Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Samenwerking centraal in Amsterdams kunstenplan 2001-2004

Datum nieuwsfeit: 19-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
X
X
X Gemeente Amsterdam

SAMENWERKING STAAT CENTRAAL IN AMSTERDAMS KUNSTENPLAN 2001-2004

Gewijzigde versie persbericht

In het Amsterdamse kunst- en cultuurbeleid van de komende jaren zal het thema 'samenwerking' centraal staan. Dat blijkt uit de notitie 'Allianties, hoofdlijnen voor het Amsterdams Kunstenplan 2001-2004' die onlangs werd gepresenteerd door wethouder Bruines van Cultuur. Het college van B&W heeft op dinsdag 14 december jl. met de notitie ingestemd.

Mede aan de basis van de notitie 'Allianties' lagen de inhoudelijke en de zakelijke beoordeling van de kunstinstellingen die via het huidige kunstenplan worden gesubsidieerd. Voor deze beoordeling was de Amsterdamse Kunstraad verantwoordelijk, die zich voor het zakelijke gedeelte liet bijstaan door bureau Berenschot. Daarnaast lag er het rapport 'Amsterdam, comments on a City of Culture' van de hand van de externe 'cultureel commentator' Trevor Davies.

'Allianties' vormt het kader waarbinnen de Amsterdamse kunsteninstellingen hun aanvragen voor het nieuwe Kunstenplan zullen indienen. De uitgangspunten van de notitie zijn gericht op de vorming van grotere, bredere en hechtere verbanden in het Amsterdamse cultuurveld: allianties tussen grotere en kleinere kunstinstellingen; allianties tussen kunstinstellingen en gemeentebestuur; allianties tussen gemeentebestuur en stadsdelen; allianties tussen de portefeuille Kunst en Cultuur en andere portefeuilles die voor Amsterdam als Cultuurstad belangrijk zijn. Ook moet de komende jaren worden gewerkt aan een bestendige alliantie tussen gemeentebestuur, kunstinstellingen en bedrijfsleven.

"Kunstbeleid is meer dan het verlenen van subsidies aan individuele kunstinstellingen", aldus wethouder Bruines. "Het gaat ook om het bevorderen van vernieuwing en doorstroming in het kunstaanbod; vergroting van de zichtbaarheid en de herkenbaarheid voor verschillende groepen in de Amsterdamse samenleving; het creëren van samenhang in het gemeentelijk beleid. Het aangaan van allianties is een belangrijk instrument om die ambities te realiseren."

2

Verdere procedure

Ter voorbereiding op het nieuwe Kunstenplan vinden in januari openbare zittingen plaats met de kunstinstellingen die in het huidige Kunstenplan zijn gesubsidieerd (hoorzitting, 19 januari 2000, 20.00 uur, Boekmanzaal, stadhuis) en met de overige kunstinstellingen, de zogenaamde 'nieuwe aanvragers' (25 januari 2000, tijd en plaats idem).

Op 26 januari vergadert de Raadscommissie Cultuur over de uitgangspuntennotitie, waarna de gemeenteraad de notitie vaststelt.

Aanvragen voor het Kunstenplan 2001-2004 moeten voor 1 maart 2000 worden ingediend. De definitieve vaststelling van het nieuwe Kunstenplan vindt plaats bij de behandeling van de gemeentebegroting 2001.

Amsterdam, 17 december 1999

Pb-132 Marleen Nieuwenhuis 5523412

© gemeente Amsterdam

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie