Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen SGP over Stichting Vrijwillig Leven

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.429 stichting vrijwillig leven

Gemaakt: 3-1-2000 tijd: 15:14


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 dec. 1999

Onderwerp

Stichting Vrijwillig leven

In antwoord op uw brief van 10 november jongstleden deel ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede dat de vragen van de leden Van der Vlies (SGP) en Van der Staaij (SGP) van uw Kamer over de Stichting Vrijwillig Leven worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage van deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van het antwoord, ten behoeve van de vragenstellers en de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de Minister van Justitie op de kamervragen van de leden Van der Vlies en Van der Staaij over de Stichting Vrijwillig Leven

(ingezonden 9 november 1999, nr 2990002540)


1.

Ja.


2.

Ja.


3.

Blijkens de door de SVL uitgegeven Beleidsnota is de stichting voornemens om met de oprichting van zogenoemde Steunpunten Vrijwillige Levensbeëindiging "een voorziening te treffen waar mensen advies, hulp en middelen kunnen krijgen en waar artsen terecht kunnen voor advies en consultatie van een college en voor doorverwijzing van patiënten". Daadwerkelijke verschaffing van middelen tot zelfdoding is strafbaar op grond van artikel 294 Sr. Uit de beleidsnota blijkt dat de stichting zich dit terdege realiseert. Vooralsnog gaat het hier om voorgenomen activiteiten, welke niet strafbaar zijn.


4 en 5.

Zoals wij in het antwoord op vragen over hulp bij zelfdoding door de Stichting De Einder al hebben aangegeven, achten wij de voorgenomen hulpverlening door de SVL ongewenst, omdat daarbij niet de strikte zorgvuldigheidseisen voor euthanasie en hulp bij zelfdoding die in de jurisprudentie zijn geformuleerd en in de meldingsprocedure zijn vastgelegd, tot uitgangspunt dienen. In de antwoorden op bovengenoemde vragen van het lid Buijs (CDA) hebben wij voorts met verwijzing naar de tekst van artikel 294 Sr. en de doctrine dienaangaande uiteengezet welke activiteiten wel, en welke niet, als strafbare gedragingen zijn aan te merken. Voor zover ons bekend heeft de SVL dan wel een -bij de SVL betrokken- arts tot op heden geen strafbaar geachte handelingen gepleegd, zodat een grond voor een strafrechtelijk onderzoek ontbreekt. Gelet op de aangegeven beperkte reikwijdte van de delictsomschrijving van artikel 294 Sr. zien wij evenmin aanleiding tot het verhinderen van de opening van een steunpunt van de SVL. Indien een zodanig steunpunt daadwerkelijk opgericht wordt, zal het Openbaar Ministerie alert zijn op signalen die erop wijzen dat binnen de activiteiten die het steunpunt ontplooit, sprake is van strafbare gedragingen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie