Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW over Astmacentrum Heideheuvel

Datum nieuwsfeit: 21-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.211 brief sts ocw over astmacentrum heideheuvel
Gemaakt: 28-12-1999 tijd: 13:38


2

De voorzitter van de vaste cie voor OCenW

uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 21 dec. 1999

Onderwerp

Uw verzoek van 19 nov. 1999

Naar aanleiding van uw brief van 19 november j.l. (kenmerk OCW-99-974), waarin u mij verzoekt te reageren op de bijgesloten brief van astmacentrum Heideheuvel van 13 oktober 1999 aan de hoofdinspecteur BAO-SO/VSO, deel ik u het volgende mee.

Met het astmacentrum Heideheuvel is een aantal malen overlegd over de problematiek rond de begeleiding van aldaar opgenomen kinderen. Dit heeft geleid tot de volgende oplossing.

Aan de Educatieve Voorziening Amsterdam is eenmalig voor het schooljaar 1999/2000 een extra budget van f 90.000,- (overeenkomend met 1 fte op schaal 10) beschikbaar gesteld ten behoeve van de organisatie van het onderwijs op Heideheuvel. Hiermee kan de communicatie met de thuisscholen en de thuisschoolbegeleidingsdiensten op gang gebracht worden.

Bovendien kunnen hiermee voorbereidende werkzaamheden verricht worden met het oog op de start van het project Tele-educatie vanaf schooljaar
2000/2001. Dit project is inmiddels toegewezen en verkeert nu in zijn voorbereidende fase. De inzet van tele-educatie zal het voor de scholen (ondersteund door schoolbegeleidingsdiensten) makkelijker maken onderwijs (op afstand) te blijven verzorgen.

In de oude situatie werden de leerlingen van Heideheuvel bediend door de ziekenhuisschool Amsterdam. Dientengevolge is bij de rechtsopvolger (de Educatieve Voorziening Amsterdam ) nog veel expertise met betrekking tot deze kinderen aanwezig.

De Inspectie heeft de haar toegestuurde brief niet schriftelijk beantwoord, maar mondeling besproken met de heer Meijs van astmacentrum Heideheuvel. De conclusies van dit gesprek zijn conform de getroffen oplossing.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie