Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

R'dam beslist over Handvest Rechten van de Jeugd

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Gemeenteraad beslist over Handvest van de Rechten van de Jeugd en positie Jongeren Raad

Het Handvest voor de Rechten van de Jeugd van Rotterdam en de verordening voor de Rotterdamse Jongerenraad liggen op donderdag 16 december ter vaststelling voor aan de Gemeenteraad van Rotterdam. Hierdoor kan de Rotterdamse Jongeren Raad (RJR) de wettelijke en bestuursrechtelijke status krijgen van gemeentelijk adviesorgaan (commissie ex artikel 82 van de Gemeentewet). Rotterdam geeft op deze wijze als eerste gemeente haar jeugd een formele machtspositie in het gemeentelijke beleids- en besluitvormingsproces.

In het Handvest legt de gemeente Rotterdam vast op welke wijze de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur ten aanzien van de jeugd gestalte krijgt. Hiermee is Rotterdam de eerste stad die - na het 10 jarig bestaan van het VN-verdrag inzake de Universele Rechten van het Kind - een eigen arrangement (Young Citizen's Charter) met de jeugd heeft. Het Handvest beschrijft de rechten en plichten van de jeugd in Rotterdam in relatie tot de gemeente. Een aantal rechten van de jeugd is vastgelegd in de vorm van een inspanningsverplichting van het gemeentebestuur. De bepalingen in het Handvest hebben in hoofdzaak betrekking op recreatie en sport, arbeid, inkomen, zorg, veiligheid en onderwijs. Het Handvest is een nieuw instrument om participatie van jeugdigen te bevorderen.

De, in januari 1997 opgerichte, RJR is een samenwerkingsverband van dertig jongerenorganisaties in Rotterdam. Dit zijn scholieren- en studentenverenigingen, politieke jongerenorganisaties, culturele verenigingen en zelfhulporganisaties. De RJR heeft tot doel invloed uit te oefenen op gemeentelijk beleid dat van belang is voor de jeugd van Rotterdam Daarnaast ondersteunt de Jongeren Raad jongerenorganisaties en zorgt voor kennisoverdracht. (zie ook: www.rjr.nl).

De verordening voor de Jongeren Raad, die eveneens donderdagmiddag aan de Gemeenteraad voorligt, bezorgt de RJR een status die vergelijkbaar is met de positie van de Stedelijke Adviescommissie Ouderenbeleid en het Stedelijk Overleg Migranten. Deze verordening regelt het gevraagd en op eigen initiatief adviseren van Rotterdamse bestuursorganen over het jeugdbeleid en alle andere relevante beleidsaspecten. Tevens krijgt de Rotterdamse Jongeren Raad de positie om de toepassing van het Handvest te onderzoeken en beoordelen.

Als een jongere of groep jeugdigen van mening is dat het Handvest, of delen ervan, niet behoorlijk wordt toegepast door een van de bestuursorganen van Rotterdam kan de RJR een dergelijk onderwerp bij het gemeentebestuur aan de orde stellen. Het bestuur is in dat geval verplicht inhoudelijk te reageren op het advies van de RJR. Tevens is het voor elke Rotterdamse jongere mogelijk zijn of haar onvrede aan de kaak stellen door middel van een klacht. Hiervoor is een klachtenprocedure opgenomen in het Handvest.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie