Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Limburg en grote steden samen beter door 'partnership'

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Evaluatie organisatie Grote Stedenbeleid Limburg: Provincie en Grote Steden werken beter samen door 'partnership'


223/99

Maastricht, 22 december 1999

Evaluatie organisatie Grote Stedenbeleid Limburg: PROVINCIE EN GROTE STEDEN WERKEN BETER SAMEN DOOR 'PARTNERSHIP'

Het partnership tussen de Provincie Limburg en de drie grote steden Maastricht, Heerlen en Venlo rondom het Grote Stedenbeleid heeft de afgelopen drie jaar duidelijk vruchten afgeworpen. Het partnership heeft geleid tot meer onderling vertrouwen en betere communicatie. Ook wordt er intern tussen de diverse afdelingen intensiever samengewerkt. Daardoor zijn vernieuwende projecten in dit kader beter van de grond gekomen en met meer kans op succes. In totaal zijn in de periode 1997 - 1999 in het kader van het provinciaal Grote Stedenbeleid 86 projecten van de grond gekomen, met een investeringsimpuls van ca. 190 miljoen gulden in de vitalisering van de drie grote steden. Dat zijn enkele van de conclusies uit de evaluatierapportage over het provinciaal grote stedenbeleid Limburg, die Provinciale Staten en de drie colleges van B&W hebben vastgesteld.

In 1997 hebben Gedeputeerde Staten bestuursovereenkomsten Grote Stedenbeleid (GSB) gesloten met de gemeenten Maastricht, Heerlen en Venlo. Daarin zijn afspraken vastgelegd over de wijze van samenwerken tussen de vier bestuurlijke partners, over inhoudelijke activiteiten en over de financiering van het GSB. Het 'partnership' moest uiteindelijk resulteren in diverse concrete projecten gericht op vitalisering van de drie grote steden. In totaal heeft dat geleid tot
190 miljoen gulden aan investeringen in de vitalisering van de drie grote steden, waarvan een provinciale investeringsbijdrage van ca.
38,5 miljoen gulden.

Cultuurverschillen De Provincie en de grote steden concluderen nu in de evaluatie dat in de beginperiode de aandacht van de steden sterk gericht was op het verkrijgen van geld en het bepalen van de regierol in projecten. Gaandeweg groeide het onderlinge vertrouwen en kwam de nadruk meer te leggen op de inhoud van het beleid. Wel blijkt de wijze van samenwerking per stad te verschillen en samen te hangen met de werkcultuur in de verschillende steden. De vier betrokken besturen geven in hun rapport tevens aan het partnership voor de komende jaren te willen voortzetten. Daartoe zullen komend jaar nieuwe bestuursovereenkomsten tussen de Provincie en de drie grote steden worden ondertekend. In deze nieuwe bestuursovereenkomsten zal het accent meer op de beleidsmatige samenwerking komen te liggen; de concrete projecten zullen daarna pas worden ingevuld.

Projecten De evaluatie gaat niet in op de maatschappelijke effecten van de aangepakte projecten. Dat kan nog niet, omdat de meeste projecten nog volop in uitvoering zijn. In een latere fase zal hierop worden teruggekomen. De projecten hebben betrekking gehad op het terugdringen van de langdurige werkloosheid, het versterken van de stadseconomie, het verbeteren van de zorg en veiligheid voor bewoners en het verbeteren van de leefbaarheid in enkele wijken. Enkele voorbeelden in Maastricht zijn de uitbouw van het MECC, de realisatie van het bedrijvencentrum De Geusselt, extra banen voor werklozen in de zorgsector en ondersteuning van het project 'wonen boven winkels'. In Heerlen zijn projecten ondersteund die gericht zijn op informatietechnologie, op opvang van drugsverslaafden en probleemjongeren, de realisatie van een starterscentrum voor nieuwe bedrijfjes nabij Akerstraat-Noord en het inschakelen van werkloze vrouwen bij het verlenen van huishoudelijke diensten aan hulpbehoevende wijkbewoners in de wijk Schandelen-Grasbroek. In Venlo is een opleidingscentrum voor logistieke bedrijven opgericht, zijn diverse projecten in uitvoering gebracht gericht op werkverschaffing voor langdurig werklozen, is het wijkcentrum 'Witte Kerk' in Venlo-Noord in uitvoering en is de kwaliteit van de binnenstad verbeterd via aanpassing van de Parade.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie