Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ inzake kennispakket investeringsimpuls 1998

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


25017000.027 brief min ez inzake kennispakket investeringsimpuls 1998
Gemaakt: 23-12-1999 tijd: 16:53


25017 Versterking ruimtelijk-economische structuur

nr. 27 Brief van de minister van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 december 1999

Namens het kabinet informeer ik u over de definitieve goedkeuring van de laatste tranche projecten van de Investeringsimpuls voor de kennisinfrastructuur voor de periode 1999-2002.

Achtergrond

Met de brief van 19 juli 1999 TK 1998-1999 25 017 nr.22 informeerde het kabinet u over de definitieve goedkeuring van de eerste tranche projecten die deel uit maken van het kennispakket uit de Investeringsimpuls 1998. In mijn brief van 24 september 1999 TK
1999-2000 25 017 nr.24 gaf ik aan dat het Kabinet ook had ingestemd met een bijdrage voor het project EMR. Ik zegde u toe u te informeren over de resultaten van de besluitvorming over de twee projecten, waarvan de uitwerking pas later dit jaar gereed zou zijn.

Kabinetsbesluit

Het Kabinet heeft, mede op basis van het advies van de Commissie van Wijzen ICES/KIS besloten om nu ook het project Regeling Experimentele Faciliteiten en het project Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO) het definitieve groene licht te geven.

Met deze goedkeuring is de fase van besluitvorming over de projecten uit het kennispakket van de Investeringsimpuls 1998 zoals aangekondigd in de kabinetsbrief van 23 oktober 1998 TK 1998-1999 25 017 nr.11 afgerond.

Korte omschrijving van de projecten

Het project Regeling Experimentele Faciliteiten betreft het opstellen en uitvoeren van een regeling voor de financiering van onderzoeksfaciliteiten bij publieke kennisinstellingen.

Door de medefinanciering vanuit het bedrijfsleven is de marktgerichtheid van de investeringen gewaarborgd. De oriëntatie van de faciliteiten op de in ICES-verband gekozen kennisthema's garanderen een maximale bijdrage aan onderzoek ter versterking van de ruimtelijk-economische structuur.

Het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO) is gericht op het identificeren en aanjagen van innovatietrajecten die kunnen bijdragen aan een sprong naar duurzame ontwikkeling. Mogelijke technologische innovaties dienen daartoe te worden gecombineerd met maatschappelijke en institutionele veranderingen. Strategische samenwerking en uitwisseling van kennis tussen verschillende disciplines en tussen verschillende publieke en private partijen is daarvoor essentieel. In het kader van de afspraken van het kabinet met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wordt Leeuwarden de vestigingsplaats van het NIDO.

Financiële afwikkeling

Op korte termijn zal een bijdrage van NLG 25 miljoen voor 2000-2002 ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking (Fes) worden toegekend aan de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, dat voor de Regeling Experimentele Faciliteiten het penvoerend departement is.

Aan de begroting van VROM wordt een bijdrage ten laste van het Fes toegekend van in totaal NLG 28 miljoen voor de periode 1999-2002. Van dit bedrag had het Kabinet al eerder NLG 5 mln goedgekeurd. De voorlopige kasritmes zijn vermeld in de Fes-begroting voor 2000.

Aan beide toekenningen is de voorwaarde verbonden dat wanneer op grond van de jaarlijkse monitoringsrapportages en midterm-review in 2001 de voortgang en resultaten onvoldoende blijken te zijn, het kabinet maatregelen kan nemen tot bijstelling van de projecten.

minister van Economische Zaken

A. Jorritsma-Lebbink

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie