Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LAD over ouderschapsverlof

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Alles over ouderschapsverlof

LAD-bericht van 16 december 1999

Ouderschapsverlof. Een onderwerp in het LAD-Arbeidsvoorwaardenbeleid dat steevast bij CAO-onderhandelingen op de LAD-agenda staat. Hoewel de wettelijke regeling voor het onbetaald ouderschapsverlof sinds 1997 versoepeld is, zijn velen niet op de hoogte van de 'ins and outs'. Weet u bijvoorbeeld dat ouderschapsverlof zowel parttime als fulltime genoten kan worden? We hebben de details op een rij gezet.

Om zoveel mogelijk ouders gelegenheid te geven gebruik te maken van ouderschapsverlof, zijn de regels zo flexibel mogelijk gemaakt. Hierdoor kan men de verlofmogelijkheden aanpassen aan de persoonlijke omstandigheden.
Maar geldt het ouderschapsverlof voor iedereen die in dienstverband werkt? En kan met terugwerkende kracht op dit recht een beroep worden gedaan?

Familierechtelijke betrekking
Iedere werknemer die ten minste één jaar bij zijn huidige werkgever in dienst is, heeft recht op ouderschapsverlof. Oók werknemers die hun dienstverband in het buitenland vervullen, hebben dat recht. De werknemer dient in principe een 'familierechtelijke betrekking' met een kind te hebben. Zoals de vader en moeder, de werknemer met een geadopteerd kind en de werknemer die een kind erkend heeft. Ook werknemers die blijvend de verzorging en opvoeding op zich hebben genomen én met het kind op hetzelfde adres wonen, kunnen ouderschapsverlof opnemen. Bijvoorbeeld pleegouders, een ongehuwde vader die zijn kind niet heeft erkend en de nieuwe partner van een gescheiden ouder.

Leeftijd kind
Ouderschapsverlof mag voor ieder kind tot acht jaar eenmaal worden opgenomen. Een meerling wordt aangemerkt als één kind waarvoor dus maar één keer verlof kan worden opgenomen. Is het kind op het moment van ingang van het verlof zeven jaar en negen maanden, dan hebben de ouders/verzorgers nog gedurende drie maanden recht op verlof. Het recht op ouderschapsverlof geldt voor zowel fulltimers als parttimers. De omvang van het dienstverband bepaalt de omvang van het verlof. Standaardregel is dat het totaal aantal uren ouderschapsverlof dertien keer de arbeidsduur per week bedraagt. Bij een dienstver band van 36 uur geldt dus 36 x 13 = 468 uur ouderschapsverlof. Het verlof duurt maximaal zes maanden en het aantal uren verlof per week is ten hoogste de helft van de 'normale' arbeidsduur. Een werknemer met een werkweek van 32 uur kan dus maximaal 16 uur verlof opnemen. Wanneer het aantal ouderschapsverlofuren is gebruikt, gaat men weer over op de oorspronkelijke werkweek van 32 uur.

Principe: nooit weigeren
Ouderschapsverlof dient u minstens twee maanden voor de ingangsdatum schriftelijk kenbaar te maken aan uw werkgever. In deze brief vermeldt u de (vermoedelijke) ingangsdatum, de spreiding van het aantal verlof- en werkdagen over de week en de lengte van de verlofperiode. De invulling van het verlof is flexibel. In overleg met uw werkgever kunt u het ouder schapsverlof aan uw wensen en omstandigheden aanpassen. U kunt bijvoorbeeld vragen om minder uren verlof per week waardoor het ouderschapsverlof wordt uitgesmeerd over een periode die langer duurt dan zes maanden. Maar ook kunt u vragen om méér uren verlof, waardoor het kan oplopen tot fulltime verlof. Volgens de standaardregel kan ouderschapsverlof nooit door de werkgever worden gewei gerd. Tegen een andere vormgeving met meer of minder verlofuren per week kan hij zich echter verzetten door het verzoek op grond van 'gewichtige redenen' af te wijzen. Bij onoverkomelijke organisatorische problemen bijvoorbeeld. Samen met de werknemer dient de werkgever dan in goed overleg te zoeken naar een oplossing.
In principe bepaalt u zelf de exacte verdeling van verlof- en werktijden over de week. De werkgever kan tot vier weken voordat het verlof ingaat aandringen op een andere verdeling. Regel is wel dat het verlof in één keer en ononderbroken opgenomen wordt.

Consequenties arbeidsovereenkomst
Tijdens het ouderschapsverlof verandert de arbeidsovereenkomst niet. De opbouw van dienstjaren en pensioenrechten lopen doorgaans gewoon door. Het is wel verstandig om vooraf bij werkgever en pensioenfonds te informeren naar eventuele gevolgen voor pensioenopbouw en premiebetaling. Informeer dan ook naar de gevolgen voor nabestaanden in geval van overlijden tijdens het ouderschapsverlof. Gedurende de verlofperiode worden geen vakantierechten opgebouwd. Het aantal vakantie dagen wordt dan bepaald door het aantal gewerkte uren. En ouderschapsverlof leidt niet automatisch tot een blijvend recht op deeltijdwerk.

In CAO's kunnen andere ouderschapsverlofregelingen worden vastgelegd die gelden boven de wettelijke regeling. Maar het aantal verlofuren dient altijd minimaal overeen te komen met de wettelijke regeling. Een mogelijkheid die helaas nog niet in veel CAO's voorkomt, is het geheel of gedeeltelijk doorbetalen van de verlofuren. Maar de LAD blijft de mogelijkheden zoveel mogelijk stimuleren!

Meer informatie?
De folder ouderschapsverlof is telefonisch op te vragen bij de LAD (030-282 33 48).
Voor individueel advies en ondersteuning van de juristen individuele rechtshulp kunnen LAD-leden tijdens ons telefonisch spreekuur terecht. Op werkdagen van 9.30 tot 12.15 uur staan de LAD-juristen u graag te woord (030-282 33 44 of 282 33 52).

© copyright LAD 1999 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie