Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen weigering betaalrekening te openen

Datum nieuwsfeit: 17-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Weigering banken om een bankrekening te openenDIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

2979811220

BGW 99/2785-M

17 december 1999

Onderwerp

weigering van banken om een betaalrekening te openen

Hierbij zend ik u mede namens de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant die mij werden toegezonden bij brief van 23 november 1999 onder nummer 2990003110.

Vraag 1

Ja, ik heb kennis genomen van het boek en van het begeleidend persbericht waarin wordt aangegeven dat - volgens de schrijfster van het boek - mensen met een schuldverleden problemen zouden ondervinden bij het openen van een bankrekening.

Vraag 2 en 3

Het is mij niet bekend dat er grote groepen mensen bestaan, die worden uitgesloten van het maatschappelijk verkeer doordat zij geen bankrekening zouden mogen openen. De banken, in het bijzonder de banken met een uitgebreid kantorennet (netbanken), zijn zich terdege bewust van het feit dat er een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid op hen rust, aangezien het kunnen beschikken over een bankrekening als basisvoorziening kan worden beschouwd. Dit betekent dat in beginsel elke meerderjarige die woonachtig is in Nederland en die zich, mede op grond van de Wet identificatie financiële dienstverlening 1993, kan legitimeren een bankrekening kan openen. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft mij desgevraagd dan ook nogmaals bevestigd, dat het niet voorkomt dat de banken mensen categoriaal zouden weigeren. Aangezien de banken commerciële instellingen zijn, hebben zij de vrijheid om te bepalen met wie ze in zee gaan. Hierdoor kunnen in individuele gevallen potentiële cliënten worden geweigerd.

Bij het openen van een bankrekening wordt, naast de genoemde controle van de legitimatie en registratie van de adresgegevens, veelal de kredietwaardigheid van de potentiële cliënt gecontroleerd. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft mij echter bevestigd dat dit uitsluitend tot doel heeft, te beoordelen of aan de betaalrekening een kredietfaciliteit kan worden gekoppeld en of gegarandeerde betaalmiddelen kunnen worden verstrekt. Het feit dat bij een individuele cliënt zich in het verleden problemen hebben voorgedaan met de kredietverlening is niet zonder meer een reden tot het weigeren van een bankrekening zonder kredietfaciliteit. De banken maken hier per geval een beoordeling.

Overigens zijn er wel andere, specifieke omstandigheden die het openen van een betaalrekening kunnen belemmeren. Zo kunnen mensen zonder een vaste woon- of verblijfplaats moeite ondervinden bij het aantonen dat zij in Nederland woonachtig zijn. Voor dergelijke gevallen wordt door de banken, eventueel in overleg met de overheid, veelal gestreefd naar een praktische oplossing. Zo fungeren diverse instellingen voor dak- en thuislozen als postadres voor cliënten, zodat deze cliënten gebruik kunnen maken van voorzieningen waarvoor een postadres als voorwaarde geldt. Teneinde te onderzoeken of voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats een meer structurele oplossing is te vinden, ben ik reeds met de Nederlandse Vereniging van Banken in contact getreden. U zult over de uitkomst hiervan worden geïnformeerd.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie