Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jorritsma doopt Environmental High-tech Jumbo Dredger

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTER JORRITSMA DOOPT ENVIRONMENTAL HIGH-TECH JUMBO DREDGER

WOENSDAG 22 DECEMBER 1999

Op woensdag 22 december 1999 om 16.00 uur zal Vice Premier (en Minister van Econo-mische Zaken) Mevr. A. Jorritsma, aan de vroegere Holland Amerika Lijn kade (bij de nieuwe Cruise Terminal) midden in Rotterdam een speciaal voor milieu-projecten gebouwde high-tech jumbo dredger dopen. Deze nieuwe aanwinst van de Nederlandse waterbouw vloot zal hoofdzakelijk preventieve milieu-beschermende taken gaan verrichten voor de olie- en gas-industrie op het continentale plat van de Noordzee. Het schip is een voorbeeld van hoe economie en milieu hand in hand kunnen gaan.

UITZONDERLIJKHEID VAN DIT SCHIP

De offshore industrie is vanwege de toenemende risico's wel verplicht om milieuschade-preventie tot een bedrijfsfacet te maken. Leidingen in zee dienen steeds meer in (en niet meer gewoon op) de zeebodem gelegd te worden. Hiervoor dienen met een hoge precisie sleuven te worden gezogen, welke na het leggen van de pijpleiding met zand of steen dienen te worden afgedekt. Daarna kunnen zware stromingen, scheepsvaart en sleepvisserij geen schade aan de pijpleidingen toebrengen. Daarom besteden alle in de Noordzee werkende oliemaatschappijen jaarlijks aanzienlijke bedragen aan pijpleiding-bescherming in dit gebied.

MILIEUFACETTEN VAN HET SCHIP

Het te dopen schip functioneert in de uitvoer van haar taak zelf ook milieuvriendelijk. Het behoeft slechts een minimale hoeveelheid grondspoelwater, zodat het omringende zeewater tijdens haar werking veel minder vertroebeld wordt door zwevende zeegronddeeltjes. Door haar nauwkeurigheid kan ze in veel kortere tijd en met veel minder grondverplaatsing meer bescherming geven. Het aanbrengen van pijpleiding-bescherming kan hierdoor met vrijwel geen verstoring van de natuurlijke omgeving plaats vinden. De droge stof verhouding is hierdoor met 100% toegenomen, het is nu mogelijk tot 1600 kilo per m3 zeegrond te zuigen.

TECHNOLOGISCHE INTEGRATIE

Om deze milieuvriendelijke werking te bereiken is het schip uitgerust met zeer actuele technologieën op het gebied van het informatieverzameling (positie, grondsoort, wind, getij en stroming), materiaalverplaatsing en schipverplaatsing. Hierdoor is het niet alleen in staat om exact (op de halve meter nauwkeurig) te weten waar het zich bevindt op de aardbol, maar ook om op die positie (ongeacht weer, getij en stroming) te blijven en er alleen die grond te verplaatsen welke verplaatst moet worden. Deze nauwkeurigheid in de koppeling tussen informatieverzameling, grondverplaatsing en schipaandrijving is baanbrekend. West-Europa is op het gebied van integratie van deze drie facetten absoluut wereldmarktleider in dit soort schepen.

TECHNOLOGISCHE FACETTEN

Het schip heeft GPS in combinatie met D-GPS. Hierdoor kan het schip op basis van een satelliet verbinding met een rekenstation op een stabiel punt op het vaste land, de door het Amerikaanse Pentagon expres in het GPS ingebouwde en steeds veranderende afwijking van 5 tot 25 meter corrigeren. Het schip is ook online verbonden met het internet via een satelliet verbinding voor het verkrijgen van weer-, getij- en stromingsinformatie. Het schip heeft meerdere boegschroeven die door de positioneringscomputer worden aangestuurd. Het schip is in staat een traject op de zeebodem tot op de meter nauwkeurig te volgen, ongeacht weer, getij en stroming. Het is hiervoor uitgerust met scanners, infraroodcamera's en andere apparatuur, welke verbonden zijn met de centrale boordcomputers. De zuig- en spuitmonden zijn ook als ze 110 meter diep werken nauwkeurig stuur- en instelbaar.

JUMBO AFMETINGEN

Met een lengte van 144 meter en een breedte van 28 meter heeft zij een uitzonderlijke opslagcapaciteit van 17.000 m3 c.q. 25.000.000 kilo zand. Naast de boegschroeven heeft het ook twee grote hoofdschroeven welke het schip in staat stellen met een snelheid van 16 knopen (30 km per uur) te varen. In combinatie met de grote capaciteit is het hierdoor mogelijk efficiënt grotere afstanden af te leggen dan tot nu toe mogelijk was tussen bron van materiaal en de uiteindelijke bestemming. Hierdoor is de aanvoer van betere pijpleiding beschermende materialen van langere afstanden mogelijk. Het schip is uitgerust met twee 120 cm dikke zuig/straal pijpen en heeft een zuigmond van 600 cm breed. Uit de zuigmonden kunnen grondbewerkende jet-stream waterstralen komen met een druk van 18 bar. Hierdoor kan het schip ook zeer compacte grondsoorten (zoals klei) verplaatsen. Het is in staat om tot dieptes van 110 meter te werken. Het kan ook vlak bij de kust werken door haar diepgang van slechts 10 meter, ten gevolge van haar brede scheepshuid. Het schip heeft 24 losdeuren in haar bodem, welke per stuk 50 m2 groot zijn. De hoofdpompen op het schip hebben een doorsnede van 3 m. De materiaal-snelheid in de buizen kan een snelheid van 210 km per uur bereiken. Het totale geïnstalleerde vermogen is 19990 kW.

BREED TOEPASBAAR

De technologische en fysieke specificaties van het schip maken het schip breed inzetbaar. Het is de verwachting dat het een trend zal zetten in multi-purpose waterbouw schepen: Dit schip is ook inzetbaar voor diepwater/precisie-baggerwerken plus efficiënt zandtransport over grote afstanden. Dit laatste is o.a. van belang voor regio's met bedreigde kusten.

OFFSHORE ALS BEDRIJFSTAK

De offshore industrie omvat de winning van fossiele energie. Wereldwijd is dit nog steeds de belangrijkste energiebron. De offshore wint energie dichtbij belangrijke energie gebruikende regio's. Zij is een belangrijk facet van de wereldmarkt. De aan de offshore verbonden facilitaire bedrijven, zijn qua omzet nauw verbonden aan de olieprijs: Bij een lage olieprijs daalt hierdoor hun direct orderniveau enorm. Zelfs als de olieprijs geruime tijd op een redelijk niveau zit, kan er door -niet altijd eenvoudig te verklaren- oorzaken, de opstart van nieuwe winningsplaatsen uitblijven. Deze situatie is de laatste jaren aan de orde. De offshore onderhoudsbedrijven zijn echter minder olieprijs afhankelijk. Milieuveiligheid is een facet waar de olie- en gas-industrie door regelgeving en veranderende bedrijfsculturen steeds meer budget voor reserveert. Nieuwe aanlandingen worden tegenwoordig direct van bescherming voorzien.

MILIEU HERSTEL

Wereldwijd is er helaas ook steeds meer behoefte aan milieu-herstel van eerder vervuilde omgevingen. De kennis inzake environmental rehabilitation is hierdoor wereldwijd enorm aan het groeien. De nadruk ligt nu op isolatie van vervuild materiaal (gelijk aan het Ketelmeer project in het IJsselmeer bij Kampen), maar is aan het verschuiven naar een combinatie van isolatie en daadwerkelijke biologische afbraak middels enzymen. Zo financiert de Nederlandse overheid (via de ORET voor 40%) mee aan een environmental rehabilitation project van NF 130 miljoen bij de stad Tunis in Noord Afrika. De groei van de stad heeft het eerder als open riool gebruikte meer Lac Sud bereikt. Op haar bodem lag een laag van 60 centimeter geconcentreerde vervuiling. Dit driejarig project zal rond de jaarwisseling het midden van haar realisatie bereiken.

LAND WINNING

In het Verre Oosten is de waterbouwbranche betrokken bij grote landwinningsprojecten. Vergelijkbaar met de Maasvlakte. Luchthavens in zee zijn nu nog een Aziatische aange-legenheid (Singapore, Macao en Hong Kong), maar de verwachting is dat door ruimtegebrek Amerika en Europa deze trend zullen gaan volgen. Kennis en ervaring worden nu in Azië ruim opgedaan.

ECONOMISCHE FACETTEN

De Nederlandse en Belgische waterbouw en offshore hebben gezamenlijk een omzet van meer dan F 10 miljard per jaar. Er hebben 30.000 mensen direct of indirect een baan in of door de waterbouw en offshore. Het kennis niveau van de Nederlandse en Belgische water-bouwers is dermate hoog, dat elke globale concurrent in elk groot project er direct of indirect voor zorgt dat de Nederlanders of Belgen erbij betrokken worden. Deze in eeuwen opgebouwde ervaring met grondsoorten, weer, getij en stromingen in combinatie met zo goed mogelijk aan deze factoren aangepast equipment, is ook de reden dat de toekomst van de Nederlandse en Belgische waterbouw niet snel in gevaar zal komen. Met alleen schepen en de daarop aanwezige technologie nabouwen, komen de concurrerende (lage lonen) landen weinig verder. De waterbouw geeft dus jaarlijks een stabiele bijdrage aan het BNP en de deviezenbehoefte van zowel Nederland als België. Het zal de komende decennia een belangrijk exportproduct blijven. Zeker als het broeikas effect de zeespiegel echt zal doen stijgen. De aanwezigheid van de in wereldmarkt belangrijkste volledig in waterbouw gespecialiseerde werf IHC in Nederland (en de daaraan verbonden toeleverings-bedrijven) geeft het Holland/België cluster extra voorsprong. Daarbij is Nederland een van de weinige landen met op zee- en watertechniek gerichte opleidingen, die in staat zijn de snelle ontwikkelingen van de technologie in deze sector op de voet volgen. Voor een goed samenspel tussen mens/machine/omgeving zijn hoog opgeleide bemanningen nodig: Circa de helft van alle werknemers in de waterbouw zijn tegenwoordig HBO of universitair opgeleid. Dit impliceert gelijk dat de banen in de waterbouw een hoge economische waarde hebben. De waterbouw heeft een goed gevulde orderportefeuille. Deze is vaak groter dan de jaaromzet. Omzet die slechts voor 10% in Nederland en België plaatsvindt, voor slechts 25% in Europa en de rest buiten Europa. Waterbouwbedrijven behoorden tot de eerste golf van multi-nationale bedrijven na de industriële revolutie ruim 125 jaar geleden en daar is weinig aan veranderd sinds die tijd. De wortels van de waterbouw liggen in het feit dat Nederland en België in de wereld niet voor niets bekend staan onder de naam "de lage landen". Het werken in water is al eeuwen lang geen luxe, maar een noodzaak. De sterke positie van de waterbouw is daar een prettig gevolg van.

DEME GROUP GLOBALE SPELER

De eigenaar van de Nile River is het Bredase Tideway concern; een internationale maritieme en offshore aannemer. Tideway is een onderdeel van Dredging International. DI is een lid van de Global DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering) Group. De orderportefeuille van de groep bedraagt op het moment meer dan ¬ 1.000.000.000. De opbouw van het concern is heel divers met als centraal gegeven water en grond: Naast baggeren is de groep dan ook sterk in de opkomende preventieve en behandelde milieu-activiteiten. Zij heeft ook werkmaatschappijen in de bergingssector en zandwinning. Verschillende onderdelen van de Global DEME Group hebben een ervaring van 150 jaar in hun bedrijfsfunctie. DEME is sterk multi-nationaal georiënteerd. In het logo van de groep is de antarctische stern verwerkt: Een vogel die elk jaar van de noord- naar de zuidpool vliegt en weer terug. Joint ventures met lokale partners zijn een belangrijk gegeven binnen de groep. Hierdoor is DEME in staat geweest om in acht jaar tijd haar omzet te verdrievoudigen. De wortels van een deel van de Global DEME Group liggen bij een Nederlands bedrijf dat begin van deze eeuw verhuisd is naar België. Zo investeert DI in een jaar tijd ¬ 100.000.000 in het Bredase Tideway. Dit stelde Tideway onder andere in staat tot de aanschaf van de high-tech environmental jumbo dredger Nile River. Tideway is gespecialiseerd in het beschermen van olie- en gasleidingen op de zeebodem en dit schip heeft daar de benodigde specificaties voor. De Nile River is een volledig Nederlands product, zowel in ontwerp, bouw, bedrijf, personeel als vlag. Het is tekenend dat er een sterke groei zit in schepen die weer onder Nederlandse vlag gaan varen. De Belgisch/Nederlandse samenwerking tussen Tideway en DI/DEME accentueert het feit dat de Benelux en Europa nu eindelijk toch echt daadwerkelijk steeds meer een economische eenheid aan het worden zijn.

PERS PROGRAMMA

datum

woensdag 22 december 1999

lokatie

vertrekkade van voorheen de Holland Amerika Lijn

aan de Nieuwe Maas bij de Maashaven en bij de Erasmusbrug

Cruise Terminal Rotterdam

Wilhelminakade 699

3072 AP Rotterdam

Telefoon +31(0)10-2908440

13.00 uur

persconferentie aan boord van het schip

met het management van Tideway en van Dredging International

plus een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur van de Global DEME Group

14.00 uur

demonstratieve technologische rondleiding op deze nieuwe jumbo dredger

inclusief demonstraties van de high-tech environmental jumbo equipment

16.00 uur

doop door de Minister van Economische Zaken van Nederland

Mevr. A. Jorritsma, vice minister president

16.15 uur

informele sessie met overheidsvertegenwoordigers en captains of industry

in de nieuwe cruise-terminal in het centrum van Rotterdam

PERS CONTACTEN

Tideway Holland

Onderdeel van Dredging International

Lid van de Global DEME Group

(Dredging, Environmental and Marine Engineering)

Raad van Bestuur

Dhr. J.A. van IJsseldijk

Dhr. A.J. Eversdijk

Dhr. B. Paquot

Dhr. H. Fiers

Telefoonnummer Voorlichting +31(0)76-5203161

Telefoon +31(0)76-5204140 Telefax +31(0)76-5204150

Office Topaasstraat 64 4817 HW Breda

(mail@tideway.nl) www.tideway.nl

voor persconferentie reserveringen, voorbereidende persmappen en foto- en datamateriaal is de media-contactpersoon Erna Steeman (ook bereikbaar via (steeman.erna@tideway.nl))

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...