Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamer akkoord met wijziging wet beperking exportuitkeringen

Datum nieuwsfeit: 21-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Directie Sociale Zaken Voorlichting, en Werkgelegenheid Bibliotheek en Documentatie

21 december 1999 Nr. 99/243

Eerste Kamer akkoord met Wijzigingswet beperking export uitkeringen

Mensen met een Nederlandse socialezekerheidsuitkering die in het buitenland wonen en als gevolg van de Wet beperking export uitkeringen hun uitkering kwijtraken, krijgen opnieuw recht op die uitkering als met het betreffende land een verdrag wordt gesloten over de controle op de uitkeringen.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Wijzigingswet beperking export uitkeringen van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin dit wordt geregeld.

De Wet beperking export uitkeringen, die op 1 januari 2000 in werking treedt, regelt dat mensen die buiten Nederland wonen alleen recht hebben op een socialeverzekeringsuitkering als zij in een lidstaat van de Europese Unie wonen of in een land waarmee een verdrag over de controle op de uitkeringen is gesloten.

Er geldt een overgangstermijn van drie jaar. Mensen die op 1 januari 2000 al buiten Nederland wonen, behouden gedurende die drie jaar hun uitkering. In deze periode wordt geprobeerd om met zoveel mogelijk landen een verdrag te sluiten.

Het gaat om uitkeringen in het kader van de Algemene Nabestaandenwet (ANW), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), de Ziektewet (ZW) en de arbeidsongeschiktheidsregelingen WAO en WAZ (Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen). WW- en bijstandsuitkeringen werden en worden nooit uitbetaald aan mensen die buiten Nederland wonen. Voor de Toeslagenwet geldt een andere regeling: uitkeringen op basis van deze wet worden in landen buiten de Europese Unie niet meer uitbetaald, verdrag of niet.

De AOW wordt wel zonder meer buiten Nederland uitbetaald, tot maximaal het bedrag waarop een gehuwde pensioengerechtigde recht heeft (maximaal 50 procent van het netto minimumloon). Alleen voor het hogere bedrag waarop de alleenstaande AOW-er recht heeft of voor de partnertoeslag is het noodzakelijk dat met het betreffende land een verdrag is gesloten.

Bepaalde groepen worden uitgezonderd van de wet. Het gaat om mensen die buiten de Europese Unie werken voor de Nederlandse overheid, een volkenrechtelijke organisatie of een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking (zoals missionarissen). Verder wordt er een uitzondering gemaakt voor mensen die na 1 januari 2000 naar Aruba of de Nederlandse Antillen verhuizen. Zij kunnen de uitkering meenemen. Met Aruba en de Nederlandse Antillen wordt geen verdrag gesloten maar een convenant met afspraken over de controle. Als dit convenant niet binnen drie jaar na inwerkingtreding van de wet wordt afgesloten, vervalt het recht op uitkering alsnog.

De landen waarmee Nederland een verdragsrelatie heeft op grond waarvan uitkeringen worden geëxporteerd, worden bekendgemaakt in de Staatscourant. Bovendien wordt een - regelmatig geactualiseerd - overzicht gepubliceerd op de website van het ministerie van SZW: www.minszw.nl (klik op "informatie", "uitkering", "overige" en vervolgens "verblijf buitenland")

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie