Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MKB-Nederland: instemming met Kabinetsbesluit over Schiphol

Datum nieuwsfeit: 17-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht


17-12-1999
MKB-Nederland: instemming met Kabinetsbesluit over Schiphol MKB-Nederland is zeer verheugd dat het Kabinet heeft gekozen voor verdere groei van de luchtvaartsector op de lokatie Schiphol; voorts kan de door het Kabinet voorgestelde aanpak betreffende de ontwikkeling van een nieuw stelstel van milieunormen en grenswaarden voor de periode 2003-2010 op basis van de benadering van "Schiphol als bedrijf" volledig worden onderschreven.

MKB-Nederland tekent hier wel bij aan dat alleen een zeer zorgvuldige uitwerking van het Kabinetsbesluit, terzake zowel de planologische procedures als de opstelling van nieuwe veiligheids-, geluid- en milieunormen, de geweldige economische potentie van de luchtvaartsector en de direct daaraan gerelateerde econonomische activiteiten van vele mkb-bedrijven kan realiseren.

Duidelijkheid over de lokatiekeuze was, naast de voorstellen voor een nieuw stelsel van milieunormen, voor MKB-Nederland het belangrijkste ijkpunt. Dit mede in relatie tot de aanzienlijke bijdrage van het mkb aan de economische en werkgelegenheidsgroei op en rond Schiphol. Mede gelet op de aan de sluiting van Schiphol gerelateerde kapitaalvernietiging stond MKB-Nederland altijd al sceptisch ten aanzien van de bouw van een nieuwe lokatie in de Noordzee. Uit het daarop betrekking hebbende onderzoek blijkt nu in de opvatting van MKB-Nederland ook heel duidelijk dat de creatie van een Noordzee-lokatie op termijn een in financieel opzicht even onverantwoorde als onhaalbare kaart is. Met aanzienlijk minder geld moet het dan wel mogelijk zijn extra investeringen te plegen voor noodzakelijke nieuwe fysieke infrastructuur-projecten.

Met deze planologische reserveringen alsmede de reserveringen voor de toekomstige aanleg van een zesde baan moet in de visie van MKB-Nederland dan ook nu onmiddellijk worden gestart. Met de nadere uitwerking van de door het Kabinet voorgestelde nieuwe normen op het gebied van veiligheid, geluid en milieuemissies moet in de visie van MKB-Nederland zeer zorgvuldig worden omgegaan, mede gelet op de noodzaak om ook bij andere maatschappelijke geledingen dan het bedrijfsleven een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Een goede handhaafbaarheid van de nieuwe normen is hiervoor een eerste vereiste. Maar ook zal volstrekte helderheid moeten worden geboden terzake de (on)mogelijkheden van woningnieuwbouw, het even-tueel slopen van bestaande woningen, voldoende schadevergoedingsfondsen etc. Alleen op deze wijze zal de ook door MKB-Nederland wenselijk en mogelijk geachte doorgroei naar, afhankelijk van de daadwerkelijke groei van de luchtvaart, maximaal 600.000 tot 800.000 vliegtuigbewegingen kunnen worden gerealiseerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie