Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen GPV over christelijke minderheid West-Sumatra

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Vragen van de leden Van Middelkoop (GPV), Rouvoet (RPF) en Van den Berg (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over respressie van de christelijke minderheid op West-Sumatra. (Ingezonden 16 december
1999)


1

Kent u de berichten over de sfeer van repressie waaraan de christelijke minderheid in Padang op West-Sumatra in toenemende mate bloot staat? 1)


2

Erkent u dat gerede twijfel gewettigd is over de beschuldiging van «dwangbekering» op grond waarvan een aantal christenen tot zware gevangenisstraffen is veroordeeld?


3

Bent u bereid de Indonesische autoriteiten er op te wijzen dat een open en eerlijke rechtsgang niet alleen een normale rechtsstatelijke eis is, maar ook een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van een gevaarlijk escalatie tussen godsdienstige groepen?


4

Kan bevorderd worden dat zijdens uw ambassade in de vorm van waarneming publiekelijk betrokkenheid en aandacht wordt getoond voor zaken die nog in hoger beroep dienen?


5

Wilt u, indien nodig, de Indonesische regering vragen dat wordt voorkomen dat gevolg wordt gegeven aan eisen over te gaan tot het sluiten van kerken?

Nederlandse Dagblad, 11 december jl.

Vragen van het lid Verbugt (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de infrastructuur in Limburg. (Ingezonden 16 december 1999)


1

Kent u het bericht in het Limburgs Dagblad van heden, «Aanleg wegen moet sneller»? 1)


2

Bent u voornemens een deel van de meevallers in de schatkist te gebruiken om ernstige verkeersknelpunten in Limburg versneld op te lossen?


3

Zo ja, doet u deze uitspraak namens het kabinet?


4

Heeft u over uw plannen al contact gehad met de ministers Zalm en Netelenbos? Delen zij uw opvattingen?


5

Welke beleidsoverwegingen liggen aan uw opvatting ten grondslag?


6

Welke acties gaat u ondernemen om te bevorderen dat de aanleg van de A73 en de aansluitingen op het Duitse snelwegennet versneld kan worden?


7

Welke stappen wilt u zetten om de Stadstraverse A2 bij Maastricht een hogere prioriteit te geven? Wat is in uw visie de uiterste opleverdatum?


8

Bent u bereid om samen met de minister van Verkeer en Waterstaat een plan van aanpak op te stellen? Zo ja, wanneer kan de Kamer daarvan kennis nemen?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie