Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: stichting incident management vrachtauto's

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26964000.001 brief min vw inzake de oprichting van stichting incident management vrachtauto's

Gemaakt: 22-12-1999 tijd: 16:38

Staten-Generaal nr. 133 1 / 2


26964 Oprichting Stichting Incident Management Vrachtauto's

nr. 1 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 20 december 1999

Hierbij deel ik u mee, in overeenstemming met de Minister van Financiën, dat ik voornemens ben over te gaan tot mede-oprichting van een stichting. Deze stichting, met de naam Stichting Incident Management Vrachtauto's, krijgt als doelstelling de afhandeling van incidenten met vrachtauto's (zoals ongevallen, gestrande vrachtauto's, hoogtemeldingen of afgevallen lading) op het Nederlandse hoofdwegennet te verbeteren. De Algemene Rekenkamer krijgt controlebevoegdheden bij de stichting op grond van artikel 59, eerste lid, aanhef en onder c van de Comptabiliteitswet. Deze brief is een melding in de zin van artikel 29, eerste lid van de Comptabiliteitswet. Ter toelichting hierop treft u bijgaand de conceptstatuten aan alsmede de samenwerkingsovereenkomst die voor de oprichting van de stichting tussen de betrokken partijen wordt gesloten.*)
Ik wijs u erop dat u in overeenstemming met artikel 29, tweede lid van genoemde wet het recht heeft nog nadere inlichtingen te ontvangen, indien u daarom binnen
30 dagen verzoekt. Ook kunt u verlangen dat de voorgenomen oprichting geschiedt met wettelijke machtiging. Indien ik een dergelijk bericht niet binnen 14 dagen na deze mededeling of van u heb ontvangen zal ik mijn voornemen tot oprichting van de stichting ten uitvoer brengen.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Ter griffie van de Eerste en van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
ontvangen op 21 december 1999.
De wens over de voorgenomen rechtshandeling
nadere inlichtingen te ontvangen kan door
of namens een van beide Kamers of door
ten minste vijftien leden van de Eerste
Kamer dan wel dertig leden van de
Tweede Kamer te kennen worden gegeven
uiterlijk 16 februari 2000.

Het oordeel dat de voorgenomen rechtshandeling
een voorafgaande machtiging bij de wet
behoeft kan door een van beide Kamers
worden uitgesproken uiterlijk op 1 februari 2000
dan wel binnen veertien dagen na het
verstrekken van de in de vorige volzin
bedoelde inlichtingen.

Bij deze termijnen is rekening gehouden
met de recesperiode van de Tweede Kamer.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie