Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamer: Onderzoek marktwerking uitvoering sociale zekerheid

Datum nieuwsfeit: 21-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Onderzoek marktwerking uitvoering sociale zekerheid

Nr. 99/241
21 december 1999

Onderzoek marktwerking uitvoering sociale zekerheid ondersteunt nieuwe beleidskeuze minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst

Er bestaan grote twijfels of de aanvankelijke plannen voor een nieuwe uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid zoals die dit voorjaar aan de Tweede Kamer zijn voorgelegd, tot voldoende concurrentie zouden hebben geleid.

Dit schrijven minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Zij baseren zich hierbij op de resultaten van een onderzoek naar barrières voor marktwerking in de uitvoering van de sociale zekerheid. Het onderzoek, waarvan het rapport is meegezonden naar de Tweede Kamer, is uitgevoerd door het onderzoeksinstituut IOO, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financiën.

Het onderzoek heeft betrekking op de oorspronkelijke plannen zoals die op 23 maart van dit jaar zijn aangeboden aan de Tweede Kamer. Kern daarvan was dat de beoordeling van het recht op uitkering een publieke taak blijft, terwijl de uitvoeringsinstellingen geprivatiseerd worden en in onderlinge concurrentie opdrachten moeten verwerven voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Die opdrachten zouden zij moeten krijgen van sectoren, bedrijfstakken en bedrijven met meer dan 100 werknemers.
De opdracht voor het onderzoek is gegeven om inzicht te krijgen in de mogelijkheden tot het wegnemen van toetredingsdrempels en belemmeringen voor marktwerking bij de uitvoering van de sociale zekerheid.

Uit het rapport blijkt dat de belemmeringen voor het oprichten van uitvoeringsinstellingen in het eerdere voorstel zo groot zijn, dat er weinig uvi.s zouden zijn bijgekomen. De voorgestelde verplichting om administratieve taken en reïntegratietaken te combineren, zou bedrijven die zijn gespecialiseerd in administratie dan wel reïntegratie ervan hebben weerhouden om toe te treden tot deze markt. De onzekerheid over toekomstige wet- en regelgeving zou volgens de onderzoekers eveneens een belangrijke belemmering voor nieuwe bedrijven zijn geweest om zich op de socialezekerheidsmarkt te begeven. Door die onzekerheid kunnen nieuwe uitvoerders niet goed inschatten welke risico.s zij lopen met hun investeringen. Gecombineerd met de forse kosten van die investeringen zou dit een hoge barrière hebben opgeworpen om toe te treden.

Volgens de onderzoekers ligt de minimale omvang van een uitvoeringsinstelling waarbij efficiënt kan worden gewerkt, rond de één miljoen verzekerden. Door deze minimale grootte zou er slechts voor een beperkt aantal bedrijven ruimte op de markt van de sociale zekerheid zijn geweest. Twee van de vijf huidige uitvoeringsinstellingen hebben minder dan 250.000 verzekerden, ver onder de minimale schaalgrootte die voor efficiency benodigd is. Het beperkte aantal aanbieders zou een negatief effect hebben op de onderlinge concurrentie. Ook lijkt er sprake van een neiging van uitvoeringsinstellingen om samen te werken, wat de concurrentie nog verder zou hebben verzwakt.

Verder stellen de onderzoekers in hun rapport dat met name voor grote bedrijven de mogelijkheden om over te stappen van de ene naar de andere uitvoeringsinstelling in de oude plannen beperkt zouden zijn geweest. Uvi.s kunnen niet van de ene op de andere dag een zeer groot aantal verzekerden opnemen. Dat zou de onderhandelingspositie van grote bedrijven zeker niet sterker hebben gemaakt.

Om de concurrentie te bevorderen pleiten de onderzoekers ervoor de reïntegratietaken en administratieve taken voor de sociale zekerheid te ontkoppelen. Dit geeft volgens de onderzoekers de meeste stimulans voor marktwerking. Het verlaagt de toetredingsdrempels, geeft ruimte voor meer aanbieders in de markt en vergroot de onderhandelingskracht van afnemers. Tevens wordt ervoor gepleit de onderhandelingskracht van afnemers te vergroten door het opdrachtgeverschap bij individuele bedrijven te leggen.
In hun brief aan de Tweede Kamer schrijven de bewindspersonen dat deze aanbevelingen goed sporen met hun nieuwe voornemens voor de uitvoering van de sociale zekerheid die zij op 19 november jl. naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

21 dec 99 13:10

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie