Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Alsnog behandeling beroep Betuweroute door Raad van State

Datum nieuwsfeit: 20-12-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

email: (kleynalt@worldonline.nl)

realname: a.a. kleyn

Kop: betuwelijn weer onder de rechters

Datum: 20 december

Tekst:

PERSBERICHT

PKB-Betuweroute kan alsnog door de Raad van State vernietigd worden

BETUWEROUTE WEER ONDER DE RECHTERS

Een beroep tegen de Betuweroute wordt alsnog door de Raad van State in behandeling genomen. Het beroep richt zich tegen de zogeheten Planolo-gi-sche Kernbeslis-sing-Betuwerou-te en de daaraan gekop-pelde Tracébesl-uiten. Dit zijn de wettelijke besluiten waarop de aanleg van de omstreden goederen-spoorlijn gebaseerd is. De kans bestaat dat alsnog goedkeu-ring aan een groot deel van de Betuweroute wordt onthouden.

Eerder dit jaar had de Raad van State een herzieningsverzoek van de Stichting Duur-zame Mobili-teit (SDM) afge-wezen. Het door de advo-caat van de stich-ting inge-diende verzet tegen die beslis-sing is nu gehono-reerd. SDM voert al jaren argumenten aan tegen de aanleg van het om-stre-den deel van de Betuwe-route. Het be-sluit van de Raad van State betekent dat de Raad zich opnieuw gaat buigen over feiten en omstandigheden die een belangrijke rol speelden bij de besluitvorming over de Betuwe-route.

De Amsterdamse advocaat Mr. F.H. Koers, van Koers & Kruyswijk advocaten, die optreedt voor SDM: "Eind januari 1997 deed de Raad van State uitspraak over de tegen de PKB-Betuwe-route ingestelde beroepen. Daarbij stelde de Raad dat niet gebleken was dat de over-heid niet in rede-lijkheid tot de vast-stelling van de PKB-Betuweroute had kunnen over-gaan. Minister Jorritsma van Ver-keer en Water-staat ver-woordde deze uitspraak toen als instem-ming van de Raad met het beleid. Maar de Raad heeft een derge-lijke instemming nooit uitgespro-ken. Dit bleek ook al uit het feit dat de Raad aan 22 onderdelen van het Tracébesluit goed-keuring onthield. Deson-danks gaf minister Jorritsma het groene licht voor de aanleg. Nu gaat de Raad de PKB-Betuwe-route dus op-nieuw beoor-delen, waarbij de aanvullende feiten die door onderzoek van SDM naar voren zijn gekomen bij de beoorde-ling worden betrok-ken."

De stichting is ervan overtuigd dat een zorgvuldige afweging zal leiden tot het niet aanleggen van de Betuwe-route vanaf het ranggeerterrein Kijfhoek. Inmiddels is al voor bijna vijf miljard gulden aanbesteed. Dit is volgens de stich-ting geen weggegooid geld. De Havenspoorlijn staat niet ter discus-sie. Voor het traject van Kijfhoek tot aan Gorinchem, waar al aan de acht kilometer lange Sophiatunnel gewerkt wordt, stelt de stichting een alternatief gebruik voor. Dit gedeelte van de Betuweroute zou ook door passagiers-trei-nen gebruikt kunnen worden.

Vernietiging van de PKB-Betuweroute door de Raad van State kan aanleiding zijn voor het opstellen van een nieuw inte-graal spoorplan. Zo'n plan, dat volgens de stichting zelfs binnen de huidige spoorbudget-ten kan worden gerealiseerd, zou de volgen-de elementen moeten bevatten. De HSL-Zuid wordt vanaf Breda verlegd over Gorinchem en loopt via Vianen, Nieu-we-gein, Leid-sche Rijn naar Amsterdam en Schip-hol. De HSL wordt zoveel mogelijk over be-staand spoor geleid. Dankzij de invoering van een hoger voltageregiem (25 kilovolt) en nieuwe veiligheids-systemen (bekend onder de naam BB-21) kunnen treinen over het bestaande spoor met hogere snelheden gaan rijden.

Het oorspronkelijk voor de Betuweroute bedoelde traject Kijf-hoek-Gorinchem wordt gebruikt om een 'rondje rand-stad' te realiseren. Dankzij aantakking op de verlegde (HSL-Zuid)ver-binding Gorin-chem-Leidsche Rijn ontstaat zo een circel-vormige railver-bin-ding tussen alle grote steden van de randstad. Deze 'Rand-stad Rail Ring' is een door velen lang gekoes-terde wens waar, in tegenstel-ling tot de Betuwerou-te en de huidige voor-stellen voor een afzonder-lijk, en ook zeer kostbaar nieuw HSL-Zuid-tracé, grote maat-schappe-lijke steun voor be-staat. De binnenvaart kan het meeste van de voor de Betuwerou-te bedoelde vracht goedkoper, veiliger en ge-luidsarmer ver-voeren.

Behalve de Raad van State onderzoekt ook de Algemene Rekenka-mer al enige tijd de planvorming en informatievoorziening over de Betuweroute. Het rapport van de Rekenkamer wordt komend voorjaar verwacht. SDM verwacht dat de Rekenkamer feiten over de informatie-verstrekking door de Nederlandse Spoorwegen en de rol van adviesbureaus (die de gewenste onderbouwing van de Betuweroute leverden) aan het licht zal brengen die in de lijn ligt met haar ernstige kritiek op de onderbouwing van dit project.

Nadere informatie:
Stichting Duurzame Mobiliteit
tel. 0345-612380
fax. 0345-617670

Organisatie: stichting duurzame mobiliteit

adres: waterpoort 8

postcode: 4147 CN

woonplaats: Asperen

Telefoon: 0345-612380

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...