Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering welzijn en ruimtelijke ordening Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
20 december 1999
De leden van de raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 9 december 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening welke op 20 december 1999 in het stadhuis wordt gehouden.
De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
T. Dekker, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:

1 Opening en Algemene Inspraakronde
2 Voornemen van burgemeester en wethouders om
a. Het verzoek van de Sociaal Pedagogische dienst Noord om een bijdrage
in de kosten van een cursus weerbaarheidstraining voor volwassenen met een (licht)verstandelijke handicap af te wijzen wegens het ontbreken van
voldoende financiele middelen
b. Wegens het ontbreken van financiele middelen het verzoek van het IMCO te Purmerend om een bijdrage van f 5.000,-- tot f 10.000,- te verlenen voor de regionale campagne 55+ in beweging af te wijzen c. het verzoek van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen om financiele bijdrage in actie hulp aan Nederlandse Antillen na orkaan Lenny af te wijzen wegens ontbreken van financiële middelen. Bovendien is het college van mening dat het hier een rijkstaak betreft.

3. Raadsvoorstel om het verzoek om planschade ex. artikel 49 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening van dhr. E. van den Bosch, Brejeland 5, af te wijzen

2

4. Stukken ter kennisname
a. Toekenning hogere personeelskosten (dirigent) aan COV Stem en Snaren
b. Garantiesubsidie aan de Stichting Welzijn Enkhuizen voor de exploitatie
van inloophuis De Opsteker

5. Vaststelling van het verslag van 22 november 1999.
6. Sluiting

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie