Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: Uitvoeringsregeling energiepremies

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Uitvoeringsregeling energiepremiesMINISTERIE VAN FINANCIEN

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN

DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

Nr. WV99/2256 M s-Gravenhage, 22 december 1999

Uitvoeringsregeling energiepremies

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 36a, eerste lid, onderdeel j, en 36p, tweede lid van de Wet belastingen op milieugrondslag;

Besluit:

ARTIKEL I

A. Deze regeling verstaat onder wet: Wet belastingen op milieugrondslag.

B. Als apparaten en voorzieningen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie als bedoeld in artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de wet worden aangewezen: de apparaten en voorzieningen opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

C. Als belastingvermindering bedoeld in artikel 36p, tweede lid, van de wet wordt aangewezen: het bedrag per apparaat of voorziening opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling energiepremies.

De Staatssecretaris van Financiën,

Bijlage I

Deze bijlage wordt aangehaald als: Energiepremie-lijst

Omschrijving apparaten

1001

Koelkast/vriezer

Bestemd voor:

het koelen van levensmiddelen voor huishoudelijk gebruik, met behulp van een koelkast of een koel/vries-combinatie of een vrieskist of vrieskast met een inhoud van 1 m3 of minder

Bestaande uit:

koelkast, vrieskast, vrieskist of koelvriescombinatie voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat deze apparaten voldoen aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik koel- en vriesapparatuur

1002

Vaatwasser

Bestemd voor:

het reinigen van huishoudelijke vaat

Bestaande uit:

vaatwasser met een capaciteit van minder dan 15 standaard couverts en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A voor energieverbruik en klasse A of B voor afwasresultaat en droogresultaat als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik afwasmachines

1003

Wasmachine

Bestemd voor:

het reinigen van kleding en huishoudelijk textiel

Bestaande uit:

wasmachine met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik wasmachines

1004

Elektrische wasdroger

Bestemd voor:

het drogen van kleding en huishoudelijk textiel door middel van drooglucht die wordt verwarmd door een elektrische installatie

Bestaande uit:

elektrische wasdroger met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik droogtrommels

1005

Gasverwarmde wasdroger

Bestemd voor:

het drogen van kleding en huishoudelijke textiel door middel van drooglucht die direct wordt verwarmd met gas of indirect wordt verwarmd door een gasgestookte installatie

Bestaande uit:

gasverwarmde wasdroger met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed

1006

Wasdrogercombinatie

Bestemd voor:

het reinigen en drogen van kleding en huishoudelijk textiel

Bestaande uit:

een wasdrogercombinatieapparaat met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties

Omschrijving voorzieningen

2001

Vloerisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van de onderzijde van de begane grondvloer van een woning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:


a. een laag isolatiemateriaal, welke niet uit in situ gespoten polyurethaan bestaat, met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,3 m2. K/W, of


b. een in situ gespoten laag HCFK vrije polyurethaan, voorzien van een certificaat waaruit blijkt dat de laag voldoet aan de beoordelingsrichtlijn 1332/02 van het BKB, met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,3 m2.K/W

2002

Bodemisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van kruipruimtes van woningen door middel van het bedekken van de bodem met een isolerende laag, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

een isolerende laag met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,3 m2.K/W

2003

Spouwmuurisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van een spouwmuur van een buitengevel of buitengeveldeel, van een woning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

een laag isolatiemateriaal met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,3 m2.K/W

2004

Gevelisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van de binnen- of buitenzijde van een buitengevel of buitengeveldeel (waaronder begrepen borstweringen en het vervangen van glas door een niet transparante laag) van een woning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

een laag isolatiemateriaal met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,3 m2.K/W

2005

Dak- of vlieringisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van hetzij een dak hetzij een onverwarmde vliering van een woning, met uitzondering van een plat dak aan de onderzijde of van een schuin dak met UF-schuim onder de dakpannen, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

een laag isolatiemateriaal met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,3 m2.K/W

2006

Isolatiemaatregelen door de aanvrager

Bestemd voor:

het realiseren van energiebesparing in woningen, waarbij de voorziening door de aanvrager zelf is aangebracht

Bestaande uit:

het realiseren van voorzieningen als genoemd onder 2001 tot en met 2005 met uitzondering van 2001 deel b.

2007

HR++glas

Bestemd voor:

het beperken van energieverliezen door ramen door middel van warmtereflecterend isolerend meervoudig glas, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

warmtereflecterend HR++ glas dat voorzien is van de vermelding van de productnaam en het kenmerk HR++glas (vastgesteld volgens de Nationale BRL 2002, 1996) in de afstandhouder en aangebracht met inachtneming van NEN 3576 en NPR 3577, en een spouwbreedte heeft van tenminste 15 millimeter.

2008

HR++glas

Bestemd voor:

het beperken van energieverliezen door ramen door middel van warmtereflecterend isolerend meervoudig glas, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

warmtereflecterend HR++ glas dat voorzien is van de vermelding van de productnaam en het kenmerk HR++glas (vastgesteld volgens de Nationale BRL 2002, 1996) in de afstandhouder en aangebracht met inachtneming van NEN 3576 en NPR 3577, en een spouwbreedte heeft van tenminste 9 millimeter doch minder dan 15 millimeter.

Bij toepassing in bewegende delen zal HR++glas met een spouwbreedte van minder dan 9 mm worden opgevat als HR++glas met een spouwbreedte van tenminste 9 millimeter doch minder dan 15 millimeter.

2009

Galerij- of balkon-afdichting

Bestemd voor:

het winddicht dichtzetten van balkons en galerijen bij meergezinswoningen, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

beglazing, beplating of andere bouwkundige voorziening

2010

HR-(combi)ketel (£ 35 kW)

Bestemd voor:

het verwarmen van water voor ruimteverwarming van woningen en/of de verwarming van tapwater, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een aardgas gestookte ketel met een nominale belasting van ten hoogste 35 kW en voorzien van een Gaskeur HR 107-CW kwaliteitsaanduiding

2011

HR-(combi)ketel (> 35 kW)

Bestemd voor:

het verwarmen van water voor ruimteverwarming van woningen en/of de verwarming van tapwater, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een aardgas gestookte ketel met een nominale belasting van meer dan 35 kW en voorzien van een Gaskeur HR 107- CW kwaliteitsaanduiding

2012

Woningaanpassing t.b.v. warmtelevering

Bestemd voor:

het geschikt maken van de verwarmingsinstallatie van een woning voor aansluiting op een extern warmtedistributienet, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

voorzieningen binnen de woning ten behoeve van ontvangst en benutting van warmte voor ruimteverwarming vanuit een warmtedistributienet dat buiten het woningenblok is gelegen

2013

Individuele bemetering

Bestemd voor:

het meten van het energiegebruik voor verwarming of voor de productie van warm tapwater in afzonderlijke eenheden van een collectief verwarmd en nog niet individueel bemeterd gebouw, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

individuele warmtemeters per woningeenheid

2014

Warmteterugwinning uit ruimteventilatielucht

Bestemd voor:

het terugwinnen van warmte uit ruimte-ventilatielucht, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een warmtewisselsysteem met een energetisch rendement van tenminste 80 %

2015

Gelijkstroomventilator

Bestemd voor:

het verplaatsen van luchtstromen in een ruimteventilatiesysteem met warmteterugwinning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een ventilator aangedreven door een gelijkstroommotor

2016

HF-verlichting

Bestemd voor:

verlichting van collectieve ruimtes bij meergezinswoningen, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REI 1994

Bestaande uit:

een hoogfrequent elektronisch voorschakelapparaat waarbij het lichtconversiesysteem bij een omgevingstemperatuur van 25 graden Celsius en bij het nominale lampvermogen voldoen aan de eis ten aanzien van de verhouding lichtstroom/opgenomen vermogen van:


- > 90 lumen/Watt voor lagedruk buisvormige fluorescentielampen;


- > 75 lumen/Watt voor lagedruk compacte fluorescentielampen;


- > 90 lumen/Watt voor overige lampen.

Hierbij betreft het opgenomen vermogen, het vermogen opgenomen door het gehele lichtconversiesysteem; de lichtstroom betreft de lichtstroom van de kale lamp.

2017

Aanwezigheids- en/of daglichtsensoren

Bestemd voor:

het automatisch schakelen en/of regelen van verlichtingssystemen, t.b.v. verlichting van collectieve ruimtes bij meergezinswoningen, in afhankelijkheid van de aanwezigheid van personen en/of daglicht, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REI 1994

Bestaande uit:

een bewegingssensor en/of daglichtsensor met schakeleenheid

2018

Lage temperatuur centraal verwarmingssysteem

Bestemd voor:

het aanpassen van een centraal warmwaterverwarmingssysteem op zodanige wijze dat de maximale ontwerp-aanvoertemperatuur minder 56°C bedraagt, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd of aangepast door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een warmwaterverwarmingsinstallatie waartoe inregelvoorzieningen per warmte-afgifte-element zijn aangebracht danwel inregelvoorzieningen per warmte-afgifte-element alsook additionele c.q. andere warmte-afgifte-elementen (radiatoren of convectoren) zijn aangebracht

De warmwaterverwarmingsinstallatie dient te voldoen aan de kwaliteitseisen geformuleerd in ISSO publicatie 50 (1999)

2019

Lage temperatuur centraal verwarmingssysteem met vloer- of wandverwarming

Bestemd voor:

het toevoegen van vloer- of wandverwarming, in woonkamer en keuken, aan een centraal warmwaterverwarmingssysteem conform 2018, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

vloer- en/of wandverwarming in woonkamer en keuken toegevoegd aan een (aangepaste) warmwaterverwarmingsinstallatie, die gerealiseerd is conform de eisen gesteld bij maatregel 2018 van deze bijlage, waarbij bovendien het afgiftevermogen van de aangebrachte vloer- en/of wandverwarming groot genoeg is om in deze vertrekken als hoofdverwarming te dienen

2020

Lage temperatuur luchtverwarming

Bestemd voor:

het realiseren c.q. aanpassen van een centraal indirect gestookt luchtverwarmings-systeem op zodanige wijze dat de waterzijdige maximaal ontwerp-aanvoertemperatuur minder dan 56°C bedraagt, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een (aangepaste) luchtverwarmingsinstallatie waarvan het ontwerp en de uitvoering zijn gerealiseerd conform ISSO publicatie 50 (1999)

2021

EnergiePrestatieAdvies (EPA) voor één woning

Bestemd voor:

het op uniforme en betrouwbare wijze bepalen van de energetische hoedanigheid van een woning

Bestaande uit:

een EnergiePrestatieAdvies dat voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de wet, waarbij het meetresultaat op geen andere woning van toepassing wordt verklaard en er uit het EnergiePrestatieAdvies tenminste één voorziening die op de energiepremie-lijst staat wordt toegepast.

2022

EnergiePrestatieAdvies (EPA) voor een woningblok van 2 t/m 10 woningen

Bestemd voor:

het op uniforme en betrouwbare wijze bepalen van de energetische hoedanigheid van een woning deel uitmakend van een woningblok van 2 tot en met 10 technisch gelijksoortige woningen van dezelfde eigenaar

Bestaande uit:

een EnergiePrestatieAdvies dat voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de wet, waarbij het meetresultaat van toepassing wordt verklaard op het gehele woningblok en er uit het EnergiePrestatieAdvies tenminste één voorziening die op de energiepremie-lijst staat per woningblok wordt toegepast.

2023

EnergiePrestatieAdvies (EPA) voor een woningblok van meer dan 10 woningen

Bestemd voor:

het op uniforme en betrouwbare wijze bepalen van de energetische hoedanigheid van een woning deel uitmakend van een woningblok van meer dan 10 technisch gelijksoortige woningen van dezelfde eigenaar

Bestaande uit:

een EnergiePrestatieAdvies dat voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de wet, waarbij het meetresultaat van toepassing wordt verklaard op het gehele woningblok en er uit het EnergiePrestatieAvies tenminste één voorziening die op de energiepremie-lijst staat per woningblok wordt toegepast.

Indien in de bijlage sprake is van meetvoorschriften of tests, of van verklaringen of certificaten, worden apparaten of voorzieningen die getoetst zijn met gelijkwaardige meetvoorschriften of tests, onderscheidenlijk voorzien zijn van gelijkwaardige verklaringen of certificaten, gelijkgesteld met de aangewezen voorzieningen of apparaten.

Indien in de bijlage sprake is van werkzaamheden of leveranties die dienen te geschieden door op grond van vakbekwaamheid of opleiding erkende personen of ondernemers, dan worden hieraan gelijkgesteld, personen of ondernemers die deze bekwaamheid of opleiding hebben verworven in het buitenland.
Bijlage II

Nummer

Apparaat/Voorziening

Eenheid

Bedrag

(in guldens)

1001

Koelkast/vriezer

stuk

100

1002

Vaatwasser

stuk

100

1003

Wasmachine

stuk

100

1004

Elektrische wasdroger

stuk

350

1005

Gasverwarmde wasdroger

stuk

350

1006

Wasdrogercombinatie

stuk

450

1007

Gelijktijdige aanschaf1)

aankoop

50

2001

Vloerisolatie

m2

10

2002

Bodemisolatie

m2


2003

Spouwmuurisolatie

m2

10

2004

Gevelisolatie

m2

20

2005

Dak-of vlieringisolatie

m2

20

2006

Doe-het-zelf toepassing isolatie

m2


2007

HR++glas (spouw ³15 mm)

m2

60

2008

HR++glas (spouw ³9 <15 mm)

m2

40

2009

Galerij- of balkonafdichting

woning

200

2010

HR-(combi)ketel 107 (£35 kW)

ketel

100

2011

HR-(combi)ketel 107 (>35kW)

kW


2012

Woningaanpassing warmtelevering

woning

100

2013

Individuele warmtebemetering

woning

150

2014

HR warmteterugwinning uit ruimteventilatielucht

stuk

200

2015

Gelijkstroomventilator

stuk

100

2016

HF-verlichting

stuk

20

2017

Aanwezigheids- en/of daglichtsensoren

sensor

30

2018

Laagtemperatuur CV

woning

500

2019

Laagtemperatuur CV met vloer- of wandverwarming

woning

500

2020

Laagtemperatuur luchtverwarming

woning

500

2021

EPA t.b.v. één woning2)

woning

350

2022

EPA t.b.v. blok 2 t/m 10 woningen2)

woning

250; max 1000 per blok

2023

EPA t.b.v. blok > 10 woningen2)

woning

100; max 3500 per blok

1) Bij de gelijktijdige aankoop van twee of meer apparaten, die behoren tot de nummers van 1001 t/m 1006 van deze Energiepremie-lijst bedraagt de premie het cumulatieve bedrag als vastgesteld op grond van de bovenstaande premiebedragen, eenmalig vermeerderd met 50 voor de aangeschafte combinatie.

2) Wanneer op basis van een EPA één of meerdere maatregelen worden getroffen die behoren tot de nummers 2001 t/m 2020, dan wordt de premie voor die maatregel(en) vermeerderd met een bonus van 25%. Toelichting

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2000 wordt ingevolge de Wet tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag in de Wet belastingen op milieugrondslag de mogelijkheid opgenomen de aanschaf van energiezuinige apparaten en energiebesparende voorzieningen aan de woning te stimuleren door middel van het toekennen van een energiepremie. Het bij die wet nieuw ingevoegde artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de Wet belastingen op milieugrondslag biedt de mogelijkheid om bij ministeriële regeling apparaten en voorzieningen aan te wijzen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie. In het nieuw ingevoegde artikel 36p, tweede lid, is voorts de bevoegdheid opgenomen om bij ministeriële regeling het bedrag aan te wijzen waarmee de belastingplichtige de door hem verschuldigde regulerende energiebelasting kan verminderen indien hij kan aantonen dat dat bedrag als energiepremie is uitgekeerd aan degene die ter zake van de aanschaf van een energiezuinig apparaat of een energiebesparende voorziening bij de belastingplichtige een verzoek om toekenning van de energiepremie heeft ingediend.

De onderhavige regeling geeft invulling aan deze bevoegdheden.

Aanwijzing

Artikel I, onderdeel B, van deze regeling strekt tot aanwijzing van de apparaten en voorzieningen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie. De aangewezen apparaten en voorzieningen zijn opgenomen in bijlage I bij deze regeling. Deze bijlage bevat een lijst, de zogenoemde energiepremielijst, onderscheiden in apparaten en voorzieningen.

Met betrekking tot de aangewezen apparaten (voor huishoudelijk gebruik) is een koppeling gelegd met de voor het desbetreffende apparaat geldende regeling etikettering energiegebruik, op grond waarvan een energie-label aan het apparaat wordt toegekend. Die regelingen geven uitvoering aan richtlijn nr. 92/75/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1992 (PbEG L 297) betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere bronnen op de etikettering en in de standaard-produktinformatie van huishoudelijke apparaten. Ingevolge deze regeling worden alleen apparaten die voldoen aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de voor dat apparaat van toepassing zijnde regeling etikettering energiegebruik aangewezen als apparaten die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie. Voor vaatwassers is het gezien de opzet van de meetnorm noodzakelijk om naast eisen ten aanzien van de energie-efficiency tevens eisen te stellen aan het wasresultaat en droogresultaat om te voorkomen dat slechts ten behoeve van deze regeling het energielabel kunstmatig wordt opgehoogd naar de A klasse ten koste van het was- of droogresultaat. Deze laatste gegevens staan ook vermeld op het energie-etiket.

Naast deze van een A-label voorziene apparaten zijn ook gasverwarmde wasdrogers opgenomen in de energiepremielijst. Omdat de vorengenoemde EU-richtlijn alleen betrekking heeft op elektrische apparatuur zijn deze wasdrogers niet voorzien van een energie-label. Alle thans op de markt beschikbare gasverwarmde wasdrogers hebben echter een energie-efficiency die gelijk of beter is dan de elektrische wasdrogers die voldoen aan de Energie-efficiency klasse-A. Om deze reden zijn ook gasverwarmde wasdrogers opgenomen in de lijst.

Ook met betrekking tot voorzieningen aan de woning is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij objectieve keurmerken om vast te stellen of de voorziening in het belang is van een doelmatig gebruik van energie. Dit geldt bijvoorbeeld voor dubbel-glas en verwarmingsketels. Indien er binnen een keurmerk verschillende kwaliteitsniveaus worden onderscheiden, is gekozen voor de voorziening met het hoogste kwaliteitsniveau.

Voor voorzieningen waarvoor geen keurmerk beschikbaar is, worden kwaliteitseisen gehanteerd om te verzekeren dat sprake is van een voorziening met een hoog kwaliteitsniveau. Zo wordt voor isolatiemateriaal uitgegaan van een R-waarde groter of gelijk aan 1,3. Indien voorzieningen zijn getoetst met andere gelijkwaardige meetvoorschriften of tests of zijn voorzien van gelijkwaardige verklaringen of certificaten worden deze gelijkgesteld met de aangewezen voorzieningen. Deze laatste bepaling is opgenomen om te voorkomen dat voor qua energie-efficiency gelijkwaardige voorzieningen onbedoeld een technische belemmering zou kunnen worden opgeworpen om in aanmerking te komen voor plaatsing op de energiepremielijst.

Onder de nummers 2021 tot en met 2023 is het EnergiePrestatieAdvies (EPA) opgenomen. Op grond van nader bij ministeriële regeling te stellen eisen kan een EPA worden aangevraagd voor een woning (2021) of een woningblok (2022 en 2023). Het EPA voldoet als zodanig niet rechtstreeks aan het criterium dat het in het belang is van een doelmatig gebruik van energie. Het EPA zal derhalve slechts in aanmerking komen voor een energiepremie indien er uit het advies tenminste één voorziening die op de energiepremielijst staat wordt toegepast. De energiepremie ten behoeve van het EPA wordt derhalve alleen verstrekt indien het advies feitelijk tot energiebesparende maatregelen leidt.

Artikel I, onderdeel C, van deze regeling strekt tot het aanwijzen van de bedragen per apparaat of voorziening waarmee de verschuldigde belasting ingevolge artikel 36p, eerste lid, van de wet wordt verminderd. Een belangrijk criterium bij de bepaling van de hoogte van de premie is de kosteneffectiviteit van de maatregel. De premiebedragen zijn in eerste instantie zodanig vastgesteld dat zij zo veel mogelijk in verhouding staan tot de energiebesparing en CO2-reductie die ermee wordt gerealiseerd. Deze bedragen zijn vervolgens aangepast naar de mate van respons in de markt die ervan kan worden verwacht. Tenslotte zijn de aldus verkregen bedragen afgerond zodat ronde helder te communiceren bedragen zijn verkregen.

Bij gelijktijdige aanschaf van twee of meer apparaten zal de premie worden verhoogd met f 50 bovenop het voor die apparaten in bijlage II opgenomen bedrag. Hiermee wordt in geval van grotere aankopen een extra beloning gegeven voor energiebewust gedrag.

Met betrekking tot het EnergiePrestatieAdvies zij erop gewezen dat in geval het EPA op meerdere woningen betrekking heeft, het bedrag per woning lager is vastgesteld. Bij een EPA ten behoeve van een woningblok van 2 tot en met 10 woningen bedraagt de energiepremie f 250 per woning met een maximum van f 1000 per blok; bij een EPA ten behoeve van een woningblok van meer dan 10 woningen bedraagt de energiepremie f 100 per woning met een maximum van f 3500 per blok. Omdat het EPA een nog relatief nieuw instrument is wordt aan deze voorziening een extra stimulans gegeven in de vorm van een bonus van 25% op de energiepremie voor de voorzieningen onder de nummers 2001 tot en met 2020 in bijlage II die op grond van het advies worden toegepast.

Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000, dat wil zeggen gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie