Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda gemeente Groenlo

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groenlo

entree gemeentehuis Groenlo

AGENDA OVERZICHT

De vergadering van de Middelen en Ondersteuning gaat in verband met het ontbreken van agendapunten NIET door.

Maandag 20 december 1999 om 20.30 uur

Agenda:


* Opening en mededelingen en vaststelling/ goedkeuring verslag 27 september 1999

* Evaluatie verruiming sluitingsuur

* Kap en snoeiplan 1999-2000

* Ontwerp netwerknota openbaar vervoer Gelderland
* Rondvraag en sluiting

Ter inzage:afrekening diverse projecten WWG ter kennisname

Commissie Burgerzaken
Maandag 20 december 1999 om 19.30 uur

Agenda:


* Opening en mededelingen en vaststelling/ goedkeuring verslag 22 november 1999

* Beleidsregels In- en doorstroombanen voor langdurig werklozen
* Voorstel vaststellen van de verordening loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen WIW

* Vaststelling verordening premiebeleid WIW en vrijlating van inkomsten van Abw en intrekking van de verordening premiebeleid en vrijlating inkomsten Algemene Bijstandswet

* Verlenging contract MobiMax

* Kermiscontract (privatisering)

* Stand van zaken locatie Mariakerk als sociaal cultureel centrum
* Subsidieverzoeken Stichting Prisma en Stichting Humanitas
* Rondvraag en sluiting

Raadsvergadering

Dinsdag 21 december 1999 om 19.30 uur

Agenda:


* Notulen vergadering 9 november en 23 november
* Ingekomen stukken

* Voorstel m.b.t. de Samenwerkingsverbanden
* Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet aanschaf Stuf WOZ en Stuf Tax (13e wijziging begroting 1999)
* Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van twee hefkussens ter vervanging van de huidige hefkussens (14e wijziging begroting 1999)

* Voorstel tot het wijzigen diverse ramingen beheersproducten en hulpkostenplaats kapitaallasten (1e wijziging begroting 2000)
* Voorstel tot het beschikbaar stellen kredieten investeringen- en activiteitenplan begroting 2000 (2e wijziging begroting 2000)
* Voorstel tot het beschikvaar stellen van een krediet voor de verplaatsing van het busstation en de reconstructie van het kruispunt Twenteroute N18/Marhulzenweg (3e wijziging begroting 2000)

* Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet vor het opstellen van een gemeentelijk parkeerbeleidsplan (4e wijziging begroting 2000)

* Voorstel tot het wijzigen van de termijn voorhet indienen van een verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen
* Voorstel tot verkoop aandelen N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
* Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit (perceel Marhulzenweg 49)

* Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit (Den Sliem 91)

* Voorstel tot aankoop van gronden bij het kruispunt Twenteroute-Marhulzenweg

* Voorstel tot vaststelling van de verordening inzake werkzaamheden i.v.m. de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels

* Voorstel tot ruiling van gronden aan de Parallelweg
* Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Bijgebouwregeling 1999" (bouwregeling)

* Voorstel tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende partijen van het "Convenant Duurzaam Bouwen Regio Achterhoek"

* Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met Rijkswaterstaat voor het door de gemeenten te reconstrueren kruispunt Twenteroute N18/Marhulzenweg.

* Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met Syntus tot het gebruik van het busstation "Brandemate"

* Voorstel tot het vaststellen van het markttarief per 01-01-2000
* Voorstel tot het vaststellen van de verordening loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen WIW

* Voorstel tot het vaststellen van de "Verordening premiebeleid en vrijlating inkomsten Abw" en het intrekken van de Verordening premiebeleid en vrijlating inkomsten Algemene Bijstandswet"
* Voorstel tot het vaststellen van de verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten

* Voorstel tot verlenging uitvoering MobiMax
* Rondvraag

Wijzigingen voorbehouden

Avondopenstelling gemeentehuis:
Uitsluitend voor de volgende produkten:
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen, uittreksels GBA en burgerlijke stand, afhalen van vergunningen, afgifte van formulieren en vergunningsaanvragen.
dinsdag 21 december 1999 van 18.30 - 19.30 uur

Evenementen overzicht Groenlo
Zie hiervoor de pagina Toerisme/Recreatie of klik hier

Webdesign by R&R Digital Advertising B.V.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie