Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA over landelijke ondersteunings voor cultuureducatie

Datum nieuwsfeit: 21-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

 

Den Haag, 21 december 1999

 

Schriftelijke inbreng PvdA-fratie t.b.v. het overleg inzake de landelijke ondersteunings- structuur voor de cultuureducatie


----------------------------------------------------

Woordvoerder: Judith Belinfante

het amateurveld deel van het kernprobleem


* De leden van de fractie van de PvdA zien met de ssts in dat een nauwere samenwerking tussen cultuureducatie en amateurkunst noodzakelijk is en dat een verbeterde structuur daarin een belangrijke rol kan spelen. Het zijn immers overlappende disciplines. De ssts noemt daarbij als kernproblemen ( blz 4) het gebrek aan bestuurlijke transparantie en het gebrek aan sturing door de praktijk. Niet door hem genoemd is de ongelijkheid van de partners in het veld. Naast twee hoogst professionele organisaties zoals de brancheorganisatie en het expertisecentrum cultuureducatie, staat het nagenoeg geheel door amateurs geleide veld van miljoenen amateurkunstbeoefenaars. De bestuurlijke en kwalitatieve kracht van het Platform Amateurkunst, met een plaats in het bestuur van de brancheorganisatie, staat niet in verhouding tot de eerder genoemde instellingen, zeker als het expertisecentrum Amateurkunst er voorlopig niet komt. Volgens de leden van de fractie van de PvdA moet aan de onderlinge gelijkwaardigheid in de komende cultuurnotaperiode hard gewerkt worden. Wat is de visie van de ssts hierop en hoe denkt hij die gelijkwaardigheid te bewerkstelligen? Of is zijn achterliggende visie dat het amateurveld in de nu voorgestelde organisaties moet opgaan, mede omdat andere vormen van amateurkunst noodzakelijk zijn geworden, minder aan een vereniging verbonden, korter van duur en individueler gericht? Is dan niet juist een expertisecentrum amateurkunst zeer noodzakelijk, waarbinnen de bestaande stichtingen hun eigen plaats kunnen krijgen?

de inspectie


* De inspectie KV/AK is een belangrijke kenner van het veld en onpartijdige intermediair tussen de verschillende belanghebbenden. In het bijzonder in het verder ontwikkelen van gelijkwaardige verhoudingen tussen de cultuureducatie en het amateurveld kan de Inspectie een belangrijke rol spelen. Zoals door het werk van de Inspectie binnen de cultuureducatie voor subsidiërende overheden een herkenbare kwaliteitsnorm vastgesteld en vastgehouden is, zo moet dat voor het amateurveld nog gebeuren. De leden van de fractie van de PvdA zijn daarom tegen het opheffen van de Inspectie (blz 8) maar niet tegen het zelf stellen van standaarden door de brancheorganisatie kunsteducatie. Zij het dat de Inspectie bij de ontwikkeling van die standaarden de samenhang met het amateurveld nauwkeurig moet bewaken. Kan de ssts aangeven of hij deze versterking van de bestuurlijke en kwalitatieve kracht van het amateurveld kan delen, dan wel aangeven op welke wijze hij die versterking op een andere manier zou willen realiseren?


* De Inspectie KV/AK werkt samen met de Onderwijsinspectie mede ten behoeve van het vak CVK. Ook met andere instellingen worden samenwerkingsrelaties aangegaan en opdrachten aangenomen voor onderzoek. De leden van de fractie van de PvdA zien hier een analogie met het expertisecentrum. Kan ook hier een combinatie van basissubsidie en opdrachten gerealiseerd worden evenals bij het expertisecentrum?

 

 

 

brancheorganisatie kunsteducatie


* Op welke manier zal de samenwerking en afstemming plaats vinden tussen de brancheorganisatie en het expertisecentrum kunsteducatie met het Actieplan Cultuurbereik, en Cultuur en School? Die samenwerking en afstemming achten de leden van de PvdA-fractie des te meer nodig omdat op lokaal niveau schoolbegeleidingsdiensten en de culturele instellingen projecten ontwikkelen en aanbieden voor zowel het BO als VO (blz 1 en 6). Zijn al deze spelers in het veld vertegenwoordigd in de brancheorganisatie? Of in Bolwerk? Of in de Centra voor de Kunst?


* In de cultuureducatie werken 10.00 mensen, merendeels parttime. 37% van de afgestudeerden van het Kunstvakonderwijs voorziet mede zijn onderhoud in de cultuureducatie. Toch zijn de opleidingen daar niet op afgestemd waardoor de kwaliteit van de docenten te wensen over laat ( blz 7/8). Hetzelfde geldt voor de leraren CKV, die niet uit de kunstopleidingen komen. Wat kan en wil de ssts doen om de kwaliteit binnen de opleiding tot kunstenaar/docent te verbeteren? Op welke wijze kunnen, op grotere schaal dan nu mogelijk is, bijscholingen gegeven worden? Daar waar de Inspectie KV/AK al samenwerkt met de Onderwijsinspectie op deze punten, is vanuit het gezichtspunt van kwaliteit de voortzetting van deze samenwerking van eminent belang voor het slagen van het vak CKV.


* De brancheorganisatie wordt verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de zorg voor de arbeidsvoorwaarden voor ruim 4300 mensjaren, in deeltijd vervuld door ruim 10.000 mensen (blz 2). Wat is het beleid van de ssts hieromtrent? Er zijn namelijk aanzienlijke onderlinge verschillen tussen de Centra voor de Kunst. Is het mogelijk de relatie tot regelingen in de Wet Inkomens Kunstenaars en wellicht komende fiscale regelingen zo te leggen dat voor het bereiken van een renderende beroepspraktijk het in loondienst verrichtte parttime leraarschap een onderdeel kan zijn? Is de de ssts bereid de totstandkoming van een federatie van werkgeversorganisaties in de kunsten te stimuleren, om daarmee de problematiek van de verschillen tussen loondienst en cultureel ondernemerschap blijvend te agenderen en onderwerp van overheidszorg te maken, zoals volgens de leden van de fractie van de PvdA noodzakelijk is?

expertisecentrum cultuureducatie


* De Centra voor de Kunst moeten een spilfunctie bekleden in stad of dorp, mede door openstelling voor het amateurveld, het onderwijs en nieuwe publieksgroepen (blz 10/11). De leden van de PvdAfractie vragen zich af op welke manier nieuwe groepen, behalve via Cultuur en School, betrokken worden binnen het Actieplan Cultuurbereik. Welke structuur is er voor gehandicapten en ouderen, 'losse' individuen? Op welke manier is voorzien in samenwerking met buurt en wijkopbouwwerk en sociaal cultureel werk, zoals bijvoorbeeld in het stadsdeel Amsterdam Westerpark waar jongeren, alleen op hun eigen verzoek, culturele cursussen kunnen volgen in een jongerencentrum?


* Hoewel de inrichting van de Centra voor de Kunsten geen rijksverantwoordelijkheid is, is het toch de vraag of er extra middelen voorzien zijn voor nieuwe media en de hard- en software benodigd voor ICT. Is het ook mogelijk nieuwe docenten aan te trekken of bijvoorbeeld nieuwe werkwijzen te ontwikkelen door middel van internet? Hoe is de relatie tot de amateurkunst, Cultuur en School, en het Kennisnet, mede gezien het feit dat hiermee aanzienlijke investeringen mee zijn gemoeid? Ook hier moet voor de leden van de fractie van de PvdA de Inspectie KV/AK een rol spelen in het bewaken van de kwaliteit van deze nieuwe vormen en werkwijzen.


* De leden van de fractie van de PvdA maken zich zorgen over de mogelijkheden om eigen inkomsten te verwerven voor het expertisecentrum cultuureducatie. Is het denken in opdrachtrelaties in wezen niet een andere versie van een subsidierelatie aangezien de opdrachtgevers toch voornamelijk overheden en scholen zijn? Worden de nu beschikbare middelen zodanig gerealloceerd dat die opdrachten ook werkelijk gegeven kunnen worden? Een miljoen wordt ingezet in het Actieprogramma Cultuurbereik (blz 12). Betekent dat dat het geld na het Kustenplan 2001-2004 niet meer structureel ter beschikking zal zijn van de sector cultuureducatie en amateurkunst?


* De leden van de fractie van de PvdA hechten aan het zoeken en opleiden van talenten (blz 12/13) die zowel in de cultuureducatie als in het amateurveld gevonden kunnen worden. Kan de ssts voorzien in een hechtere samenwerking met het KUO om ook al in het voortraject het beter begeleiden van talenten mogelijk te maken, en dan in het bijzonder in die vakken waarvoor geen vooropleiding bestaat? Op welke wijze kan het geven van faciliteiten en steun aan de gevorderde amateurkunst door de ssts gestimuleerd worden?

algemeen


* De leden van de PvdA-fractie onderschrijven het voornemen om het functioneren van de brancheorganisatie in 2002 te evalueren. (blz 10). Waarom is geen evaluatie voorzien voor het expertisecentrum? Wanneer namelijk onverhoopt de opdrachtenfinanciering niet die mogelijkheden biedt die nu voorzien zijn, zou dat een te snel einde van het expertisecentrum kunnen betekenen. De leden van de fractie van de PvdA vragen daarom om ook het expertisecentrum in 2002 te willen evalueren.


* Voor het tot stand brengen van de nieuwe landelijke structuur zal een deel van de medewerkers ontslagen moeten worden (blz 11). De leden van de fractie van de PvdA maken zich zorgen over het behoud van expertise. Is er inmiddels een sociaal plan voor de overgangsperiode gemaakt? Bij het LOKV, in de nieuwe structuur het nieuwe expertisecentrum kunsteducatie, moet 20% van de medewerkers verdwijnen. Is er flankerend beleid om deze beschikbare expertise elders in te zetten? Zijn er van rijkswege frictiegelden gereserveerd?

 

 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...