan dat veel problemen voorkomen. Apothekers en ziekenhuizen hebben het advies gekregen een medicijnenvoorraad van tien dagen aan te houden. Groothandels en distributiecentra zullen daartoe een grotere voorraad opbouwen dan normaal vlak voor de jaarovergang. Klanten hebben de mogelijkheid een zogenaamde millenniumorder te plaatsen."

Gezien de centrale plaats van de logistieke dienstverlener in de keten, is hij een potentiële partij om de rol van 'ketenregisseur' op zich te nemen, vindt Vladimir Voûte. "De logistieke dienstverlener kan meer initiatief nemen op het gebied van coördinatie en management van de ketenpartners. Zo kan hij een sterkere rol spelen in het managen van voorraden bij filialen en distributiecentra, teneinde voorraadbeheer en leveranties in de totale keten te optimaliseren. Door mee te denken en oplossingen aan te reiken vergroot de logistieke dienstverlener zijn meerwaarde ten behoeve van de hele keten. Het millenniumprobleem heeft in de afgelopen maanden de dialoog hierover tussen vervoerder en verlader op gang gebracht."

Aanbevelingen
Alle onderzoekers achten in deze laatste maanden een hoge mate van betrokkenheid van het management bij de millenniumaanpak essentieel. Het millenniumprobleem is niet alleen een IT-probleem maar grijpt, mede door de afhankelijkheid binnen ketens, in op het bedrijfsproces zelf. Daarom moeten directies er zich van overtuigen dat er noodplannen zijn, dat deze geoefend zijn en dat ze afgestemd zijn met ketenpartners.

Vaak gaat het om hele praktische zaken. Als de stroom uitvalt, kunnen we dan handmatig verder werken? Bedenk dat veel bedrijven - soms nog op het laatste moment - zullen besluiten om uit voorzorg hun deuren rond de jaarwisseling dicht te doen. Daardoor kan verwachte lading plotseling uitblijven, hetgeen gevolgen heeft voor de planning van mensen en middelen.

Verder is het zaak om een crisisteam samen te stellen dat voldoende kennis en bevoegdheden heeft om beslissingen te nemen in geval van problemen. Aandachtspunt is dat zo min mogelijk moet worden afgeweken van normale procedures en werkwijzen. Voor adviezen aan transportbedrijven, bijvoorbeeld over noodplannen, is de internetsite van het MPT (www.mpt.nl) een goede bron. Daar staat ook informatie over wat te doen na de jaarwisseling. Aandachtspunten dan zijn bijvoorbeeld de verwachte 'systeemtestgolf' op 3 januari en de schrikkeldag 29 februari. Het moge duidelijk zijn: voorlopig is zaak om vooral alert te blijven op het millenniumprobleem. Het zou te betreuren zijn als er straks, ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch nog ernstige problemen ontstaan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie