Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Van Aartsen op vragen benoeming directeur van OLAF

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Integratie Europa

Sociaal-Economische Financiële Aangelegenheden

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Datum 16 december 1999
Kenmerk 844/99
Blad /3
Bijlage(n) * E-mail die-(sf@die.minbuza.nl)
Betreft Kamervragen over de benoeming van de directeur van OLAF

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 13 december 1999, kenmerk 2990004020, waarbij gevoegd waren de door de leden Scheltema-de Nie (D66), Hoekema (D66) en Timmermans (PvdA) overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

2990004020

Beantwoording vragen van de leden Scheltema-de Nie (D66), Hoekema (D66) en Timmermans (PvdA) over de benoeming van de directeur van de Europese fraude bestrijdingsdienst (ingezonden 10 december 1999)

Vraag 1:

Kent u de berichtgeving over het mislopen van een hoge EU-post door een Nederlander?

Antwoord 1:

Ja.

Vraag 2:

Deelt u de kritiek dat de Europese Commissie de vacature directeur OLAF niet goed heeft behandeld door met een (andere) shortlist te komen?

Antwoord 3:

Nee. Zie antwoord 3.

Vraag 3:

Is er een standaardprocedure voor de behandeling van dit soort vacatures in de Commissie?

Antwoord 3:

In verordening 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad waarin de oprichting van het fraudebestrijdingsbureau OLAF wordt geregeld, wordt ook de benoemingsprocedure van de directeur beschreven. Het Europees Parlement en de Raad hebben deze procedure willen vastleggen opdat geen twijfel zou ontstaan over de onafhankelijke positie van de directeur. De Commissie wijst de directeur aan, na een gunstig advies van het comité van toezicht van OLAF en na overleg met het Europees Parlement en de Raad. De Commissie heeft aangegeven te streven naar een benoeming die de instemming heeft van de Raad en het Europees Parlement.

De procedure is conform de onderhavige regels verlopen. De Commissie heeft de functie bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (no.C233/A van 14 augustus 1999). Hierop zijn ca. 450 reacties gekomen. Het comité van toezicht van OLAF, samengesteld uit vijf externe, onafhankelijk leden, heeft deze sollicitaties beoordeeld en besloten 60 kandidaten uit te nodigen voor een gesprek. Het comité van toezicht heeft de kandidaten vervolgens beoordeeld op o.m. onafhankelijkheid, managementvaardigheden en ervaring met fraudebestrijding. Het comité van toezicht heeft uiteindelijk 11 kandidaten, waaronder twee Nederlanders, een positief advies gegeven.

De Commissie heeft deze elf kandidaten geïnterviewd en heeft daaruit een lijst van vier geschikte kandidaten samengesteld, waaronder één Nederlander. Daarbij was niet gelet op nationaliteit, uitsluitend op kwaliteit. Op verzoek van de Commissie heeft de Raad ingestemd met het voorleggen van deze vier kandidaten aan het Europees Parlement.

Het Europees Parlement wilde echter alle 11 kandidaten zelf beoordelen. De budgetcontrolecommissie van het Europees Parlement heeft daartoe de kandidaten geïnterviewd en heeft een lijst van drie kandidaten samengesteld zonder rangorde. Op deze lijst komt helaas geen Nederlander voor.

Na interinstitutioneel beraad tussen het Europees Parlement, de Commissie en de Raad is op 16 december uiteindelijk een kandidaat gekozen. Betrokkene, de Duitser Bruener, kwam op zowel de lijst van de Commissie als op de lijst van het Europees Parlement voor.

Vraag 4:

Is de terugtrekking van de Nederlandse kandidaat definitief e.g. heeft reeds een benoeming plaatsgevonden?

Antwoord 4:

De benoemingsprocedure is afgerond.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie