Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbaarheid bestuur bij Vlaamse gemeenten en provincies

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 22 DECEMBER 1999

Openbaarheid van bestuur bij gemeenten en provincies

Artikel 32 van de Grondwet bepaalt: "Ieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134". De concrete invulling van dit grondrecht wordt overgelaten aan de verschillende "wetgevers".

Op voorstel van minister Johan SAUWENS heeft de Vlaamse regering nu principieel een voorontwerp van decreet goed- gekeurd waardoor de beroepsprocedure tegen de beslissin- gen waarbij een gemeenteoverheid of een provincieoverheid de openbaarmaking, verbetering of de aanvulling van een bestuursdocument weigert, wordt ingebed binnen het admi- nistratief toezicht.

Het Openbaarheidsdecreet van 18/5/1999 voorziet een ana- loge beroepsprocedure voor intercommunales en OCMW's én behandelt de beslechting van geschillen voor het ministe- rie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen. Tot dusver ontbrak dus enkel een sluitende regeling voor gemeenten en provincies.

Het voorontwerp werkt met andere woorden een bestaande lacune weg en biedt rechtszekerheid aan de burger wiens verzoek tot inzage (of verbetering) van een bestuursdocu- ment, dat zich bevindt bij een gemeentelijke of provinci- ale administratieve overheid, wordt geweigerd.

Vooraleer het ontwerp bij het Vlaams Parlement wordt ingediend, zal nu eerst het advies van de Raad van State ingewonnen worden.

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie