Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijstandsuitkeringen per 1 januari 2000

Datum nieuwsfeit: 17-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

Bijstandsuitkeringen per 1 januari 2000

Nr. 99/236
17 december 1999

Bijstandsuitkeringen, IOAW- en IOAZ-grondslagen en WIK-uitkeringen per 1 januari 2000

De bijstandsuitkeringen, de IOAW- en IOAZ-grondslagen en de WIK-uitkeringen worden per 1 januari 2000 verhoogd. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen. De netto uitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden stijgt per
1 januari met f 41,47 per maand.

ABW

De Algemene bijstandswet kent landelijke normbedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar en landelijke normbedragen voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. Verder maakt de wet onderscheid tussen gehuwden of ongehuwd samenwonenden, alleenstaande ouders en alleenstaanden. Voor elk van deze groepen geldt een apart normbedrag. Voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden tussen de 21 en 65 jaar is dat 100 procent van het netto-minimumloon, voor alleenstaande ouders tussen de 21 en 65 jaar 70 procent en voor alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar 50 procent. Het uitgangspunt bij de norm voor de categorieën alleenstaande ouders en alleenstaanden is dat de (woon) kosten met anderen kunnen worden gedeeld. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan kan de gemeente een toeslag geven van maximaal 20 procent van het netto minimumloon. De normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder zijn gelijk aan de netto AOW-bedragen. Hier geldt geen aparte toeslagensystematiek.

Normbedragen voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Algemene bijstandswet

per maand vakantie- totaal uitkering

Gehuwden of ongehuwd f 2055,59 f 115,04 f 2170,63 samenwonenden
Alleenstaande ouders f 1438,91 f 80,53 f 1519,44 Alleenstaanden f 1027,80 f 57,52 f 1085,32


- Maximale - . . . Bijstands-, IOAW- en . . .

Maximale toeslag voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar: per maand vakantie- totaal uitkering Alleenstaande ouders en
alleenstaanden f 411,12 f 23,01 f 434,13

Normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder:
per maand vakantie- totaal uitkering Gehuwden en ongehuwd
samenwonenden

-beide partners 65 jaar of ouder f 2140,90 f 119,82 f 2260,72
-een partner jonger dan 65 jaar f 2088,03 f 116,86 f 2204,89 Alleenstaande ouders f 1921,77 f 107,55 f 2029,32 Alleenstaanden f 1510,57 f 84,54 f 1595,11

Normbedragen voor mensen jonger dan 21 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Algemene Bijstandswet per maand vakantie- totaal uitkering Gehuwden en ongehuwd
samenwonenden

-beide partners jonger dan 21 jaar f 710,34 f 39,76 f 750,10
-een partner jonger dan 21 jaar f 1382,97 f 77,40 f 1460,37 Alleenstaanden f 355,17 f 19,88 f 375,05

Voor mensen jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen die tot hun last komen, gelden hogere bedragen: per maand vakantie- totaal uitkering Gehuwden en ongehuwd
samenwonenden

-beide partners jonger dan 21 jaar f 1121,47 f 62,76 f 1184,23
-een partner jonger dan 21 jaar f 1794,09 f 100,41 f 1894,50 Alleenstaande ouders f 766,29 f 42,89 f 809,18


-Eigen- . . . Bijstands-, IOAW- en . . .

Eigen vermogen
Niet al het spaargeld behoeft te worden aangesproken, voordat men voor bijstand in aanmerking komt. Het vrij te laten vermogen is:

f 20.000,- voor gezinnen;
f 10.000,- voor alleenstaanden.

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating. Bij hen wordt van het vermogen in het huis namelijk nog eens f 15.000,- volledig vrijgelaten en van het meerdere de helft.

De totale vermogensvrijlating is begrensd tot

f 80.000,- voor gezinnen;
f 70.000,- voor alleenstaanden

Ziekenfonds-/ ziektekostenpremie
Wie verplicht verzekerd is bij een ziekenfonds moet van zijn/haar uitkering de nominale ziekenfondspremie betalen. Wie niet verplicht verzekerd is, ontvangt bij het normbedrag een vergoeding voor de betaling van een particuliere ziektekostenverzekering, die dezelfde risico's dekt als de verplichte ziekenfondsverzekering. De vergoeding wordt verminderd met het bedrag dat een verplicht verzekerde in dezelfde omstandigheden als nominale premie aan het ziekenfonds moet betalen.

IOAW en IOAZ
De IOAW is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd. De IOAW geldt, nadat de uitkeringsperiode voor de werkloosheidswet inclusief de vervolguitkering is verstreken.
Voor de IOAZ komen mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moeten beëindigen.

De bruto grondslag bedraagt voor:
per maand vakantie- totaal uitkering Gehuwde en ongehuwde partners
die beide 21 jaar of ouder zijn f 2380,62 f 190,44 f 2571,06


- Alleenstaanden -

. . . Bijstands-, IOAW- en . . .

per maand vakantie- totaal uitkering Alleenstaanden van 21 jaar of
Ouder met een of meer kinderen f 2192,54 f 175,40 f 2367,94

per maand vakantie- totaal uitkering Alleenstaanden

-vanaf 23 jaar f 1833,97 f 146,72 f 1980,69
-van 22 jaar f 1448,99 f 115,92 f 1564,91
-van 21 jaar f 1229,77 f 98,38 f 1328,15

Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. Op de grondslagen worden de bruto inkomsten uit of in verband met arbeid van de werkloze of zelfstandige en zijn of haar partner in mindering gebracht. In tegenstelling tot de bijstandswet wordt geen rekening gehouden met andere inkomsten en met vermogen. Alleen bij de IOAZ wordt van vermogens boven de f 219.500,- een inkomen van 4 procent van dat meerdere verondersteld.

Wet inkomensvoorziening kunstenaars
Op 1 januari 1999 is de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) in werking getreden. Een uitkering volgens de WIK bedraagt voor alleenstaande kunstenaars 70 procent van de landelijke bijstandsnorm, inclusief de maximale toeslag voor een alleenstaande. Alleenstaande ouders en gehuwden of ongehuwd samenwonenden krijgen een iets hoger percentage.

De uitkering bedraagt voor
Per maand vakantie- totaal uitkering Alleenstaanden f 1007,25 f 56,37 f 1063,62 Alleenstaande ouders f 1418,36 f 79,38 f 1497,74 Gehuwden en ongehuwd
samenwonenden f 1623,92 f 90,88 f 1714,80

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie