Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord BuZa op vragen kamerlid belasting ontwikkelingsland

Datum nieuwsfeit: 15-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten -Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Sub Sahara Afrika

Midden-Afrika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 15 december 1999
Kenmerk 1656/99
Blad /1
Bijlange(n) 1
Betreft Beantwoording vragen van het lid Karimi over het betalen van belastingen in ontwikkelingslanden door Nederlandse investeerders.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar het schrijven van 26 november 1999, kenmerk
2990003310, van de Griffier Uwer Kamer waarbij gevoegd waren de door het lid Karimi, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde bij u ingediende vragen, doe ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris voor Economische Zaken, de antwoorden op de gestelde vragen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de heer Ybema, Staatssecretaris van Economische Zaken, op vragen van het lid Karimi

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het artikel 'Drijven op hulp'? (NRC Handelsblad van 23 november jl.)

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Kunt u nagaan of het waar is dat Heineken geen belasting betaalt aan Rwanda? Om welke belastingen gaat het? Wat is uw mening hierover gezien het feit dat Rwanda een van de armste landen ter wereld is?

Antwoord

Voor zover onze informatie strekt, betaalt Heineken alle verplichte belastingen in Rwanda. In 1998 was circa 1/5 van de belastinginkomsten van de Rwandese staat afkomstig van Bralirwa, het bedrijf van Heineken in Rwanda.

Vraag 3

Kunt u vragen of er tussen Heineken en Rwanda (eventueel gedurende het voormalige Habyarimana regime) afspraken gemaakt zijn over het betalen van belastingen? Zo ja, hoe luiden deze? Indien er sprake is van een afspraak tussen Rwanda en Heineken omtrent het betalen van belastingen, om welk bedrag gaat het dan op jaarbasis?

Antwoord

Voor zover bekend bestaan er geen bijzondere afspraken tussen Heineken en de Rwandese overheid en worden dezelfde regels toegepast als op andere buitenlandse bedrijven, gevestigd in Rwanda.

Vraag 4

Is het waar dat Rwanda en Heineken regelmatig overhoop liggen omtrent het betalen van belastingen? Zo ja, heeft de Rwandese regering een klacht overHeineken gedeponeerd bij de Nederlandse Ambassade? Zo ja, hoe luidt deze, en wat is uw reactie hierop?

Antwoord

De Rwandese regering heeft nooit een klacht gedeponeerd bij de Nederlandse Ambassade. Voor zover bekend is er geen sprake van een belastinggeschil tussen Heineken en de Rwandese autoriteiten. Zoals in elk land vinden normale consultaties plaats tussen de fiscus van Rwanda en Heineken.

Vraag 5

Zijn er, omtrent het niet of minder betalen van belastingen van Nederlandse investeerders in ontwikkelingslanden, al eerder klachten ontvangen van betrokken regeringen? Zo ja, kunt u aangeven om welke bedrijven het gaat?

Antwoord

Neen.

Vraag 6

Hoe beoordeelt u, tegen de achtergrond van het debat over verantwoord ondernemen, het feit dat Nederlandse investeerders in ontwikkelingslanden onderhandelen over vrijstellingen van belastingen in ruil voor directe investeringen?

Antwoord

Evenals niet-ontwikkelingslanden willen ontwikkelingslanden een gunstig investeringsklimaat scheppen voor het aantrekken van buitenlandse investeerders.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie