Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Interim-wet maakt zij-instroom in onderwijs mogelijk

Datum nieuwsfeit: 17-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RVD/DV

MINISTERRAAD: Interimwet moet zij-instroom in het onderwijs...

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
17 december 1999

INTERIM-WET MOET ZIJ-INSTROOM IN HET ONDERWIJS MOGELIJK MAKEN

Mensen die het onderwijs in willen maar geen lesbevoegdheid hebben, kunnen met een tijdelijke benoeming als leraar het onderwijs instromen. Het kabinet heeft daartoe op voorstel van minister Hermans en staatssecretaris Adelmund van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ingestemd met het interim wetsvoorstel zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs.

Het wetsvoorstel zij-instroom is bedoeld voor mensen die een hogere beroepsopleiding of een wetenschappelijke opleiding afgerond hebben (alleen voor beroepsgerichte vakken in het VMBO voldoet een relevant getuigschrift van het middelbaar beroepsonderwijs). Daarnaast moeten ze over voor het onderwijs relevante ervaring beschikken. Om als zij-instromer het onderwijs in te kunnen, leggen ze eerst een geschiktheidstest (assessment) af. Hieruit moet blijken over welke elders verworven competenties, kwaliteiten en potenties de kandidaat beschikt. Uit dit profiel volgt een scholingsbehoefte. De lerarenopleidingen zullen voorlopig de assessments uitvoeren. Uit het assessment moet blijken over welke elders verworven competenties, kwaliteiten en potenties de kandidaat beschikt. Uit dit profiel volgt een scholingsbehoefte. In een overeenkomst tussen de zij-instromer, de school waar hij of zij is aangesteld en de lerarenopleiding worden afspraken over het scholings- en begeleidingstraject vastgelegd. De kandidaat is verplicht dit te volgen en scholen zijn op hun beurt verplicht de kandidaat hiertoe in staat te stellen. Als dit traject van maximaal twee jaar met succes doorlopen wordt, krijgt de zij-instromer een lesbevoegdheid. Deze is gelijk aan de lesbevoegdheid die via de reguliere lerarenopleidingen wordt verkregen.

Het mogelijk maken van zij-instroom, is één van de initiatieven van de minister en staatssecretaris van OCenW uit de beleidsnota Maatwerk voor Morgen (maart 1999). Hierin kondigden zij verschillende voorstellen aan om de diversiteit in het leraarsberoep te vergroten en het lerarentekort weg te werken.

Voor een beperkte periode krijgen scholen een tegemoetkoming in de kosten van scholing, begeleiding en assessment. Verspreid over de periode 2000 - 2005, is er voor het primair onderwijs in totaal 8 miljoen gulden beschikbaar en voor het voortgezet onderwijs 17,8 miljoen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 17.12.1999

17 dec 99 17:17

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie