Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: ministerie VWS over Arboconvenanten

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26800XVI.064 brief min vws over arboconvenanten
Gemaakt: 23-12-1999 tijd: 12:38


3


26800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2000

nr. 64 Brief van de Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 16 december 1999

Bij de behandeling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar
2000 is door de leden Oudkerk en Van Vliet motie nr. 28 ingediend. In deze motie wordt de regering verzocht met voorrang en uiterlijk vóór 1 maart 2000 arboconvenanten tussen werknemers, werkgevers en overheid af te sluiten. Tevens wordt de regering verzocht aan te geven hoe in deze arboconvenanten een bonusregeling opgenomen kan worden voor werkgevers die er daadwerkelijk in slagen het ziekteverzuim terug te dringen.

In een eerste reactie heb ik de Kamer gezegd de motie te beschouwen als een ondersteuning van mijn beleid. Ik heb daarbij aangegeven over de motie overleg te willen voeren met Staatssecretaris Hoogervorst, alvorens een definitieve reactie te geven.

In het Algemeen Overleg d.d. 8 december jl. heb ik de uitkomsten van het overleg met Staatssecretaris Hoogervorst meegedeeld. Ik heb daarbij toegezegd in week 50 een definitieve schriftelijke reactie op de motie aan de Kamer te doen toekomen.

Hierbij ontvangt u, mede namens Staatssecretaris Hoogervorst, deze reactie.

Het eerste deel van de motie is er op gericht in de zorgsector bij voorrang en uiterlijk


1 maart 2000 arboconvenanten tot stand te brengen.

Op zich ben ik het hiermee, gegeven de problematiek van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de zorgsector, volstrekt eens. Ook ik zou het liefst zien dat er uiterlijk op 1 maart 2000 voor alle zorgsectoren arboconvenanten zijn gerealiseerd. Maar de realiteit zegt mij dat deze datum voor de zorgsectoren - uitgezonderd de thuiszorg, waarvoor reeds een arboconvenant is - niet haalbaar zal zijn.

Daarbij speelt een rol dat er voor gekozen is om de arboconvenanten in twee fasen tot stand te brengen: eerst een intentieverklaring en daarna het convenant zelf. In de periode na de intentieverklaring wordt het noodzakelijke voorwerk gedaan om tot taakstellende afspraken en een plan van aanpak te komen. Soms is daarvoor noodzakelijk om onderzoek te doen of normen te ontwikkelen. Het gevolg van deze gefaseerde aanpak is overigens wel dat de uitvoering in de praktijk snel na de ondertekening van het convenant ter hand kan worden genomen. In de sector thuiszorg kon er snel een arboconvenant tot stand komen omdat er op eigen initiatief van de sector al een uitgebreide reeks ergonomische normen tot stand was gebracht. In andere zorgsectoren moet het voorwerk (gedeeltelijk) nog gedaan worden.

Een ander punt is dat Staatssecretaris Hoogervorst en ik weliswaar al het nodige doen om snel tot arboconvenanten te komen, maar wij kunnen dat nu eenmaal niet afdwingen. Sociale partners in de betrokken sectoren moeten het ook willen. Dat ligt ook in de ratio van het beleid ten aanzien van arboconvenanten, te weten het scheppen van kaders en een op maatwerk gebaseerde aanpak per sector, waarbij door sociale partners gedragen plannen uitgangspunt zijn.

Sinds dit najaar wordt met de sociale partners in de zorg over arboconvenanten overlegd. Uit die gesprekken is gebleken dat sociale partners in een aantal zorgsectoren nogal wat tijd nodig hebben voor intern en onderling beraad, ook al omdat bepaalde door ons gewenste afspraken vergaande gevolgen kunnen hebben en er daarom aarzelingen zijn om zich vast te leggen. Pas na afronding van dat beraad kunnen er intentieverklaringen worden opgesteld. Voor de sector geestelijke gezondheidszorg wordt op 21 december a.s. een intentieverklaring getekend. Met de overige drie zorgsectoren - ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging - kan in januari a.s. het overleg met werkgevers en werknemers gezamenlijk van start gaan.

Overigens zijn de sectoren financieel sterk gebaat bij het totstandbrengen van een intentieverklaring op zo kort mogelijke termijn. In het jaarplan 2000 voor de zorgsector is namelijk afgesproken een extra inspanning te plegen op het gebied van aanschaf van til-hulpmiddelen voor sectoren, die uiterlijk vóór 1 juli tenminste een intentieverklaring hebben ondertekend. Staatssecretaris Hoogervorst heeft besloten voor dit doel f15 miljoen extra beschikbaar te stellen.

Deze koppeling aan intentieverklaringen geldt trouwens ook voor wat betreft de reeds eerder beschikbaar gestelde middelen ter grootte van f45 miljoen (waarvan f10 miljoen reeds toegekend aan de sector thuiszorg) voor de aanschaf van til-apparatuur.

Al met al ben ik met de indieners van de motie van mening dat grote prioriteit moet worden gegeven aan de totstandbrenging van arboconvenanten voor de zorgsector. Samen met Staatssecretaris Hoogervorst wil ik mij daarvoor ook sterk inzetten. Maar de datum van


1 maart 2000 is absoluut niet haalbaar.

Het tweede deel van de motie is er op gericht instellingen die het ziekteverzuim weten terug te dringen, een bonus te geven.

Nu geldt in het algemeen in de zorgsector (maar ook in de marktsector) dat een werkgever die het ziekteverzuim weet terug te brengen, het voordeel daarvan (minder kosten voor vervanging, grotere productiviteit) zelf kan behouden. De werkgever draagt immers zelf het risico van loondoorbetaling bij ziekteverzuim. Ook al heeft een werkgever zich (gedeeltelijk) tegen dit risico verzekerd, dan nog geldt dat een verlaging van het ziekteverzuim na verloop van tijd zal leiden tot een navenante verlaging van de te betalen verzekeringspremie.

Een werkgever plukt dus ook zonder een aparte bonusregeling al volop de vruchten van het terugbrengen van het ziekteverzuim. En daarbij gaat het om een structureel, elk jaar terugkerend profijt.

De hamvraag is dan of een aparte bonusregeling -die om budgettaire redenen nooit omvangrijk kan zijn- nog wel extra effect zal hebben. Waarschijnlijk niet of nauwelijks. De middelen, die met een bonusregeling gemoeid zouden zijn, kunnen dan ook veel beter gebruikt worden voor het faciliteren van werkgevers die concrete maatregelen willen treffen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het afsluiten van betere contracten met arbodiensten, waarover in het CAZ-jaarplan 2000 afspraken zijn gemaakt.

Staatssecretaris Hoogervorst heeft zich onlangs bereid verklaard voor het op een hoger niveau brengen van het verzuimbeleid in de zorginstellingen f 5 miljoen beschikbaar te stellen. Het lijkt ons een goed idee deze middelen ten goede te laten komen van instellingen die concrete maatregelen nemen, zoals een plan van aanpak en een goed contract met een arbodienst. In het kader van het Convenant Arbeidsmarktbeleid Zorgsector en het Convenant Arbeidsmarktbeleid Welzijn en Jeugdhulpverlening zal ik mij ervoor inzetten over zo'n regeling afspraken te maken met sociale partners.

Het gaat dan dus niet zo zeer om een regeling die (achteraf) extra profijt oplevert voor de zorginstellingen, als wel om een regeling die hen (vooraf) een stimulans geeft om tot een goed verzuimbeleid te komen.

Wanneer ik de motie op deze wijze mag uitleggen, zie ik hem als een ondersteuning van het beleid van Staatssecretaris Hoogervorst en mijzelf.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...