Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dienstverlenende sector investeerde meer dan industrie

Datum nieuwsfeit: 21-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nationaal Instituut voor de Statistiek België

Nederlands Français Deutsch English

Homepage

Statistieken - Algemene informatie - Zoek - Links Actueel - Persberichten - Contacteer ons

Ministerie van economische zaken

De dienstverlenende sector investeerde in 1997 meer dan de industrie

Onderzoek en ontwikkeling is steeds meer toegespitst op technologie, productiviteit stijgt in de industrie en de dienstensectoren genereren tewerkstelling

Investeringen

Uit het onderzoek naar de structuur van de Belgische ondernemingen blijkt dat de dienstverlenende sector een groter deel van zijn toegevoegde waarde besteedt aan materiële investeringen dan de industrie, de bouw of de handel. In de sector "vervoer, opslag en communicatie" is het aandeel investeringen in infrastructuur zeer belangrijk. De niet-materiële investeringen (octrooirechten, licenties, concessies, good-will) blijven daarentegen voor de industriële sectoren hoger dan voor de diensten met uitzondering van de maritieme scheepvaart en de telecommunicatie. Het consecutief opstarten van drie gsm-netwerken en de deregulering van de vaste telefonie zijn daar uiteraard niet vreemd aan.

Onderzoek en ontwikkeling

Vooral de chemische - in het bijzonder de farmaceutische nijverheid - en de productie van elektrische en elektronische onderdelen en apparaten investeren in onderzoek en ontwikkeling. In beide industriële sectoren zijn circa 5000 mensen betrokken bij O&O, dit is bijna 2/3 van het personeel, actief in O&O in de hele industrie. De O&O-uitgaven vertegenwoordigen het grootste deel van de toegevoegde waarde tegen factorkosten bij de vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur (47,6%) en in de farmaceutische nijverheid (37,1%), en in een kleine subsector van vervaardiging van sportartikelen (38,2%).

Productiviteit en tewerkstelling

De productiviteit stijgt in de industrie. In de bouwsector vermindert het aantal werknemers sneller dan het aantal werkzame personen wat duidt op een toenemend aantal zelfstandigen of kleine bedrijven. De dienstensector is de enige waar de tewerkstelling duidelijk toeneemt. Deze toename is vooral gesitueerd in de sectoren "diverse diensten aan bedrijven" en "informaticadiensten".

De jaarlijkse enquête naar de structuur van de Belgische ondernemingen levert informatie over bedrijfseconomische parameters en enkele relevante ratio's. De steekproef dekt diverse economische sectoren: winning van delfstoffen, verwerkende nijverheid, nutsbedrijven, bouwnijverheid, handel en de belangrijkste dienstverlenende sectoren als horeca, "vervoer, opslag en communicatie" en "immobiliën, verhuur en diensten aan bedrijven".

Kerncijfers van de Structuurenquête 1997

Beschrijving van de activiteitscode
Omzet (miljoen BEF) Toegevoegde waarde tegen factorkosten (miljoen BEF) Aantal werkzame personen Toegevoegde waarde per werkzame persoon (1000 BEF) Fractie v d personeelskost in de toegevoegde waarde (%) Bruto materiële investeringen / toegevoegde waarde (%)

Winning van delfstoffen
31 220 12 789 4 018 3 183 48,0% 12,7%

Verwerkende nijverheid
6 072 096 1 564 028 654 555 2 389 63,8% 17,5%

Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen
1 080 649 203 642 100 564 2 025 58,4% 20,9%

Vervaardiging van textiel en kleding
360 559 97 056 59 367 1 635 65,5% 18,6%

Leernijverheid en vervaardiging van schoeisel
12 449 3 727 2 838 1 313 77,0% 21,4%

Houtindustrie en verv. van artikelen van hout
89 037 22 848 14 450 1 581 66,5% 27,2%

Papier- en kartonnijverheid; uitgeverijen en drukkerijen 343 763 113 394 50 839 2 230 65,4% 17,0%

Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen
440 004 47 751 5 802 8 230 36,5% 8,9%

Chemische nijverheid
954 262 275 540 63 596 4 333 52,0% 22,4%

Rubber- en kunststofnijverheid
226 203 65 453 25 726 2 544 63,2% 17,9%

Verv. van overige niet-metaalhoudende minerale producten 266 753 89 308 37 407 2 387 63,3% 17,9%

Metallurgie en verv. van producten van metaal
783 610 229 647 104 095 2 206 71,4% 14,0%

Verv. van machines, apparaten en werktuigen
321 575 97 806 42 341 2 310 70,4% 10,0%

Verv. van elektrische en elektron. apparaten en instrumenten 362 734 135 897 53 141 2 557 69,2% 11,8%

Vervaardiging van transportmiddelen
632 560 136 394 61 954 2 202 77,9% 18,0%

Overige industrie
197 938 45 563 32 435 1 405 67,1% 24,2%

Productie en distributie van elektriciteit, gas en water 845 757 233 492 27 435 8 511 38,6% 23,2%

Bouwnijverheid
885 662 285 576 228 008 1 252 70,6% 19,7%

Handel; reparatie van auto's en huish. artikelen 8 141 622 829 345 564 686 1 469 59,4% 20,9%

Verkoop en reparatie van auto's en motorrijwielen 1 440 409 105 349 75 355 1 398 61,0% 22,5%

Groothandel en handelsbemiddeling
5 003 857 457 542 216 516 2 113 59,9% 16,1%

Kleinhandel en herstelling van consumentenartikelen 1 697 356 266 454 272 815 977 57,8% 28,5%

Hotels en restaurants
252 046 99 116 137 034 723 55,8% 28,0%

Vervoer, opslag en communicatie
1 308 415 566 056 255 533 2 215 70,5% 32,3%

Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven 1 308 860 551 731 350 200 1 575 59,8% 34,8%

Technische fiche


* frequentie van de enquête: jaarlijks

* de steekproefeenheid is de onderneming als juridische eenheid
* de steekproefverhoudingen schommelen tussen 1/1 en 1/100 naargelang de combinatie van omzet en tewerkstelling
* steekproefgrootte: ongeveer 37.000 ondernemingen
* deze enquête bestrijkt de NACE-secties: C, D, E, F, G, H, I en K

De samenvattende publicatie Jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen - 1997 geeft de gedetailleerde resultaten per economische sector (uitgesplitst op niveau Nace 3 cijfers, op enkele hergroeperingen ingevolge de confidentialiteitsregelgeving na). Naast alle relevante economische basisvariabelen (zoals omzet, toegevoegde waarde, bruto-exploitatiesaldo, uitgaventotaal, loonmassa en tewerkstelling) worden ook gegevens i.v.m. energieverbruik, onderzoek en ontwikkeling gepubliceerd. Voor het eerst omvat de publicatie ook een detail van de materiële investeringen en een totaal voor de niet-materiële investeringen. De brochure, verkrijgbaar vanaf januari 2000 in onze informatie- en documentatiecentra, omvat eveneens een methodologische sectie met toelichtingen over definities van de variabelen de berekeningswijze ervan en de gevolgde methoden bij de inzameling van de gegevens.
Alle gedetailleerde tabellen zijn te verkrijgen via e-mail en beschikbaar op papier en diskette.
Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden op de telefoonnummers +32 2/548.62.37 of +32 2/548.65.44 en op het faxnummer +32 2/548.64.78.

Top of page
Persberichten

Laatst gewijzigd op: 21/12/1999 © 1998/1999 NIS, Ministerie van Economische Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie