Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe rector KU Nijmegen: Kwaliteit centraal

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Geachte redactie,
Graag uw aandacht voor onderstaand persbericht.
Dank en hartelijke groeten,
Bets Berntsen

PB 99-136a
Nijmegen, 20 december 1999

Rectoraatsoverdracht maandag 20 december

KWALITEIT EN SLAGVAARDIGHEID CENTRAAL
IN BELEIDSVISIE NIEUWE RECTOR KU NIJMEGEN

'Ontbureaucratisering, een uitgebalanceerde getalsmatige verhouding tussen kernactiviteiten enerzijds en ondersteunende taken anderzijds, stroomlijnen van benoemingsprocedures, stimuleren van benoeming van vrouwen op leidinggevende posten', dat zijn drie van de tien speerpunten die prof.dr. C.W.P.M. Blom formuleert bij zijn aantreden als Rector Magnificus van de Katholieke Universteit Nijmegen. Bioloog en plantenoecoloog Blom is de opvolger van prof. dr. T.J.M. van Els. De plechtige overdracht vindt plaats in de grote zaal van Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Aanvang 15.00 uur.
Prof. Blom wordt de 56e rector van de universiteit. Zijn ambtstermijn is acht jaar. Als lid van het College van Bestuur geeft de rector mede leiding aan een instelling met rond 3.500 werknemers en 13.000 studenten. 'Samenwerken' vormt de leidraad van zijn rectoraat. In zijn rede 'Het geheel is meer dan de som der delen', formuleert de nieuwe rector tien speerpunten waarvoor hij zich sterk gaat maken gedurende zijn ambtsperiode. Daarbij belooft hij de universitaire gemeenschap gedurende zijn rectoraat te bombarderen met ideeën, suggesties, vragen en plannen. Om grenzen te verleggen zegt hij soms om de rand te moeten balanceren. Daarbij daagt hij alle betrokkenen uit tot een debat over de toekomst van de universiteit: "Wij zijn een wetenschappelijk bedrijf geworden dat zakelijk en efficiënt moet worden geleid en waar marktmechanismen en instrinsieke waarden, waaronder kwaliteit en slagvaardigheid, voor een groot deel ons handelen zullen bepalen."

Weg met moeizame procedures
Onder het rectoraat van Blom gaat Nijmegen tot de beste universiteiten behoren in onderwijs en onderzoek, in bestuurlijke efficiëntie en ambtelijke ondersteuning, zo kondigt hij aan. Het personeelsbeleid moet daarop zijn toegerust. Daarbij zijn de langdurige, moeizame procedures voor benoeming van nieuwe hoogleraren hem een doorn in het oog. Procedures die nu vaak langer dan een jaar duren, maken dat goede kandidaten afhaken. Blom vindt dat hoogleraren en andere leidinggevenden niet direct een vaste aanstelling moeten krijgen, maar een contract voor bepaalde tijd. Daarbij is absolute voorwaarde dat de leiding van faculteiten gesteund door het College van Bestuur, de topkandidaten kan binden aan de KUN en hen in staat stellen topkwaliteit te realiseren. Daarvoor is flexibiliteit ten aanzien van personeel en middelen noodzakelijk.

Kwaliteit belangrijkste instrument
Speerpunten zijn er ook op het gebied van onderwijs en onderzoek. Kwaliteit van het onderwijs blijft gehandhaafd of wordt waar nodig tot stand gebracht. Kwaliteit gaat ook het belangrijkste instrument worden in de studentenwerving. Interdisciplinaire opleidingsmogelijkheden worden gestimuleerd en meer differentiatie is mogelijk door invoering van het bachelor-mastermodel. Daarvoor is de KUN al vergaande samenwerkingsverbanden aangegaan met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Wageningen Universiteit, TU Eindhoven, en de universiteiten van Münster en Leuven.

Balans tussen sturing en vrijheid
Ook de kwaliteit van onderzoek - die gemiddeld bezien goed is - staat hoog in het vaandel. Wat goed is wordt verder versterkt en wat zwak is moet verbeteren of verdwijnen. Weliswaar moet een goede onderzoeker de ruimte krijgen, maar excellente onderzoekers komen alleen tot hun recht wanneer ze werken binnen goede onderzoeksinhoudelijke en bestuurlijke structuren, meent de nieuwe rector. Hij zal zoeken naar een balans tussen noodzakelijke sturing van bovenaf en de individuele vrijheid.
De KUN heeft als klassieke universiteit het voorrecht om multidisciplinair te zijn. Er is nog meer samenwerking mogelijk tussen faculteiten en onderzoeksinstituten. Als het aan Blom ligt gaat dat ook gebeuren: "Wij hebben een volledige universiteit met toponderzoek: nagenoeg alle opleidingen kunnen in Nijmegen worden gevolgd. Invoering van het bachlors-mastersmodel biedt grote kansen. Onze leuze gaat worden: Nijmegen leidt op tot wereldmasters, kom naar Nijmegen om internationaal te gaan! De nieuwe rector realiseert zich dat dit alles niet alleen een andere wijze van leidinggeven vereist, maar dat ook een mentaliteitsverandering met inspraak op hoofdlijnen binnen het bedrijf nodig is. Zijn streven is naar een helder en open beleid, met directe lijnen van de werkvloer naar ondersteuning en bestuur. Bij alles zal medemenselijkheid zijn belangrijkste leidraad zijn: de basis wordt gevormd door respect en aandacht voor elkaar.

Personalia
Professor Blom (52) is sinds 1985 verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen als hoogleraar Ecologie. Van 1970 tot 1985 werkte hij als wetenschappelijk medewerker en directeur van het Biologisch Station te Oostvoorne. Zijn studie biologie volbracht hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij cum laude promoveerde bij professor V. Westhoff. Professor Blom is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en van de Erkenningscommissie Onderzoekscholen van de KNAW. Prof. Blom is o.m. voorzitter van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds, directeur van het Nijmeegs Instituut voor Microbiologie, Ecologie en Plantkunde (NIMEP), en van het Centrum voor Zoetwaterbiologie, een van de profileringsgebieden van de KUN.

Noot voor de pers:

De tekst van de rede van prof. dr. C.W.P.M. Blom is - evenals die van scheidend rector magnificus prof. Van Els - verkrijgbaar bij de Dienst Communicatie van de KU Nijmegen,
tel. (024) 361 60 00.

Bets Berntsen, Dienst Communicatie Katholieke Universiteit Nijmegen, tel. (024) 361 60 00, fax. (024) 361 60 22, email: (b.berntsen@bureau.kun.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie