Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: verslag energieraad

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


21501014.048 brief min ez t.g.v. het verslag energieraad 2 dec.
Gemaakt: 23-12-1999 tijd: 12:57


3


21501-14 Energieraad

nr. 48 Brief van de minister van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 16 december 1999

In vervolg op mijn brief van 19 november (21501-14, nr. 47) treft u onderstaand het verslag van de Energieraad van 2 december 1999 aan.


1 Rapportage aan de Raad van Helsinki over de strategie voor integratie van milieuaspecten en duurzame ontwikkeling in het energiebeleid.

De rapportage aan de Raad van Helsinki werd vastgesteld. Denemarken heeft nog gepoogd om de eerder overeengekomen indicatieve doelstellingen t.a.v. energiebesparing en de aandelen duurzame energie en WKK concreet te noemen, maar ondervond, afgezien van B, F en NL, daarvoor geen enkele steun. Derhalve is volstaan, met de eerder overeengekomen verwijzing naar de resoluties, waarin die indicatieve doelstellingen zijn opgenomen.


2 Stand van zaken betreffende de liberalisatie van de elektriciteitsmarkt.

De Commissie en Lidstaten waren verheugd over de voortgang t.a.v. grensoverschrijdende tarieven, die zeer recent in Florence was geboekt. Commissaris de Palacio verwachtte op grond van deze ontwikkelingen niet dat de Commissie terzake voorstellen zou moeten doen. Indien nodig zou de Commissie evenwel niet aarzelen, ruim voor de volgende Energieraad in mei met voorstellen te komen.

De Commissie wees daarnaast op de noodzaak voor voldoende interconnecties tussen de nationale markten.

Een verslag van de bijeenkomst in Florence zal u zo spoedig mogelijk worden toegestuurd, zodra deze beschikbaar is, zoals door mij werd toegezegd tijdens het Algemeen Overleg van 25 november jl.

De Commissie kondigde aan dat begin 2000 een studie gestart zou worden naar het niveau van de openbare dienstverlening in de elektriciteitssector, omdat Commissaris de Palacio van mening was dat eventuele negatieve gevolgen van de liberalisering op dat gebied moesten worden voorkomen. Daarnaast wees zij op het positieve netto werkgelegenheidseffect van de liberalisering, een pleidooi dat door VK, Fin en Zweden uitdrukkelijk werd ondersteund. Tevens wezen deze Lidstaten op de prijsverlaging voor de consument en verbetering van de service verlening door de elektriciteitsbedrijven.

In de daarop volgende discussieronde werd door een groot aantal Lidstaten waaronder Nederland forse kritiek geleverd op Frankrijk, vanwege het niet voldoen aan de elektriciteitsrichtlijn. Steun werd uitgesproken voor de ingebrekestellings procedure, die de Commissie recent was gestart. Ik heb daarnaast aan de commissie verzocht expliciete aandacht te schenken aan de inhoud van de Franse wetgeving, die mogelijk elementen zal gaan bevatten die strijdig zijn met de Elektriciteitsrichtlijn.

Ook heb ik aangekondigd dat Nederland gebruik zal maken van de reciprociteitsclausule, waardoor de Nederlandse markt gesloten is voor nieuwe contracten voor levering van Franse stroom aan afnemers met een verbruik van minder dan 100 GWh.

Daarnaast heb ik het onderzoek gemeld naar de mogelijkheden om ook bestaande contracten hieronder te laten vallen.

In de reactie op de kritiek verweerde Frankrijk zich door te wijzen op het feit dat de Franse markt open was voor afnemers met een verbruik van meer dan 100 GWh per jaar, daarmee was in feite een marktopening van 20% bereikt. EdF had een aantal contracten verloren. Men verwachtte dat half februari 2000 de wet door de president zal kunnen worden getekend.

Ik heb, samen met het VK, onze studie aangekondigd naar indicatoren die de feitelijke situatie t.a.v. het «level playing field» op de geliberaliseerde (elektriciteits- en gas-)markt weergeven. De Commissie en de andere Lidstaten zijn uitdrukkelijk uitgenodigd aan te sluiten bij dit onderzoek van Nederland en het VK.

De Raadsconclusies werden ongewijzigd aanvaard.


3 Richtlijn inzake rendementseisen voor voorschakelapparaten voor fluorescente lampen

Nadat eerder in Coreper overeenstemming was bereikt over een compromis ( met een invoeringstermijn voor de tweede fase van 5 jaar), kon het voorzitterschap concluderen dat een politiek akkoord bestond over de richtlijn. De richtlijn zal in januari in het EP besproken worden.

a

b

c

d

e

f 4 Mededeling van de Commissie over de versterking van de Noordelijke dimensie van het Europees energiebeleid.

De Commissie wees op het belang van de regionale aanpak in relatie tot de komende toetreding en benadrukte daarbij onder andere de milieu-aspecten en het tot stand komen van de interne markt. Tevens meldde de Commissie dat een regionale aanpak zou worden ontwikkeld voor andere buitengrenzen van de EU.

De raadsconclusies werden vervolgens ongewijzigd vastgesteld.


5 Toegang van hernieuwbare energie tot de interne elektriciteitsmarkt

Commissaris de Palacio lichtte toe dat zij had besloten thans nog geen ontwerp richtlijn uit te brengen, omdat gebleken was dat het concept binnen de Commissie controversieel lag, hetgeen naar haar verwachting ook het geval zou zijn binnen de Raad. Zij had echter de stellige ambitie om voor de volgende Energieraad een ontwerp richtlijn aan de Raad aan te bieden. Zij nodigde Lidstaten uit om op korte termijn ideeën over de mogelijke inhoud van een richtlijn kenbaar te maken.

Ik heb aangegeven dat Nederland van plan is om 1 januari 2001 over te gaan op een systeem van verhandelbare groencertificaten en dat ik verwacht dat de richtlijn minimaal een dergelijk systeem ondersteunt. Daarbij behoren certificaten van oorsprong. Ook heb ik gewezen op het subsidiariteitsaspect, waar het nationale doelstellingen voor het aandeel duurzame energie betreft.

Tot slot heb ik aangedrongen op een tijdig beschikbaar komen van een ontwerp richtlijn, zodat tijdens de volgende Energieraad inhoudelijk gesproken kon worden. Commissaris de Palacio zegde toe zich hiervoor in te zullen zetten.


6 Harmonisatierapportage interne markt voor gas

De Commissie lichtte de inhoud van het eerste harmonisatierapport kort toe. In het rapport worden de theoretische knelpunten voor het ontstaan van één geliberaliseerde markt opgesomd. Het is onduidelijk of en zo ja in welke mate deze knelpunten zullen ontstaan, wanneer de gasrichtlijn eenmaal geïmplementeerd is. De Commissie kondigde nadere analyses aan en komt over een jaar met een tweede rapport.


7 Commissie-mededeling over de voorzieningszekerheid van aardgas

De Commissie gaf een korte toelichting op de mededeling. Er is vooralsnog geen reden om te twijfelen aan de voorzieningszekerheid van aardgas. Gezien het feit echter dat in 2020 ca 2/3 van het EU-verbruik geïmporteerd zal moeten worden, blijft waakzaamheid geboden.


8 Energiehandvestverdrag

De voortgangsrapportage en het onderhandelingsmandaat om te komen tot een Multilateraal Transit Framework werden zonder discussie aanvaard.

a 9 Diversen (millenniumbug en actieplan energiebesparing)

Gezien het tijdsgebrek werd door de voorzitter afgezien van de mondelinge toelichting door de commissie.

Minister van Economische Zaken ,

A. Jorritsma-Lebbink

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...