Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Friesland: bekendmaking bodemsanering Noard 180 te Workum

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking bodemsanering Noard 180 te Workum

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij op 17 november
1999 van A.V.M. Holding B.V. te Leeuwarden een melding hebben ontvangen van het voornemen om een gedeelte van de bodemverontreiniging te saneren van het perceel Noard 180 te Workum, kadastraal bekend gemeen-te Workum, sectie A, nr. 5962. Bij de melding is een rapport van het onderzoek naar de verontreiniging in de bodem en een saneringsplan gevoegd.

Naar aanleiding van de resultaten van het nader onderzoek en het saneringsplan hebben Gedeputeerde Staten, conform artikel 29 juncto 37 en artikel 39 juncto artikel 38 van de Wet bodembescherming, in een ontwerp-beschikking vastgesteld:

- dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- dat sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;

- dat met de deelsanering wordt gestart in 2000. Met de deelsanering moet in ieder geval worden gestart binnen 4 jaar nadat dit besluit in werking is getreden.

- dat zij instemmen met het saneringsplan, (met inachtneming van de in de beschikking aangegeven voorwaarden).

U kunt de stukken inzien
U kunt de ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken vanaf 23 december 1999 tot en met 27 januari 2000 inzien:
- bij de provincie Fryslân, bureau bodemsanering, Tweebak-smarkt 52 in Leeuwarden. Iedere werkdag van 9.30 tot 16.00 uur;
- in het gemeentehuis van de gemeente Nijefurd, Merk 1 te Workum. Geopend op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur;

- in de Openbare Bibliotheek, Binnendyk 13 te Koudum, gedurende de openstellingstijden.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op de ontwerp-beschik-king (onder vermelding van de code FR/096/041) mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120,
8900 HM Leeuwarden. Dit kan zolang de stukken ter inzage liggen. Als u de stukken wilt inzien of uw mening mondeling wilt geven, moet u vooraf een afspraak maken.

Informatie
U kunt nadere informatie krijgen van of een afspraak maken met de projectleider, Y. Muller van ons bureau Bodemsanering, tel. 058 292 54
47.


22 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie