Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling van werkzaamheden Tweede Kamer 16 december 1999

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

regeli16012 regeling van werkzaamheden 16 december 1999
Gemaakt: 16-12-1999 tijd: 21:55

Regeling van werkzaamheden d.d. 16 december 1999 (ongecorrigeerd)

De voorzitter: Ik stel voor te behandelen in de vergaderingen van 18,
19 en 20 januari 2000:


- het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet in verband met de invoering van een vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep (26660);


- het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet (strafrechtelijke opvang verslaafden) (26023).

Ik stel voor aan de orde te stellen in de vergaderingen van 25, 26 en
27 januari:


- het wetsvoorstel Wijziging van de wet tot wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid) (26471);


- de nota Vertrouwen in verantwoordelijkheid (26 806), met de volgende maximumspreektijden: voor PvdA, VVD en CDA elk 10 minuten; voor D66 en GroenLinks elk 7 minuten, en voor de overige fracties elk 5 minuten;


- de gezamenlijke behandeling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) (26727) en de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001) (26728).

Ik stel voor te behandelen in de vergaderingen van 1, 2 en 3 februari:


- een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten, onder meer naar aanleiding van de evaluatie (26527);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen) (23959);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (meldingenstelsel) (26552);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (26228);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet met betrekking tot de medezeggenschap van gepensioneerden en de gelijkstelling in pensioenregelingen van geregistreerde partners met gehuwden (26674);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) (26567);


- het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (25 891);


- het wetsvoorstel Invoering van de mogelijkheid tot het treffen van bijzondere maatregelen door de ondernemingskamer over zeggenschap in de naamloze vennootschap (25732).

Ik stel voor toestemming te verlenen tot het houden van wetgevingsoverleg- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

maandag 17 januari 2000, van 11.15 - 23.00 uur, en vrijdag 21 januari, van 10.00 - 17.00 uur:


- van de vaste commissie voor Financiën over de wetsvoorstellen 26727 en 26728 (Belastingherziening 2001).

Aangezien voor de stukken gedrukt onder de nummers 26846, 26857 (R
1641), 26867, 26868 en 26882 de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, dat wat deze Kamer betreft, de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd.

Ik stel voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Aangezien voor de stukken 26222, nr. 4, 26640, 26709, 26819, 26829 en
26847 de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Ik stel voor de stukken 24495, nr. 8, 24668, nr. 32, 25723, nr. 4,
25929, nr. 8, 26450, 26588, 26627 en 26800-VIII, nr. 55, voor kennisgeving aan te nemen.


**

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan de heer Atsma.


**

De heer Atsma (CDA): Mevrouw de voorzitter! Mede namens collega Middel van de PvdA zou ik u willen vragen het verslag van het algemeen overleg over het Europees kampioenschap voetbal en voetbalvandalisme alsnog op de agenda van deze Kamer te zetten.

De voorzitter: Dat is goed; dat zullen we doen.

Ik meende dat ook de heer Van der Vlies nog het woord wilde vragen bij de regeling van werkzaamheden, maar ik zie hem nu niet. Is er iemand in de zaal die iets weet van het algemeen overleg Landbouw, over de mestproblematiek? Daarvan heeft de heer Van der Vlies mij vanochtend namelijk gemeld dat hij dacht, dat dit ook nog op de agenda moest.

Ik geef hiertoe het woord aan de heer Stellingwerf.


**

De heer Stellingwerf (RPF): De heer Van der Vlies is er nu niet. Wij hebben vanochtend in de procedurevergadering afgesproken dat wij in ieder geval het verzoek wilden doen om het verslag op de agenda te zetten.

De voorzitter: Dan zullen we daar rekening mee houden.

Het woord is aan mevrouw Van Zuijlen.


**

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA): Voorzitter! De PvdA-fractie wil graag een korte heropening vragen van het debat over de suppletore begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De voorzitter: Dat is erg ongewoon, omdat dit pas gisteren behandeld is; het is heel merkwaardig dat dit gisteren niet afgehandeld is.


**

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA): Ik begrijp van de woordvoerster dat zij gisteren nog een motie had willen indienen en dat daarvoor de gelegenheid niet is gegeven. Dat zou zij vanmiddag graag willen doen.

De voorzitter: Mijn informatie is anders, maar ik zal me er nader over informeren en een nader voorstel aan de Kamer doen.

Het woord is aan de heer Feenstra.


**

De heer Feenstra (PvdA): Voorzitter! De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft vanochtend een overleg gehad over de houtverduurzaming. Wij zouden graag het verslag van dit overleg op uw agenda geplaatst willen zien.

De voorzitter: Er is echt een dringende noodzaak voor, dat dit vandaag nog moet?


**

De heer Feenstra (PvdA): Het betreft een besluit dat op 1 januari moet ingaan.

De voorzitter: Dan zullen we dat doen.

Ik zou alle leden die in de zaal aanwezig zijn, het volgende willen zeggen; misschien kunnen zij dit ook aan hun collega's melden. Het zou erg helpen, als iedereen die het woord wil voeren bij de verslagen van algemene overleggen, hier even intekent, zodat we een beetje een planning kunnen maken voor wat betreft de indeling van de rest van de dag.

Het woord is aan de heer Blaauw.


**

De heer Blaauw (VVD): Naar aanleiding van de uitlatingen van de minister van Verkeer en Waterstaat over rekeningrijden is er om 14.00 uur een spoedprocedurevergadering van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat. Daaruit vloeit mogelijk voort dat vandaag nog een algemeen overleg met de minister wordt gehouden. Het is niet onmogelijk dat het verslag van dat AO vandaag alsnog op de agenda moet komen, aangezien sommige fracties misschien een motie willen indienen. Ik waarschuw maar alvast, het is een vrij kort traject.

De voorzitter: Ik wacht het dan maar rustig af.


**

De heer Van Oven (PvdA): Vandaag verschijnt in New York het rapport van de vijfde commissie van de Verenigde Naties over het beheer van het Rwandatribubaal. Als de voortekenen juist zijn, is daarmee nogal wat mis. Ik zou u willen verzoeken, de regering te vragen dat rapport zo snel mogelijk aan de Kamer toe te zenden met daarbij het commentaar van de regering.

De voorzitter: Ik stel voor, dit gedeelte van het stenogram door te geleiden naar het kabinet. Dan zullen wij dat rapport krijgen, neem ik aan.


**

Aldus wordt besloten.

De heer Weisglas (VVD): Mevrouw de voorzitter! Zou u kunnen en willen aangeven waar op de dag u de zojuist aangevraagde VAO's wilt plaatsen: vóór of na het debat over de Europese Raad van Helsinki?

De voorzitter: Voorzover dat mogelijk is -- en ik heb het idee dat dit allemaal mogelijk is -- zal dat vóór het debat over Helsinki zijn. Als ik niet tegengesproken word, neem ik altijd aan dat het dan op die manier vastgesteld is.


**

(Einde regeling van werkzaamheden)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...