Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA: Implementatie Tweede Fase Voortgezet Onderwijs

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Nieuws : Implementatie Tweede Fase Voortgezet Onderwijs

Implementatie Tweede Fase Voortgezet Onderwijs Implementatie Tweede Fase Voortgezet Onderwijs
Van Rij: CDA en de grote steden Van Rij: CDA en de grote steden Begroting Buitenlandse Zaken 2000 Begroting Buitenlandse Zaken 2000 Begroting Ontwikkelingssamenwerking 2000 Begroting Ontwikkelingssamenwerking 2000
Discussienota Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) Discussienota Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)

Implementatie Tweede Fase Voortgezet Onderwijs

Den Haag, 16 december 1999

De Tweede fase is een forse onderwijsvernieuwing voor leerlingen en leraren. Het CDA vindt dat leerlingen die te maken hebben met de eerste 2 jaren van de invoering van deze vernieuwingen daarvan niet de dupe mogen worden. Wij hebben ook begrip voor de omschakeling die dat voor leraren met zich meebrengt.

Wat was ook al weer het doel: Een betere slaagkans op het HBO en WO. Leerlingen moesten een betere aansluiting hebben, zelfstandig kunnen werken. Daardoor zouden de HAVO en het VWO zwaarder worden. Dat wist een ieder. En wat neem je waar: positieve zaken maar ook vreemde zaken.

Positief is de waardering voor het Studiehuis als onderwijsconcept.

Positief is dat alle scholen er volop en vaak met enthousiasme mee bezig zijn. Vreemd is dat het PMVO in de eerste peiling in 1999-2000 eigenlijk alleen maar positieve zaken signaleert:
a. Er zijn niet meer leerlingen in 4 VWO blijven zitten, eerder minder.

b. Leerlingen werken meer, dus betere resultaten
c. Weinig of geen negatieve geluiden over de vakken.

Maar waarom zegt het PMVO in de rapportage 1999 2000 zo weinig over de werkdruk en waarom zo weinig over de problemen bij leraren met de werkdruk die toch echt hoog is. Ik vind dit een gemis in de rapportage van het PMVO. Vreemd vond ik ook een reactie uit het HBO en WO waarin zij aangeven dat wat hun betreft wel wat afgeweken kan worden van profielen. Wat is dat nu, eerst het aansporen tot verzwaring en nu terugkrabbelen!

Voorzitter voor het CDA is het duidelijk dat er aanloopproblemen zijn en wellicht ook structurele problemen. Hoe pak je die aan. Wij willen niet komen met allerlei structurele veranderingen. Daar is het naar onze mening te vroeg voor. Tevens zou dit zig zag beleid ook vele mensen in het onderwijs demotiveren. Hoe dan wel:

Wij stellen voor tijdelijke maatregelen te nemen voor de eerste paar jaar om zo de studielast voor leerlingen en de werkdruk voor leraren te verminderen. Daarom kunnen wij instemmen met de hoofdlijn van de maatregelen van de staatssecretaris zoals wij die begrijpen. Tijdelijke maatregelen en maatregelen ter bespreking van het aantal werkstukken. De scholen krijgen meer vrijheid bij de invoering in de eerste jaren. De vraag is of dit kwantitatief voldoende is.

Voordat de staatssecretaris met haar maatregelen kwam had de CDA fractie het voorstel willen doen om de eerste jaren de scholen meer vrijheid te geven door het voorschrift dat 40% van het schoolexamen gestoeld moet zijn op praktische opdrachten buiten werking te stellen. Hierdoor zou naar onze mening een duidelijke vermindering van het aantal werkstukken, scripties etc. zijn opgetreden. Graag een reactie van de stas hierop. Ik denk dat in het onderwijs deze maatregel goed valt.

Maar vraag is, ook blijkens reacties die wij krijgen of dat ook zo is met de aanpassingen voor ANW en de talen. Kun je dit doen in een lopende cursus. Zijn dit niet maatregelen die toch een structureel karakter in zich hebben. Wij willen wel praten over deze zaken maar kernvraag is Kan dit nu tijdens een lopende cursus. Wat betekent dit in de praktijk voor scholen, docenten die ineens een vak niet meer hoeven te geven etc. Graag zie ik dat de stas deze zaak nog eens tegen het licht houdt. Stimuleer de samenwerking tussen vakken door te bepalen dat het aantal werkstukken, scripties ook beperkt kan worden door samenwerking tussen vakken en dat deze laatste beperking een blijvend karakter kan hebben.

Door de toch wel massale steun die de scholierenstaking heeft gekregen is vanuit leerlingen en leraren een signaal afgegeven. De politiek geeft met een overgangsregeling ook een signaal dat de problemen erkend worden. Gedurende de komende overgangsjaren kunnen politiek en onderwijs dan de resterende structurele problemen bespreken en oplossen. Het CDA wil wel een paar discussiepunten aandragen voor structurele zaken:

Een soort diepteonderzoek vanuit het onderwijsveld.

MET CKV en ANW zijn bepaalde doelen gesteld. De vraag is of om die doelen te bereiken voor/ leerlingen met een natuurprofiel ANW nodig is en of voor leerlingen met een C en M profiel CKV nodig is.

Vakinhouden kritisch bekijken, is er te veel gestapeld?

Levert wiskunde voor C en M de verwachte winst op?

Is de studielast gebaseerd op 40 weken van 40 uur en is dat de oorzaak van de overbelasting?

Extra letten op versnippering, we horen dat stapeling van bijv. Du 1 en Du 2 niet mogelijk is.

Zou de Tweede Fase het onderwijs in de onderbouw en de basisvorming ook niet zo veranderen dat de overgang voor de leerlingen naar de Tweede Fase gemakkelijker wordt?

Geef met name in die eerste twee jaar de docent een extra handreiking; dit werkt ook positief voor de werkdruk van de leerlingen.

Het implementatieproces is weer een stapje verder en het is duidelijk dat daardoor de positie van het procesmanagement wijzigt. De scholen zelf zullen het steeds meer moeten waarmaken. Wij vinden als CDA de rol van de scholen uitermate belangrijk, maar toch heeft het onderwijs in deze fase van implementatie een regievoerende overheid (op hoofdpunten) nodig. In deze fase moet de sturende en coördinerende overheid dit proces nauwkeurig volgen, bijsturen, problemen op tijd wegnemen. Het is goed dat dit zoveel mogelijk gebeurt samen met de organisaties die in het onderwijs bezig zijn. De Tweede Fase vereist nog zeker sturing op implementatie maar voor het VMBO geldt dit in nog veel sterkere mate. Het is goed dat de stas daar extra wil coördineren en sturen. Let wel op hoofdlijnen. Niet op de stoel van de scholen gaan zitten.

Het rapport van de Algemene rekenkamer betreffende het procesmanagement bij OCW is niet op alle punten positief. De specifieke opmerkingen bij het PMVO: geen verklaring omtrent doelmatigheid en rechtmatigheid en van het PMICT: de financiële administratie niet ordelijk, spreken voor zich. De opmerking in de conclusies van de Rekenkamer: De verantwoording over de verrichte werkzaamheden bood in het algemeen geen inzicht in de bijdrage aan de voortgang van de beleidsoperatie vindt het CDA ernstig. Deze zinsnede betekent dat er geen zicht is op het nut van het werk van het procesmanagement. Dit kan niet. Het CDA verlangt dat de regering helder maakt wat de bijdrage is die het projectmanagement levert aan de voortgang van de beleidsoperaties.

Kamerlid: A. Mosterd

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie