Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lage productiviteit bedrijven in zakelijke dienstverlening

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Planbureau

logo

Het CPB
Werk @ CPB
Nieuws
Economie
Publicaties
Onderzoek
Downloaddata

CENTRAAL PLANBUREAU

Onderwerp: persbericht
Nummer: 24
Datum: 16 december 1999
Inlichtingen bij: Henry van der Wiel (tel: 070-3383378), of bij Jacqueline Timmerhuis (tel: 070-3383477).

Lage productiviteit nieuwe bedrijven in zakelijke dienstverlening De groei van de arbeidsproductiviteit liep in de Nederlandse commerciële dienstensector terug van gemiddeld 1,5% per jaar in de tweede helft van de jaren tachtig tot 0,25% in de eerste helft van de jaren negentig. Bovendien bleef deze groei achter bij de stijging in andere landen.

Een belangrijke bedrijfstak binnen de commerciële dienstensector is de zakelijke dienstverlening. Zelfs deze bijzonder dynamische bedrijfstak kende slechts een bescheiden productiviteitsstijging in internationaal perspectief. Het hoge aantal toe- en uittredende bedrijven in deze bedrijfstak heeft tot dusver geen positief effect gehad op de ontwikkeling van de productiviteit. Dit in tegenstelling tot wat theoretisch verwacht wordt en tot wat zichtbaar is in de industrie.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het Onderzoeksmemorandum no. 159, Firm turnover in Dutch Business Services: The effect on labour productivity, dat het Centraal Planbureau (CPB) vandaag heeft gepubliceerd. Het onderzoek sluit aan bij eerdere onderzoeken van het CPB, die een verklaring zochten voor de lage groei van de arbeidsproductiviteit in Nederland.

Het huidige onderzoek maakt gebruik van internationaal unieke gegevens van individuele ondernemingen in de zakelijke dienstverlening voor de periode 1987 tot en met 1995. De zakelijke dienstverlening omvat branches als accountancy, economische adviesbureaus, architectenbureaus en computerservicebedrijven. De toename van de arbeidsproductiviteit, dat wil zeggen de toename in de hoeveelheid productie per gewerkt uur, is in de onderzochte periode uiteengerafeld in de bijdrage van bestaande, nieuwe en verdwijnende bedrijven. In het algemeen wordt verwacht dat nieuwe bedrijven nieuwe producten en diensten op de markt introduceren en bestaande bedrijven prikkelen tot verdere vernieuwing. Bedrijven die sterk verouderd zijn en ondermaats presteren worden zelfs gedwongen tot verdwijnen. Kortom, een sterke bedrijvendynamiek zou een impuls kunnen vormen voor productiviteitsverbetering. En de dynamiek in de zakelijke dienstverlening was groot: ruim driekwart van de bedrijven die in 1995 actief waren in deze bedrijfstak, bestond nog niet in 1987.

De conclusie uit het CPB-onderzoek is dat de bedrijvendynamiek in de zakelijke dienstverlening vooralsnog niet heeft bijgedragen aan een verbetering van de productiviteit. Het hoge aantal toetreders in de zakelijke dienstverlening drukte de jaarlijkse
arbeidsproductiviteitstoename. Nieuwe bedrijven zijn bij aanvang minder productief dan de al bestaande bedrijven en gemiddeld genomen even productief als de verdwijnende bedrijven. Weliswaar verbetert een deel van de nieuwe bedrijven binnen enkele jaren hun productiviteitsniveau en marktaandeel snel, maar het overgrote andere deel is dan al weer van de markt verdwenen. Toch is niet alleen het grote aantal toetreders de oorzaak van het gebrek aan productiviteitsgroei in de zakelijke dienstverlening. Ook de bestaande bedrijven verhoogden hun productiviteit in de onderzochte periode gemiddeld genomen nauwelijks. Achter dit laatste gaan wel grote verschillen schuil. Bij sommige bestaande bedrijven nam de arbeidsproductiviteit jaarlijks met gemiddeld 3% toe, terwijl ook de werkgelegenheid steeg. Bij andere bestaande bedrijven verminderde de productiviteit met wel 3 tot 4% per jaar, terwijl eveneens de werkgelegenheid afnam.

Onvoldoende concurrentie in snel groeiende markten, te weinig product- en procesinnovaties en ontoereikende managementkwaliteiten lijken belangrijke oorzaken voor de geringe productiviteitsstijging in de zakelijke dienstverlening. Voor een goed inzicht daarin is verder onderzoek nodig.

Research Memorandum 159, Firm turnover in Dutch Business Services: the effect on labour productivity,
ISBN 90 5833 025 7, is te bestellen bij:

Hageman Verpakkers
Postbus 281
2700 AG Zoetermeer
tel: 079 - 347 00 00
fax: 079 - 347 00 45

Prijs: f 20,-

Tevens is de volledige publicatie (gratis) beschikbaar als PDF-file.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie