Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsvergadering gemeente Dinxperlo

Datum nieuwsfeit: 16-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Openbare vergadering van de Raad der gemeente Dinxperlo te houden op donderdag, 16 december a.s., om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

1 Opening. 2 Spreekgelegenheid ten behoeve van het publiek. 3a Notulen van de buitengewone raadsvergaderingen van 30 oktober en 16 november 1999. 3b Notulen van de raadsvergadering van 25 november 1999. 4 Ingekomen stukken en mededelingen. 5 Verkoop grond. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de verkoop van een perceeltje grond aan de heer J. Jacobse, Boesveldsedijk 7, groot ca. 225 m2., tegen een prijs van f50,-- per m2. excl. overdrachtsbelasting. 6 Wijziging bebouwde kom Terborgseweg in verband met landelijke invoering verkeersregel bromfietsen op de rijweg In verband met de landelijke invoering van een nieuwe verkeersregel, waarbij de bromfietsers op de rijbaan worden toegelaten stellen b. en w. de raad voor op het gehele traject langs de Terborg bromfietsers op de rijbaan toe te laten. In verband hiermee is het noodzakelijk, dat de komgrens wordt opgeschoven tot op de gemeentegrens. 7 Krediet representatie. 8 Verkeersmaatregel nabij pand Terborgseweg 36. B. en w. stellen de raad voor een verkeersmaatregel te nemen, waardoor wordt voorkomen dat scooters en bromfietsen nog langer gebruik maken van het verbindingspad tussen de Terborgseweg en Aaldershuuslaan. 9 Vaststelling zesde wijziging bestemmingsplan Dinxperlo-dorp 1989: Peuterspeelzaal Julianastraat. De raad wordt voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen. 10 Goedkeuring jaarrekening 1998 en begroting 2000 Sport- en Recreatiestichting. B. en w. stellen de raad voor deze financile stukken goed te keuren. 11 Overeenkomsten van budgetsubsidie met de plaatselijke sportverenigingen. In zijn vergadering van 24 maart 1994 heeft de raad besloten over te gaan tot invoering van budgetsubsidiring. Bij deze invoering wordt een gefaseerde toelating van instellingen en verenigingen gehanteerd. Thans wordt de raad voorgesteld overeenkomsten van budgetsubsidie aan te gaan met 11 sportverenigingen. 12 Overdracht bestuur openbare basisschool "De Wegwijzer" aan de openbare rechtspersoon openbaar onderwijs BLADWEG B. en w. stellen de raad voor in te stemmen met overdracht van het bestuur van de openbare basisschool "De Wegwijzer" aan de openbare rechtspersoon BLADWEG per 1 januari 2000. 13a Vaststelling van het beleidsplan ISWI 2000, de begroting ISWI 2000, het uitvoeringsplan en functieboek ISWI en de bestuursstructuur conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen. 13b Verordening Rentegratie Arbeidsgehandicapten, Verordening Premiebeleid en Vrijlating van inkomsten en de Verordening Algemene Bijstandsnormen. Met ingang van 1 januari 2000 worden alle gemeentelijke taken op het werkterrein van Sociale Zaken ondergebracht bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen te Terborg. In verband hiermede wordt de raad voorgesteld tot vaststelling over te gaan van het Beleidsplan, de begroting, het uitvoeringsplan en het handboek ISWI . Eveneens wordt voorgesteld de bestuursstructuur vast te stellen conform de Wet Gemeenschappelijke regeling. 14 Vervallen. 15 Vervallen. 16 Bod ABN/AMRO op de aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De raad wordt voorgesteld de 4000 aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten van de gemeente Dinxperlo te verkopen aan de ABN/AMRO 17 Verlengen overeenkomst Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Regio Achterhoek met Regionaal Vervoers Centrum Achterhoek B.V. B. en w. stellen de raad voor akkoord te gaan met een wijziging van het Convenant Collectief Vraagafhankelijk Vervoer en Collectief Geregeld Vervoer, waardoor het convenant eindigt op 31 mei 2001 voor uitsluitend het 18 Vervallen. 19 Aanpassing diverse belastingverordeningen. 20 Wijziging begroting 1999. 20 Rondvraag. 20

Sluiting.

De agenda en de notulen voor deze vergadering liggen voor een ieder ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek. Bij deze openbare raadsvergadering bent u vanzelfsprekend hartelijk welkom. U kunt zich abonneren op de raadsstukken voor 57,40 per jaar. De stukken worden dan een week voor de raadsvergadering thuisgezonden. Nadere informatie wordt verstrekt door mw. J.M. Disveld van het bureau Interne Zaken, tel. 659516. Indien u gebruik wenst te maken van de spreekgelegenheid voor het publiek dient u zich voor het begin van de vergadering te melden bij de gemeentesecretaris, de heer H.P.M. Swinkels. Per spreker is maximaal 5 minuten beschikbaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie