Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Breda tekent convenant grotestedenbeleid met rijk

Datum nieuwsfeit: 17-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

GEMEENTE BREDA TEKENT CONVENANT GROTESTEDENBELEID MET RIJK

De ministerraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan de Stadsvisie en het daarbij behorende ontwikkelingsprogramma van Breda. Hiermede is de weg vrijgemaakt voor het afsluiten van het stadsconvenant tussen het Rijk en Breda. In dit convenant worden de afspraken vastgelegd die zijn gemaakt tussen Breda en het Rijk in het kader van het Grotestedenbeleid en Stedelijke Vernieuwing. Voor de uitvoering van het programma ontvangt Breda van het Rijk 362 miljoen gulden. Dit bedrag bestaat voor ongeveer 75% uit reeds bestaande middelen. Ongeveer 25% zijn nieuwe middelen in het kader van Grotestedenbeleid en investeringsimpuls stedelijke vernieuwing. Daarnaast streeft het Rijk ernaar om vereenvoudiging van allerlei regelgevingen. Breda zal van zijn kant de prestaties moeten leveren die in de stadsvisie en het ontwikkelingsprogramma zijn vastgelegd. De ondertekening vindt plaats op 20 december in Den Haag.

De minister voor Grotesteden- en integratiebeleid en de 25 grootste steden hebben in december 1998 de zogenaamde doorstartconvenant getekend. Een volgende stap is het tekenen van het stadsconvenant.

In het te tekenen convenant zal de Minister voor Breda slechts één voorwaarde en slechts één aantekening opnemen. De voorwaarde heeft betrekking op de vraag van de Minister om voor 1 mei 2000 het onderdeel "aanbod van gevarieerde woonmilieu's" nader uit te werken.

De aantekening is dat de sluitende aanpak voor nieuwe instroom werklozen en de resultaten inzake extra werkgelegenheid voor langdurige werklozen bij de evaluatie zullen worden betrokken. Het college van B&W heeft de Minister schriftelijk geantwoord deze punten mee te nemen in de uitwerking.

Het regeringsbesluit betekent voor het gemeentebestuur van Breda de bekroning voor het hard werken aan de productie van een integrale stadsvisie, waarin Breda voor de komende 10 tot 15 jaar aangeeft wat er zal worden ondernomen om het karakter van de stad te behouden en waar mogelijk te versterken.

Breda streeft ernaar om te komen tot een zogenaamde complete stad. Hiermee wordt bedoeld een sterke sociale, fysieke en economische structuur van de stad. In de komende 10 tot 15 jaar zal Breda, met
160.000 inwoners de achtste stad van Nederland, te maken krijgen met een aantal ingrijpende ontwikkelingen. Naast de voltooiing van het groeiproces na de gemeentelijke herindeling, valt hierbij te denken aan grote infrastructurele werken als de inpassing van de HSL/16, de ontwikkeling van de Oost-westflank, de uitwerking van Breda als zuidelijke vervoersknooppunt en de realisering van Vinexlocaties.

Daarnaast zijn er kwesties als de positie van Breda in de regio, de ontwikkelingen van duurzame relaties in de multiculturele samenleving en de versterking van de cultuur-historische waarde en het groene karakter van de stad.

De bewoners moeten betrokken worden bij maatschappelijke processen, ze moeten zich in hun stad en directe leefomgeving veilig voelen en de stadseconomie moet versterkt worden. Meer algemeen stelt het Grotestedenbeleid zich tot doel om een tweedeling langs sociaal-economische, maatschappelijk en etnische lijnen binnen de Nederlandse steden te voorkomen. Om dit te bereiken zijn investeringen in de woonomgeving en openbare ruimte noodzakelijk.

Er zal gewerkt moeten worden aan een toename van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid binnen de stad en buurten, aan het creëren van ruimte voor groei en innovatie en het scheppen van een woonomgeving met een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling

Een extra impuls voor de meest kwetsbare wijken wordt noodzakelijk geacht. Meer dan in de vorige kabinetsperiode richt het Grotestedenbeleid zich op de meest kwetsbare groepen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan mensen in een sociaal isolement en aan etnische minderheden.

Het Grotestedenbeleid tot 2004 richt zich op 3 pijlers. Economie, werkgelegenheid, fysieke infrastructuur en sociale infrastructuur. Breda heeft tevens voor gekozen om Cultuur aan deze pijlers toe te voegen en hierin te integreren. In de stadsvisie zijn deze pijlers uitgebreid beschreven met doelen en de te behalen prestaties.

Uiteraard gaat het ook om de samenhang tussen de pijlers. In de Stedelijke vernieuwing ligt het accent op de duurzame verhoging van kwaliteit van de stad. Uitgangspunt zijn de kansen en bedreigingen van het stedelijk gebied.

Breda, 13 december 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie