Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MKB: Economische ontwikkeling afgelopen jaren positief

Datum nieuwsfeit: 21-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht


21-12-1999
Economische ontwikkeling positief
De economische ontwikkeling van de afgelopen jaren kan als positief worden beoordeeld, als gekeken wordt naar de economische groei en de werkgelegenheids-groei. De groei van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) wordt voor dit jaar nog geraamd op 2,75% en voor volgend jaar op 2,5%. Recente indicaties geven aan dat de groei zal uitkomen op circa 3 à 3,5%.

Na een sterke groei van 3,8% in 1997 en 3,7% in 1998 betekent dit dat de groei slechts in beperkte mate vertraagt (Macro Economische Verkenning, CPB, september 1999). De investeringen - die zorg moeten dragen voor toekomstige welvaart - geven een duidelijke groeivertraging te zien: 8,6% in 1998 tot 5% in 1999 en 3% in 2000. Naast een terugval in de investeringen moet worden geconstateerd dat ook de ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote (= het aandeel van de lonen in het totale inkomen, de aiq) zich niet gunstig ontwikkelt: bij een geraamde contract-loonstijging van 2,5% in 1999 en 3% in 2000 loopt de aiq dit jaar op met twee procentpunt en volgend jaar nog eens met 0.75 procentpunt.

Een economische groei in het midden- en kleinbedrijf (mkb) van rond de
3,5% behoort tot de mogelijkheden. Een indicatie voor het feit dat de economische groei in het mkb nauwelijks af zal vlakken is de prognose van de groei van de werkgelegenheid. Werkgevers in het mkb verwachten in 1999 honderdtwintigdui-zend extra banen te creëren.

Vacaturemarkt
Ook de vacaturemarkt is onstuimig. Over de periode juli 1998 - juni
1999 nam het aantal vacatures in het mkb toe met 113.000. Op 1 juli
1999 bedroeg het aantal openstaande vacatures in het mkb 149.000. Daarnaast nemen de knelpunten in de personeelsvoorziening, tot uitdrukking komend in moeilijk vervulbare vacatures, verder toe. Van het aantal openstaande vacatures op 1 juli 1999 stond 52% langer dan drie maanden open en werd als moei-lijk vervulbaar aangemerkt. Voor de periode juli 1999 - juni 2000 verwacht een hoger percentage bedrijven dan over de afgelopen periode probleem-vacatures te zullen krijgen (bron: nota "Arbeidsmarktthema´s mkb 2000", september 1999, MKB-Nederland).

Door de nog steeds toenemende bedrijvigheid zal de vraag naar werknemers blij-ven toenemen. Als gevolg van een achterblijvend aanbod van geschikte werkne-mers zal de krapte op de arbeidsmarkt nog meer toenemen dan nu het geval is, hoewel dat van sector tot sector en van functie tot functie en per regio zal verschillen. Gevolg hiervan zal zijn dat de factor arbeid een remmend effect heeft op de economische groei in Nederland en daarmee op de toekomstige welvaart. Branches en ondernemingen zullen bij het formuleren van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de komende tijd, rekening moeten houden met aan de ene kant de oplopende aiq en aan de andere kant de krapte op de arbeidsmarkt.

MKB-Nederland besteedt in de beleidsnota Arbeidsvoorwaarden 2000´ aandacht aan actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
(De conclusies in deze beleidsnota kunt u ook hier op Internet lezen).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie