Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Van der Ploeg (OCW) over blindenbibliotheken

Datum nieuwsfeit: 22-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

00000000.446 brief sts ocw inzake blindenbibliotheken Gemaakt: 6-1-2000 tijd: 9:39 RTF


Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 22 dec. 1999

Onderwerp

blindenbibliotheken

Hierbij zend ik u afschrift van mijn brief MLB/LB/1999/51.689 van 15 december 1999 aan de voorzitter van de Wetenschappelijke Advies Raad van het Centrum voor Gesproken Lectuurvoorziening CGL, dr. G.W. Noomen.

Deze brief is mijn antwoord op de brief van de heer Noomen van 4 november jl., waarvan hij een afschrift aan uw Commissie zond.

De Staatssecretaris van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschappen,

dr. F. van der Ploeg

Vrije Universiteit Amsterdam

t.a.v. de heer dr. G.W. Noomen

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

Zoetermeer, 15 dec. 1999

Onderwerp

besluit blindenbibliotheekwerk

Geachte heer Noomen,

Uw brief van 4 november 1999 heb ik met bijzondere belangstelling gelezen. Met u ben ik van mening dat de innovatieve taken binnen de bibliotheekvoorziening voor blinden en slechtzienden van eminent belang zijn en derhalve binnen de voorziene samenwerkingsstructuur op zijn minst veilig gesteld moeten worden.

Het is u bekend dat op basis van een mondeling overleg op 10 november 1993 van minister d'Ancona met de Tweede Kamer de uitvoering van het beleid op dit terrein is opgedragen aan het Fonds voor het bibliotheekwerk voor blinden en slechtzienden (FBBS) met als zeer concrete opdracht het tot stand brengen van vérgaande samenwerking tussen de blindenbibliotheken. Ik heb over de beantwoording van uw brief dan ook overleg gepleegd met het Fonds.

Het FBBS heeft mij te kennen gegeven dat met het opgaan per 1 januari 2000 van CGL in een groter geheel (voorlopig RP genaamd) ook de door u genoemde activiteiten, waarbij u een bijzondere betrokkenheid heeft, integraal naar dit grotere geheel zullen overgaan. Het bestuur van het FBBS heeft mij verzekerd, niet minder dan u en ik het belang van onderzoek en ontwikkeling voor de toekomstige dienstverlening aan de doelgroep in te zien. In dat kader kan ik u mededelen dat het FBBS het zeer op prijs zou stellen dat de Wetenschappelijke Advies Raad CGL zijn werkzaamheden voortzet, in de toekomst ten behoeve van de te vormen RP. Het bestuur van het FBBS is gaarne bereid daarover met u in overleg te treden.

Ik sluit mij aan bij deze reactie van het FBBS. Ik maak de uitnodiging aan u om uw taken voort te zetten ook onder de vigeur van een andere structuur gaarne mede tot de mijne en ik doe bij dezen een dringend beroep op u om daarop in te gaan.

MLB/LB/1999/51.689

Afschrift van deze brief zend ik aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor OCenW.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

dr. F. van der Ploeg

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie