Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen restaureren voormalig Kamp Amersfoort

Datum nieuwsfeit: 17-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.417 restaureren van voormalig Kamp amersfoort te leusden
Gemaakt: 24-12-1999 tijd: 12:1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


17 december 1999

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Middel (PvdA) over het restaureren van voormalig Kamp Amersfoort te Leusden (2990003850).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers


4

Antwoorden op kamervragen van Middel (PvdA) over het restaureren van voormalig Kamp Amersfoort te Leusden.

(2990003850)


1.

Heeft u kennisgenomen van initiatieven tot het restaureren van het voormalig Kamp Amersfoort te Leusden, waar gedurende de Tweede Wereldoorlog tienduizenden landgenoten op erbarmelijke wijze gevangen zaten en van wie vele honderden door de nazi's vermoord zijn? Amersfoortse Courant, 6 november jl.


1.

Ja.


2.

Wat is de positie van het voormalig Kamp Amersfoort in het vigerende beleid voor verzetsmusea en herinneringscentra?


2.

Het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot verzetsmusea en herinneringscentra is neergelegd in de beleidsbrief van 25 juni 1996 (Kamerstukken II, 1995-1996, 19.958, nr. 11) over jeugdvoorlichting over de Tweede Wereldoorlog in relatie tot het heden. Daarin staat vermeld dat het beheren en verzorgen van herdenkingsplaatsen en herinneringscentra in beginsel een taak is van lokale en/of provinciale overheden. Een uitzondering hierop wordt slechts gemaakt voor het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Nationaal Monument Kamp Vught en de Hollandsche Schouwburg. Deze herinneringscentra ontvangen van mij structureel subsidie (de Hollandsche Schouwburg wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).

Tevens ben ik, zoals ook in voornoemde beleidsbrief staat vermeld, bereid tot structureel subsidie voor het in ontwikkeling zijnde Indisch Herinneringscentrum.


3.

Bent u bereid om in overleg te treden met de gemeentebesturen van Leusden en Amersfoort om te bezien hoe op korte termijn het voormalig Kamp Amersfoort de plaats kan krijgen die het verdient, namelijk een waardige bezinnings- en herdenkingsplek?


3.

Uit het antwoord op vraag 2 blijkt dat de herinnering aan het voormalig Kamp Amersfoort geen voorwerp is van beleid van de rijksoverheid, maar tot het domein behoort van de lokale en provinciale overheid. Het ligt dan ook niet op mijn weg om maatregelen te treffen en gesprekken aan te gaan die zijn gericht op de instandhouding of verbetering van de restanten van dit kamp, inclusief het monument bij de fusilladeplaats.

Dat alles laat onverlet dat ik de bijzondere plaats van het voormalig Kamp Amersfoort in de herinnering van velen aan de vervolgingen tijdens de Tweede Wereldoorlog begrijp en respecteer.


4.

Is u bekend dat onderzoekers van het Instituut Collectie Nederland hebben aangedrongen op snelle maatregelen teneinde de door gevangenen gemaakte unieke muurschildering te kunnen behouden? Amersfoortse Courant, 15 november jl.


4.

Het Instituut Collectie Nederland (ICN) heeft op verzoek advies uitgebracht. Omdat er sprake is van een voor de schilderingen bedreigende situatie heeft het ICN in zijn advies op snelle maatregelen tot behoud aangedrongen. Ik kan u melden dat op heel korte termijn - in de week tussen Kerst en de jaarwisseling - zal worden begonnen met de eerste maatregelen tot behoud van de schilderingen. De wijze waarop de gemeenten Amersfoort en Leusden uiting geven aan hun zorg voor dit bijzondere erfgoed vind ik overigens heel bemoedigend en stemt mij tot tevredenheid.


5.

Bent u bereid om met het politieopleidingscentrum, als eigenaar en gebruiker van het terrein waarop het voormalig Kamp Amersfoort is gesitueerd, te bezien hoe de bestaande en zeer povere accommodatie die voor herdenking, bezinning, kennisoverdracht en museum beschikbaar is, aan de eisen van de tijd kan worden aangepast?


5.

Zie het antwoord op vraag 3.


6.

Kunt u in overleg met de gemeente Leusden en het politieopleidingscentrum bewerkstelligen dat de bij het voormalig Kamp Amersfoort gelegen fusilladeplaats met het zich daarop bevindende monument De Stenen Man, niet langer wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats, crossbaan en parkeerterrein, waarmee een gebrek aan respect wordt getoond aan diegenen die onder de terreur van nazi-Duitsland het leven lieten?


6.

Zie het antwoord op vraag 3.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie