Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst GS van 22 december 1999

nr.42/1999

1. GS hebben besloten overeenkomsten met de waterschappen aan te gaan over de herschikking van taken in het waterbeheer. Deze overeenkomsten zijn een nadere uitwerking van het in februari 1998 met de waterschappen gesloten Convenant "Herschikking van taken in het waterbeheer".

2. In een voordracht aan provinciale staten stellen GS voor de Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) voor het jaar 2000 een exploitatiesubsidie te verlenen van ƒ 152.500,--
3. Het college heeft besloten een bijdrage van ƒ 30.000,-- te verlenen aan de werkgroep Groningen Startplaats Giro d' Italia
2002. De bijdrage wordt verstrekt ten behoeve van activiteiten voor de verwerving van de start in Groningen.
4. GS hebben een voordracht aan provinciale staten vastgesteld inzake de aanpassing van de klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie. De aanpassing was nodig vanwege een een artikelwijziging van de Provinciewet.
5. GS hebben besloten een bijdrage van maximaal ƒ50.000,-- te verlenen aan de gemeente Bellingwedde voor activiteiten in het kader van de subsidieregeling jeugdparticipatie.
6. GS hebben ingestemd met de voordracht nota "Kompas voor het Noorden" en de ontwerp-nota "reacties, commentaar en advies". Deze nota's worden in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) op 21 december behandeld.

7. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ10.000,-- te verlenen aan de gemeente Stadskanaal voor het Vogelverschrikkersproject. Dit project wordt betaald vanuit plattelandsbeleid Westerwolde, de uitvoering vindt plaats met steun van de regiegroep Westerwolde. Het betreft een grootschalig millennium kunstproject van C. Westen op een stuk land van 6 ha. in de gemeente Stadskanaal waar 2000 vogelverschrikkers in de grond worden gestoken. De vogelverschrikkers zijn 180 cm. hoog en 140 cm. breed en zijn beschilderd in bonte kleuren.

8. Het college van GS heeft besloten ƒ 750,-- subsidie te geven aan de Sportvereniging Hoogezand-Sappemeer in verband met de Nederlandse Clubkampioenschappen turnen. Dit kampioenschap valt binnen de criteria voor sportevenementen: het gaat om een NK en heeft een promotionele uitstraling voor de provincie.
9. GS hebben besloten een subsidie van ƒ1.000,-- te verlenen aan de IJsvereniging "De Toekomst" te Alteveer voor de NK Kortebaanschaatsen voor vrouwen op natuurijs. Deze subsidie wordt toegewezen, omdat het om een topsportevenement gaat met nationale status en hiermee past binnen de criteria van het krediet incidentele sportactiviteiten.

10. Het college heeft besloten een aanvraag voor subsidie van ƒ
6000,-- van de R.K. basisschool De Schelp in Uithuizen af te wijzen. Het geld is bedoeld voor de realisatie van een herinneringsboek in het kader van het 125-jarig bestaan van de school. Het maken van dit boek valt niet onder de criteria van het incidentele krediet Welzijn.

11. Het college heeft besloten een subsidieaanvraag van het COC voor een bijdrage in de kosten van een jubileumboek in het kader van het 50-jarige bestaan van het COC in de regio Groningen af te wijzen, omdat er gelet op de criteria van het incidentele krediet welzijn, geen mogelijkheden voor subsidieverlening zijn voor een jubileumboek.

12. GS hebben besloten een subsidie van f 5.000,-- te verlenen aan de Stichting Provinciale Groninger Sportraad voor het Sportgala 1999. Tijdens dit gala vindt de verkiezing plaats van de sportman/-vrouw van het jaar provincie Groningen.

13. GS hebben besloten een subsidie van f 20.000,-- te verlenen aan het Centrum voor Internationale Samenwerking (COS)-Groningen voor een nieuw en innovatief project "Sportiviteit scoort Wereldwijd".
14. GS hebben besloten aan het Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn (POZW) opdracht te verlenen voor een onderzoek naar het woonvoorzieningenniveau in kleine kernen en dorpen. Het onderzoek is ingedeeld in 3 fasen en kost f 93.525,-- In het kader van het Provinciaal Omgevings Plan (POP) hebben GS een dergelijk onderzoek aangekondigd. De kosten voor het onderzoek worden bestreden uit het POP-budget. In de eerste fase van het onderzoek fungeren de de gemeenten Eemsmond, Scheemda en Grootegast als pilot-gemeenten. Aan de hand van de resultaten van de pilot zal het onderzoek in de hele provincie worden uitgevoerd.
15. GS hebben besloten de Stichting NOVO een bijdrage van f 10.000,-- te verlenen voor het project "Sociale Vaardigheden" en is bedoeld voor de clienten van de NOVO zelf (in de provincie Groningen). Door de - nieuw te ontwikkelen - methodiek, zal het aantal sociale vaardigheden stijgen. Zeker voor deze doelgroep is dat erg belangrijk in het kader van integratie en participatie.
16. GS hebben besloten de Openbare Bibliotheek Groningen een subsidie te verlenen van maximaal f 381.600,-- ten behoeve van de Wetenschappelijke steunfunctie.

17. 17 - In het kader van Duurzaam Stedelijk Waterbeheer hebben GS besloten voor een totaal-bedrag van f 157.845,-- aan subsidies te verstrekken voor projecten die beogen het duurzaam stedelijk waterbeheer te stimuleren.
Voor meer informatie: zie persbericht nr. 269
18. GS hebben het bestemmingsplan Schilderswijk van de gemeente Groningen conform het advies van de Commissie Bestemmingsplannen, goedgekeurd.

19. GS hebben een voordracht aan provinciale staten vastgesteld inzake de aankoop van een rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Eemshaven. In de voordracht wordt onder meer voorgesteld om de uit de overeenkomst voortvloeiende levering te doen geschieden aan het waterschap Noorderzijlvest.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie