Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen dreigende sluiting filmtheater Desmet

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.442 dreigende sluiting filmtheater desmet
Gemaakt: 14-1-2000 tijd: 16:16


2

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Zoetermeer, 22 dec. 1999

Onderwerp:

vragen van de leden Cherribi,

Remak, Wijn, Spoelman, Vos en Van Bommel

Hierbij zend ik u, het antwoord op de vragen van de leden Cherribi, Remak, Wijn, Spoelman, Gortzak, M.B. Vos en Van Bommel van uw Kamer inzake de dreigende sluiting van filmtheater Desmet.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2990003330.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(dr. F. van der Ploeg)

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Cherribi, Remak, Wijn, Spoelman, Gortza, M.B. Vos en Van Bommel van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ingezonden d.d.26 november 1999, kenmerk 2990003330)

Kenmerk 2990003330

Concept voor beantwoording van kamervragen van de leden Cherribi en Remak (VVD), Wijn (CDA), Spoelman en Gortzak (PvdA), M.B. Vos (Groen Links) en Van Bommel (SP) over de dreigende sluiting van filmtheater Desmet (ingezonden 25 november 1999)


1. Ja, ik heb gehoord dat de huidige exploitanten de bioscoop willen verkopen en dat zij in onderhandeling zijn met potentiële overnamekandidaten.


2. Het is bekend dat er een probleem is in de aansluiting tussen vraag naar en aanbod van artistieke kwaliteitsfilms. Het aanbod aan deze films is groter dan de filmtheaters (onder de huidige programmering) in capaciteit aankunnen. Daarbij komt dat er naar mijn oordeel onvoldoende aandacht is voor de marketing en promotie van artistieke kwaliteitsfilms. De oplossing van de problematiek ligt naar mijn mening niet eenzijdig in uitbreiding van het aantal doeken. Deze problematiek vraagt om een structurele benadering waarin natuurlijk oog moet zijn voor de infrastructuur en de financiering daarvan, maar waarin ook aandacht wordt gegeven aan methoden om op een meer structurele manier aandacht te besteden aan de marketing en promotie van artistieke kwaliteitsfilms. Op het terrein van de Nederlandse film heeft het Nederlands Fonds voor de Film ten behoeve van de promotie en vertoning in 2000 extra middelen ingezet. Hiervoor werkt het bestuur van het Fonds een bijdragereglement uit. Over de promotie en marketing van kwaliteitsfilms zal ik ter voorbereiding van de Cultuurnota
2001-2004 in mijn adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur aandacht besteden.


3. Zoals u weet wordt Desmet particulier geëxploiteerd en het is aan de exploitanten om te bepalen wat zij met het theater gaan doen. Daarin kan en wil ik niet treden. Wel wijs ik erop dat Amsterdam plannen ontwikkelt voor de oprichting van een Nationaal Filmtheater en dat over de vertoningssituatie in die stad een advies is uitgebracht aan het College van Burgemeester en Wethouders.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

dr. F. van der Ploeg

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie