Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Emmen: Onderzoek Bouwtoezicht afgerond

Datum nieuwsfeit: 21-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Emmen


Persbericht Bouwtoezicht

Onderzoek Bouwtoezicht afgerond

Deloitte & Touche heeft het onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de afdeling Bouwtoezicht van de dienst Stadsontwikkeling en de procedure rond de verkaveling en toewijzing van bouwkavels aan De Strubben, dat in opdracht van B en W van Emmen werd verricht, afgerond.

Conclusies

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is geweest van uitbuiting door ambtenaren van de afdeling Bouwtoezicht, zoals gesuggereerd door Socialisten 98. Eén medewerker van de afdeling heeft zich tot het voorjaar 1999 bezig gehouden met het vervaardigen van bouwtekeningen zonder toestemming. In het verleden hebben meerdere ambtenaren zich hiermee bezig gehouden, doch zijn gestopt na optreden van de afdelingsleiding.

Vastgesteld is dat de aankoop van een kavel bouwgrond en het stuk snippergroen door het hoofd van de afdeling Bouwtoezicht comform de geldende procedures is verlopen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de door Socialisten 98 gesuggereerde informant met de betrokken wethouder mw. J. Hoogland-Foppen niet heeft gesproken over het verrichten van nevenwerkzaamheden door medewerkers van de afdeling Bouwtoezicht, maar over een bouwplan. Het hoofd van de afdeling Bouwtoezicht heeft over het verrichten van werkzaamheden niet gesproken met mw. Hoogland.

Bouwtekeningen

Uit het onderzoek is gebleken dat verschillende ambtenaren van de afdeling Bouwtoezicht zich in het verleden regelmatig hebben bezig gehouden met het vervaardigen van schetsen en bouwtekeningen voor derden. Veelal werden deze tekeningen vervaardigd voor familie en/of kennissen. In verschillende gevallen werd door het hoofd van de afdeling toestemming gegeven voor het verrichten van de gevraagde tekenwerkzaamheden. Het feit dat deze werkzaamheden werden verricht was zowel binnen de afdeling Bouwtoezicht als bij enkele andere afdelingen van de gemeente bekend. Het onderzoek wijst uit dat de laatste jaren het aantal tekenwerkzaamheden voor derden sterk is afgenomen. Als reden daarvan kan worden aangevoerd dat het thema nevenwerkzaamheden regelmatig tijden het werkoverleg van de afdeling Bouwtoezicht is besproken. In 1993 en in 1996 is het onderwerp binnen de afdeling aan de orde geweest.
Eén medewerker echter heeft, zonder medeweten van het hoofd van de afdeling, nog tot in 1998 tekenwerk voor derden verricht. De medewerker is hier op aangesproken en heeft daarna de nevenwerkzaamheden gestaakt.
Eén enkele medewerker heeft toegegeven dat hij, na in 1997 door het afdelingshoofd aangesproken te zijn met het tekenwerk te stoppen, nog tot zeer onlangs verschillende tekeningen voor derden heeft gemaakt. De vervaardige tekeningen hadden betrekking op projecten binnen en buiten de gemeente Emmen.

Verkoop kavel aan De Strubben

Uit het onderzoek blijkt dat de verkoop van een kavel aan De Strubben aan het hoofd van de afdeling Bouwtoezicht geheel volgens de geldende procedure is verlopen. Ook de verkoop van snippergroen is volgens de geldende procedure verlopen en de m2-prijs is ook volgens de geldende regels vastgesteld.

Voor de totstandkoming van de rapportage heeft Deloitte & Touche dossiers bestudeerd die betrekking hebben op het onderzoek. Bovendien zijn door Deloitte & Touche gesprekken gevoerd met de fractie van Socialiste '98. Ook zijn er interviews gehouden met een groot aantal medewerkers van de afdeling Bouwtoezicht en twee voormalige directeuren van de dienst Stadsontwikkelingen. Bovendien zijn externen gehoord.

Het college van B & W heeft nog geen conclusies aan de rapportage van Deloitte & Touche verbonden. Het college toont zich tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. Er zijn geen grote misstanden geconstateerd, procedures zijn op zich wel juist gehanteerd, echter in een aantal gevallen zijn instructies overtreden. Het rapport is voor het college wel aanleiding om de regels omtrent nevenwerkzaamheden strikter te hanteren en de doorgevoerde wijze van mandatering verder aan te scherpen.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)1999 Gemeente Emmen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie