Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen CDA over vakantiegeld voor asielzoekers

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Vragen van het lid Wijn (CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Justitie over vakantiegeld voor asielzoekers. (Ingezonden 16 december 1999)


1

Hebt u kennisgenomen van het bericht 1) dat de gemeente Gouda vakantiegeld wil gaan verstrekken aan asielzoekers die in afwachting van een beslissing over hun asielverzoek al drie jaren in Gouda verblijven?


2

Wat is uw oordeel over deze actie, gegeven het feit dat het hier een artikel-12-gemeente betreft?


3

Wat is uw oordeel over de opvatting van de gemeente Gouda dat deze groep asielzoekers veel te lang met een schamele vergoeding in de procedure zit en over het signaal dat de gemeente met haar actie wil afgeven aan de Immigratie en Naturalisatiedienst?


4

Zijn er andere gemeenten die dergelijke acties hebben ondernomen of zullen ondernemen? Zo ja, acht u dergelijke acties op hun plaats, gezien de rechtsongelijkheid die daardoor voor asielzoekers kan ontstaan?

ANP-bericht van 9 december jl.


2990004300

Vragen van het lid Verbugt (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de infrastructuur in Limburg. (Ingezonden 16 december 1999)


1

Kent u het bericht in het Limburgs Dagblad van heden, «Aanleg wegen moet sneller»? 1)


2

Bent u voornemens een deel van de meevallers in de schatkist te gebruiken om ernstige verkeersknelpunten in Limburg versneld op te lossen?


3

Zo ja, doet u deze uitspraak namens het kabinet?


4

Heeft u over uw plannen al contact gehad met de ministers Zalm en Netelenbos? Delen zij uw opvattingen?


5

Welke beleidsoverwegingen liggen aan uw opvatting ten grondslag?


6

Welke acties gaat u ondernemen om te bevorderen dat de aanleg van de A73 en de aansluitingen op het Duitse snelwegennet versneld kan worden?


7

Welke stappen wilt u zetten om de Stadstraverse A2 bij Maastricht een hogere prioriteit te geven? Wat is in uw visie de uiterste opleverdatum?


8

Bent u bereid om samen met de minister van Verkeer en Waterstaat een plan van aanpak op te stellen? Zo ja, wanneer kan de Kamer daarvan kennis nemen?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie