Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidie-aanvraag voor projecten Breda

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

SUBSIDIE-AANVRAAG VOOR PROJECTEN BIJ PROVINCIE NOORD-BRABANT

Breda vraagt voor in totaal 1,5 miljoen gulden subsidie uit het `Uitvoeringsprogramma Economisch Beleid 2000' van de provincie Noord-Brabant. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vier projecten aangedragen. Het gaat om projecten die bijdragen tot het behouden en stimuleren van de werkgelegenheid.

De vier projecten zijn `Duurzame revitalisering Hazeldonk', `Parkmanagement Hoogeind', `Gezamenlijke promotie' en `Watertoerisme/jachthaven'.

Het Bredase gemeentebestuur heeft een subsidie-aanvraag ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Breda vraagt voor vier projecten een subsidie van in totaal 1,5 miljoen gulden. Deze projecten zijn voorgedragen omdat ze kunnen bijdragen tot een duurzame economische ontwikkeling van Noord-Brabant en Breda. Dit houdt in het stimuleren en behouden van werkgelegenheid.

De projecten waarvan Breda meent dat ze in aanmerking komen voor subsidie behoren tot de onderwerpen `Economie, Milieu en Ruimte' en `Toerisme en Recreatie'. Deze onderwerpen zijn terug te vinden in de Stadsvisie van Breda.

Bedrijventerrein Hazeldonk heeft een belangrijke rol in de regio West-Brabant. Er zijn ruimt 60 bedrijven gevestigd en er werken ruimt
1050 personen. Verschillende argumenten geven aan dat het terrein een nieuwe impuls kan krijgen. Hierbij wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit en uitstraling. Concreet worden genoemd de infrastructuur, ruimtegebruik en milieu. Meer samenwerken met de Transportzone Meer, instroom van langdurig werklozen op reguliere vacatures bij de bedrijven zijn ook doelen uit de aanvraag.

Bij Parkmanagement gaat om het krijgen en vasthouden van een hoge kwaliteit van een bedrijventerrein. In de eerste instantie gaat het om twee pilot-terreinen Hoogeind en de Krogten. Parkmanagement gebeurt in nauwe samenwerking tussen gebruikers en eigenaren van het terrein en de gemeente. Het streven naar duurzame kwaliteit levert veel voordelen. Dit geldt voor onder andere de kwaliteit van de omgeving en de dienstverlening, een aantrekkelijker werkklimaat wat weer gunstig werkt op het aantrekken van arbeidskrachten en op de waarde van het onroerend goed.

Gezamenlijke promotie gaat in op het promoten van de binnenstad. Het doel is het versterken van het Bourgondische en culltuurhistorische imago van Breda. Dit gebeurt door Breda ook buiten de regio en op landelijk niveau beter in beeld te brengen met thema's als winkelen, uitgaan, evenementen en de toeristische stad. Het `gezamenlijke' heeft betrekking op de samenwerking tussen de ondernemers, VVV, gemeente en vele andere organisaties in de stad.

Tenslotte is subsidie aangevraagd voor het verbeteren van de faciliteiten van de jachthaven. Deze moet zowel voor de vaste ligplaatsen als voor passanten worden verbeterd. Ook is het de bedoeling dat een rondvaartboot kan afmeren zodat Breda wordt opgenomen in arrangementen voor individuele bezoekers en ook groepen.

De provincie heeft overheden, intermediaire organisaties en kennisinstellingen gevraagd de aanvragen voor het `Uitvoeringsprogramma Economisch Beleid 2000' voor 31 december in te dienen. Het totale budget dat beschikbaar is volgens dit programma bedraagt ƒ 13.331.000,--

Breda, 22 december 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie