Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie VWS: 8,4 miljoen in 2000 voor breedtesport

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

8,4 miljoen in 2000 voor breedtesport

Woensdag 22 december 1999, persbericht nummer 139

Staatssecretaris Margo Vliegenthart van VWS stelt volgend jaar 8,4 miljoen gulden beschikbaar aan 39 steden met meer dan 50.000 inwoners voor meerjarige projecten ter versterking van de breedtesport in hun gemeente. Gemeenten moeten zelf minimaal de helft van de kosten betalen. In een periode van zes jaar krijgen de steden in totaal 45 miljoen gulden voor de in 162 projecten die ze hebben ingediend.

De bijdragen worden gegeven in het kader van de breedtesportimpuls die in het Regeerakkoord is afgesproken. De bedoeling hiervan is om sportverenigingen in gemeenten te ondersteunen en daarnaast sportdeelname en bewegen te bevorderen. De afspraken zijn deels ook meegenomen in het convenant dat het kabinet deze week met de grote steden sloot.

Voor 2000 hebben alleen de steden met meer dan 50.000 inwoners en de provincie-hoofdsteden aanvragen mogen indienen voor breedtesportprojecten; vanaf 2001 kunnen ook andere gemeenten projecten indienen. Bij de beoordeling is gekeken naar drie zaken: 1. versterking van de lokale sportinfrastructuur (verenigingen), 2. samenwerking met andere sectoren als welzijn, onderwijs en opvang en
3. duurzaamheid: of de projecten ook na de tijdelijke subsidiering voortgezet worden.

Versterking sportverenigingen
Veel projecten hebben betrekking op steun aan sportverenigingen in de gemeente: twee van de drie gemeenten hebben daarvoor projecten ingediend. Zo richten diverse gemeenten sportservicebureaus op of komen met financiële en administratieve ondersteuning voor sportclubs. Er zijn gemeenten die verenigingen gaan helpen om meer leden te werven. Daarnaast worden campagnes georganiseerd. Ook worden opleidingen voor bestuursleden en trainers aangeboden.

Daarnaast zoeken gemeenten de ondersteuning in het aanbieden van betaalde krachten, rechtstreeks of via een pool. De gemeente biedt de beroepskrachten een aanstelling en maakt daarbij vaak gebruik van regelingen van arbeidsvoorziening. Ook zijn er projecten om meer vrijwilligers bij de sport te betrekken en hen beter op te leiden.

Bevorderen bewegen kinderen
Een groot aantal projecten gaat daarnaast over sport en bewegen buiten sportverenigingen om, bijvoorbeeld op scholen, in de buitenschoolse opvang en in de wijk. Veel projecten willen de lichamelijke ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd bevorderen of kinderen op school met sport laten kennismaken. Activiteiten richten zich zowel op de schooluren als op de naschoolse opvang. Soms gaan gemeenten direct sportactiviteiten organiseren; in andere gevallen gaat het om het opleiden van begeleiders die met kinderen moeten gaan sporten.

Deze trend zet zich naar verwachting verder voort. Hernieuwde aandacht voor lichamelijke opvoeding op de basisschool, kan daarmee een positief effect hebben op het tekort aan leerkrachten. Daarnaast zal de naschoolse opvang de komende jaren verder groeien. Ook betere samenwerking tussen naschoolse opvang, sportclubs en welzijnsorganisaties kan een impuls geven aan de breedtesport. Er zijn relatief weinig projecten ingediend voor kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs.

Wijksport, evenementen en afzonderlijke groepen Veel gemeenten hebben projecten ingediend voor sport- en bewegingsactiviteiten op wijkniveau. Soms gaat het om achterstandwijken of sport voor probleemjongeren in de wijk. Diverse gemeenten gebruiken de breedtesportimpuls om evenementen te organiseren. Die zijn vooral bedoeld om mensen voor sport te interesseren die door reguliere sportverenigingen of in relatie met de school moeilijk te bereiken zijn. Nadeel van evenementen is dat ze vaak weinig duurzaam zijn.

Opvallend is dat bij het opzetten van evenementen weinig samenwerking wordt gezocht met commerciële aanbieders, bijvoorbeeld sportscholen, die zich toeleggen op jongeren die niet op school of bij een vereniging sporten.

Voor afzonderlijke groepen zijn vooral projecten ingediend voor sporten door (allochtone) ouderen. Er is één project voor zwerfjongeren. Aparte projecten voor sportbeoefening of bewegen door mensen met een handicap en chronisch zieken komen weinig in de aanvragen voor: vijf van de 39 gemeenten hebben er een project voor ingediend.

Bijlage persbericht breedtesportprojecten: voorbeelden van gemeentelijke projecten

Versterking/ondersteuning sportclubs:

- sportservicebureau (o.m. Apeldoorn, Leeuwarden, Enschede, Ede, Haarlemmermeer)

- opleiding sportkader (o.m. Amersfoort, Oss)
- werkgelegenheid (o.m. Zaanstad, Nieuwegein, Amsterdam
- versterken rol vrijwilligers (o.m. Helmond)
- samenwerking commerciële aanbieders (o.m. Hengelo)
- fiscale en/of administratieve ondersteuning (o.m. Almere, Utrecht, Hengelo)

- samenwerking andere sectoren (o.m. Groningen)
- werving leden/kader (o.m. Oss)

- verenigingsondersteuning (o.m. Zaanstad, Alkmaar, Leiden, Venlo)

Relatie met onderwijs:

- sportieve klas/schoolsport (o.m. Almere, Amersfoort, Utrecht, Spijkenisse)

- sportintroductie op school (o.m. Breda, Den Haag)
- bewegingsconsulenten (o.m. Den Helder, Nieuwegein, Venlo, Maastricht, Hengelo)

- schoolzwemmen (o.m. Den Bosch)

- verlengde schooldag (o.m. Arnhem, Hengelo)
- brede school (o.m. Apeldoorn, Smallingerland, Zoetermeer)
- schoolverlaters (o.m. Emmen)

- nieuw curriculum bewegingsonderwijs (o.m. Groningen)

Relatie met opvang:

- buitenschoolse opvang (o.m. Almere, Den Haag, Leeuwarden, Oss)
- opvang samen met sportverenigingen (o.m. Maastricht)

Bijzondere groepen:

- ouderen (o.m. Almere, Den Bosch, Hoorn, Smallingerland, Zaanstad, Oss)

- allochtone ouderen (o.m. Apeldoorn, Breda, Leeuwarden, Leiden, Smallingerland)

- zwerfjongeren (o.m. Utrecht)

- chronisch zieken (o.m. Leeuwarden, Venlo)
- gehandicapten (o.m. Almelo, Oss, Smallingerland, Venlo)
- zeer moeilijk lerende kinderen (o.m. Oss)

Overige projecten:

- accommodatiebeleid (o.m. Almelo, Amersfoort, Den Haag, Groningen, Hoorn, Leiden, Oss, Smallingerland)
- achterstandswijken (o.m. Almelo, Enschede, Helmond)
- evenementen (o.m. Hengelo)

- sport/speluitleen (o.m. Almelo, Dordrecht, Leeuwarden, Smallingerland, Zaanstad)

- sportstimulering op wijkniveau (o.m. Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Bosch, Deventer, Dordrecht, Haarlem, Hilversum, Maastricht, Nijmegen, Oss, Spijkenisse, Utrecht, Venlo)


- integratiebeleid via verenigingen (o.m. Leiden)
- probleemjongeren/overlastbestrijding (o.m. Groningen, Dordrecht, Helmond, Hoorn, Leeuwarden)

- sport en gezondheid (o.m. Smallingerland)
- tolerantie (o.m. Zwolle)

- bevorderen sportparticipatie jongeren (o.m. Nijmegen, Schiedam)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie