Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Sociale Zaken met rapport pilot bestandsvergelijking

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.165 brief min szw eindrapportage pilot bestandsvergelijking n iet-gebruik

Gemaakt: 20-12-1999 tijd: 13:50


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


16 december 1999

Mede namens Staatssecretaris Remkes bied ik u hierbij ter kennisneming het bovengenoemd eindrapport aan van Ernst & Young Consulting. Het rapport bevat de resultaten van het gezamenlijke project van het Ministerie van VROM en het Ministerie van SZW, waarbij aan de hand van een proef in drie pilotgemeenten is onderzocht of bestandsvergelijking
-en daaraan gekoppeld een actieve cliëntbenadering- een effectief en efficiënt middel is om het niet-gebruik van inkomensafhankelijke regelingen verder terug te dringen.

U bent aan het begin van dit jaar, bij brief van 19 januari 1999 (SOZA-99 0035), door mij geïnformeerd over deze pilots in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Groningen en Den Haag. In het voorjaar van 1999 zijn de bestandskoppelingen uitgevoerd waarna in de zomermaanden de mogelijk rechthebbenden die uit de selectie naar voren kwamen per brief of met een huisbezoek zijn benaderd. De afwikkeling van de aanvragen per gemeente is in de reguliere afhandelingsprocessen geïntegreerd.

Uit de rapportage blijkt dat het aantal extra toekenningen van voorzieningen door middel van deze proef met bestandskoppelingen en actieve cliëntbenadering gering is. Voor eenvoudig aan te vragen lokale regelingen blijkt het koppelen van bestanden en een actieve benadering van mogelijk rechthebbenden meer effect te hebben dan voor andere regelingen. Grootschalige landelijke aanpak van dit middel verdient volgens de onderzoekers geen aanbeveling.

Gebleken is in deze pilots dat de toegevoegde waarde van de bestandskoppeling met gegevens van de Belastingdienst beperkt is. Daar waar mogelijk rechthebbenden zijn opgespoord die nog niet bij de gemeente bekend waren hebben de inkomensgegevens van de Belastingdienst wel een duidelijke meerwaarde gehad. De pilots hebben met name aanknopingspunten opgeleverd voor de verbetering van de koppeling van binnen-gemeentelijke bestanden en het bereiken van mogelijk rechthebbenden voor de lokale voorzieningen. De uitkomsten geven voor elk van de drie pilotgemeenten een afzonderlijk beeld, aangezien de gemeenten verschillen in het aantal inwoners, de sociale structuur (percentage minima), en elk van deze gemeenten een eigen wijze van uitvoering en automatisering kent.

De wenselijkheid van bestandskoppelingen zal in een bredere context geplaatst dienen te worden. Zo zullen met name ook de uitkomsten van de werkgroep Harmonisatie van Inkomensafhankelijke Regelingen bij de beoordeling betrokken dienen te worden.

Het ministerie van VROM zal binnenkort haar eigen onderzoeksbevindingen en resultaten aan de Kamer aanbieden ten aanzien van haar beleid voor het tegengaan van niet-gebruik van huursubsidie in het algemeen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

mr. K.G. de Vries

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie