Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Friesland subsidieert woon- en zorgprojecten

Datum nieuwsfeit: 21-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Provincie subsidieert zelf herstructurering woningvoorraad

De provincie Fryslân heeft drie miljoen beschikbaar voor het subsidiëren van projecten op het gebied van de woon/zorg en herstructurering van de bestaande woningvoorraad. Dit budget is voor de periode 1999 tot en met 2001. Als enige provincie in Nederland heeft Fryslân uit eigen middelen een dergelijke subsidieregeling. Met de provinciale regeling kan de provincie goed inspelen op de specifieke Friese situatie op de woningmarkt. Uit dit budget wordt nu f 427.500 beschikbaar gesteld voor drie projecten in de gemeenten Kollumerland, Heerenveen en Dongeradeel.

Achtergrond van de provinciale regeling is dat er in Fryslân sprake is van een ontspannen woningmarkt. De bestaande woningvoorraad (met name de huurwoningen) kampt hierdoor meer en meer met leegstand. Door deze woningen bijvoorbeeld te verbouwen worden ze weer aantrekkelijk voor bewoning.
Er bestaat een rijksregeling op dit gebied, maar uit die regeling krijgen met name de grotere steden in Nederland subsidie. Bovendien is deze regeling in 1999 voor het laatst van kracht..

De provincie wil (voorbeeld)projecten subsidiëren die zijn gericht op het verbeteren van de bestaande woningvoorraad. Belangrijk is dat er in deze projecten zowel aandacht is voor fysieke als sociale aspecten.

Twee keer per jaar in - maart en oktober - kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor deze subsidie. In maart dit jaar was de eerste mogelijkheid. Er is toen voor ongeveer
f 600.000 subsidie toegekend voor tien projecten. Voor de tweede ronde worden alle (drie) ingediende projecten gesubsidieerd. Eén aanvraag is voor een bijdrage in het proces en twee voor een bijdrage in de uitvoering.

De projecten waar het om gaat zijn:


- De Elzenhof in Kollumerzwaag (f 37.500) proces-subsidie). Bij dit project zijn 24 woningen betrokken. Een deel daarvan wordt gesloopt en vervangen door garages, een deel wordt verbeterd en verkocht en een deel wordt verbeterd en blijft in de verhuur. De subsidie is bedoeld om samen met huidige bewoners verbouwwensen en
-mogelijkheden te inventariseren.


- De Singels, Heerenveen ( 140.000,- uitvoeringssubsidie). Bij dit project wordt een flat met twintig huurwoningen gesloopt en worden er zestien eengezinshuurwoningen voor teruggebouwd. Het project past goed in het totale verbeteringsprogramma voor de wijk Heerenveen-midden. De provincie ziet als positief punt dat er kwalitatief goede huurwoningen worden neergezet, in plaats van koopwoningen. Zo blijft er voldoende goed aanbod van huurwoningen in Heerenveen.

- Watertorenbuurt, Dongeradeel (f 250.000 uitvoeringssubsidie). Bij dit project is het de bedoeling een groot deel van deze buurt af te breken en er grotere huur- en koopwoningen voor terug te bouwen. Ondanks de grootschalige ingreep blijft de gewaardeerde stedenbouwkundige structuur zoveel mogelijk intact. De nieuwe woningen zullen aan de buitenkant dezelfde kenmerken hebben, maar aan de binnenkant volledig aan de eisen van deze tijd voldoen. De subsidie is met name bedoeld voor de inrichting van de openbare ruimte.

Nummer: 237
Datum: 21 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie