Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Coördinatiepunt Extreme Overlast en sociaal team in Haarlem

Datum nieuwsfeit: 21-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlem

Start Coördinatiepunt Extreme Overlast met sociale teams in vijf stadsdelen

Haarlem krijgt een Coördinatiepunt Extreme Overlast en een sociaal team in elk van de vijf stadsdelen. Tijdens een bijeenkomst op 22 december in de Refter van het Haarlemse stadhuis ondertekenen vertegenwoordigers van betrokken organisaties de samenwerkingsovereenkomst van de vijf in te stellen sociale teams (één in elk van de vijf stadsdelen). In het convenant is onder meer vastgelegd dat het nieuwe Coördinatiepunt Extreme Overlast (CEO) een overkoepelende functie krijgt. Een privacyreglement maakt deel uit van de overeenkomst. Doel is te komen tot een gestructureerde samenwerking met behoud van de eigen verantwoordelijkheden en taken van de deelnemende organisaties.

Gestructureerde samenwerking

De komst van het CEO is een voortvloeisel uit de in 1996 gehouden werkconferentie "Opsporen van ontspoorden", waar de meeste deelnemende instellingen zich uitspraken voor de totstandkoming van een coördinatiepunt. Ook bij de conferentie "De prijs van de privacy" uit 1997 werd de behoefte aan gestructureerde samenwerking manifest om te komen tot een effectieve aanpak van overlastsituaties.Overlast neemt extreme vormen aan als door de aard en frequentie een zodanige bedreiging uitgaat dat het welzijn, de gezondheid of de leefomgeving van omwonenden ernstig worden geschaad.

Privacybescherming

Van het CEO en de sociale teams kan zowel een preventieve als een curatieve werking uitgaan, waarbij extreme overlast voorkomen of opgelost wordt in samenspraak met de veroorzakers en met degenen die de hinder ondervinden. De bescherming van de privacy is daarbij uitgangspunt.

In het CEO komen vertegenwoordigers van een groot aantal maatschappelijke organisaties samen. In de vijf sociale teams zijn die instellingen vertegenwoordigd die in de praktijk het meest met extreme overlast en de gevolgen daarvan te maken hebben. De GGD levert de zorgcoördinator en neemt de secretariële ondersteuning van het CEO op zich. De Geestgronden is belast met de beleidsmatige aansturing en evaluaties.

Vaste kern direct betrokkenen

In elk sociaal team maken naast de GGD en De Geestgronden ook de woningbouwcorporaties, het basisteam van de politie, de stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zuid-Kennemerland en de betreffende stadsdeelorganisatie permanent deel uit van de vaste kern. Indien noodzakelijk kunnen van geval tot geval andere betrokken instellingen en organisaties met een vertegenwoordiger in het team worden opgenomen. Daarbij valt te denken aan wijkraden of belangenorganisaties als de cliëntenbond Geestelijke Gezondheidszorg of de Vriendendienst/ISP. De vergaderfrequentie van de sociale teams is mede afhankelijk van de onderhavige overlastproblematiek. De structuur van het CEO voorziet in een zogeheten Stedelijk Platform, waarin alle betrokken instellingen participeren, onder voorzitterschap van wethouder K. van Broekhoven van Gezondheid. De vergaderingen van het Stedelijk Platform zullen in principe tweemaal per jaar worden gehouden.

21 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie